Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansinsats Trampolinen. Vilka är vi?  Rebecca Gardendahl, FK (80 %)  Håkan Ringberg, Thn Stad (50 %)  Lovisa Vahlström, AF (100 %)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansinsats Trampolinen. Vilka är vi?  Rebecca Gardendahl, FK (80 %)  Håkan Ringberg, Thn Stad (50 %)  Lovisa Vahlström, AF (100 %)"— Presentationens avskrift:

1 Samverkansinsats Trampolinen

2 Vilka är vi?  Rebecca Gardendahl, FK (80 %)  Håkan Ringberg, Thn Stad (50 %)  Lovisa Vahlström, AF (100 %)

3  Trampolinen startade år 2008  Att 40 % av avslutade deltagare når en anställning eller egenförsörjande studier  Att minst 70 % av deltagarna upplever en bättre livskvalité

4  Unga vuxna, 20-29 år, med någon form av funktionsnedsättning, som har behov av extra stöd.  35 platser  Ett år  Funktionsnedsättningarna är komplexa och varierar.

5

6  Hur vi möter våra deltagare är avgörande för resultatet.  Motiverande samtal  Empowerment

7  Samverkan inom insatsen - teamwork  Samarbete med samverkande myndigheter  Kvalité före kvantitet

8  Visabesök  Samtal och planering  Gruppträffar / Gruppvägledning  Praktik med uppföljning  Anställning / Avslut Process - överblick

9  Bokas av remittenten, deltagaren kallas av remittenten  Information om Trampolinen  Ansökan kan ske direkt eller senare VISA besök

10  Kartläggnings- och Planeringssamtal  Fortsatta individuella samtal vid behov  Kontinuerlig Motivationsuppbyggnad  Yrkesvägledning  Fokus: det deltagaren kan och vill, resurser, behov Samtal och planering

11  Intensivkurs om arbetslivet  Ca 12 träffar på 6 veckor  Små grupper  Gruppvägledning med flexibel struktur  Övningar, gäster, studiebesök, CV och personligt brev Gruppträffar / Gruppvägledning

12  Praktikplatsen utifrån intresse och förmåga  Handplockade praktikplatser  God kontakt och samarbete med arbetsgivare  Anpassning av arbetssituation Praktik med uppföljning

13  Lönebidrag  Uppföljning och stöd  Få och behålla ett jobb  Fortsatt planering/överlämning Anställning / Avslut

14  SUS  Egen utvärdering  Slutdokumentation  Rekommendation Dokumentation

15 Totalt antal avslut: 126 Totalt antal inskrivna sedan start: 148 Total måluppfyllelse: 56 %

16

17  Utvecklat samarbete med daglig verksamhet  Nätverk samarbetspartners  Tid behövs

18 Har din livssituation förbättrats? Statistik 2013

19  ” Tänker mer positivt, bättre självförtroende”.  ”Litar mer på mig själv”.  ”Bättre på den sociala biten”.  ”Att inte ge upp”.  ”Bekräftelse på att saker löser sig om man bara tar tag i det och tror på det.”  ”Att dom som behov för det borde verkligen ta chansen om dom får den att medverka i erat projekt. Bless!”.

20  Boka Visa-besök på Trampolinen och kalla din sökande.  Två samverkande parter.  Visabesök – ni får ansökningsblankett hos oss. Fundera eller ansök direkt.  Ansökningsblankett finns också på www.samverkanvg.se eller www.softleg.sewww.samverkanvg.se  Ansökan lämnas direkt eller skickas till Trampolinen.  Vi samråder och hör av oss om eventuell start i Trampolinen samt kallar deltagaren till start.

21


Ladda ner ppt "Samverkansinsats Trampolinen. Vilka är vi?  Rebecca Gardendahl, FK (80 %)  Håkan Ringberg, Thn Stad (50 %)  Lovisa Vahlström, AF (100 %)"

Liknande presentationer


Google-annonser