Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsförbundet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsförbundet"— Presentationens avskrift:

1 Samordningsförbundet

2 Remiss till Samspelets verksamheter- Gemensam ingång
Direkt intag kommun + Af JobbTorg Praktik Arbete Studier PåGång Futuro Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Kommunerna Karlstad, Hammarö Grums, Kristinehamn VäxtKraft Hand-läggar-grupper Samverkans teamet bedömer Samverkstan Direkt från Af Gemensam utgång i annan åtgärd Proj.F Direkt intag kommun + Af Handläggargrupp Rätt part huvudansvar

3 Aktivitetsflöde Utvärdering - Indiv. handl.plan med stegförflyttning - Självskattning in o ut - QPS 3 o 9 mån Uppföljning I Samverkansteam Med remittent – minst var tredje månad Aktiviteter 6-8 veckors cykler, med utvärdering Samverkans-team 1 g/mån Remiss in 4 parters underlag - allt med Individuell handlingsplan; steg för steg mot målet Mål och delmål Stöd i den individuella handlingsplanen med Stegförflyttningen mot målet egen försörjning via arbete eller studier Inskrivnings-samtal 1-2 samordnare Remittent Deltagare - Inspirerande måleri - Fysisk träning - Promenader - Basal kroppskännedom - Massage - Motivation - Omvärld och ekonomi - Jobbsökar-aktivitet - Arbetsförmågebedömning

4 Stegförflyttning - flöde
Medicinska behov Sociala behov Samtalsstöd Fysisk aktivitet Annan aktivitet Passa tider Delta i planerade aktiviteter Meddela frånvaro CV klart Motivation Rätt insatser? Steg framåt i individuell plan Fortsättning med aktiviteter efter individuellt behov Nya delmål? Gruppdeltagande Studiebesök PraktikförberedelseMer aktiviteter - normalisera mot arbetsvecka Motivation Rätt insatser? Steg framåt i individuell plan? Ute i praktik / arbetsträning/ prövning Studier Mer aktiviteter? Vad fattas? Motivation Rätt insatser? Steg framåt i individuell plan? Når vi målet? Jobb? Lön? Studier? CSN? Praktik? Bidragsanställning? Vad fattas? Motivation Rätt insatser? Steg framåt i individuell plan Når vi målet? 0 mån 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån Avstämning med remittent minst var tredje månad Avstämning i Samverkansteamet

5 Utvärdering och Uppföljning
SUS DIS Om mig Individuell kartläggning Självskattning Individuell handlingsplan Följa individuella handlingsplanen, med mål och delmål kontinuerligt avseende stegförflyttning QPS utvärdering efter 3 och 9 månader Avsluts- dokumentation med Individuell handlingsplan och självskattning SUS och DIS Projektstart Gemensamt inskrivningsmöte Avstämning med remittent minst var tredje månad Diskussioner i Samverksansteamet Parternas möjligheter i den individuella planen Avslutsmöte med remittent och andra parter Efter-stöd enl plan Individuell handlingsplan med stegförflyttning


Ladda ner ppt "Samordningsförbundet"

Liknande presentationer


Google-annonser