Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköp Projekt och Samhällsomvandling INKÖP PROJEKT OCH SAMHÄLLSOMVANDLING Inköp Projekt och Samhällsomvandling 2012-02-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköp Projekt och Samhällsomvandling INKÖP PROJEKT OCH SAMHÄLLSOMVANDLING Inköp Projekt och Samhällsomvandling 2012-02-09."— Presentationens avskrift:

1 Inköp Projekt och Samhällsomvandling INKÖP PROJEKT OCH SAMHÄLLSOMVANDLING Inköp Projekt och Samhällsomvandling

2 Sv •Cirka medarbetare (inkl visstidsanställda) •Cirka 650 anställda utanför Sverige •Cirka 200 olika yrken •Cirka 17 % kvinnor •Cirka 19 % kvinnor i ledande befattningar •30-tal bolag •15-tal länder •Omsättning 2011: MSEK •Resultat före skatt 2011: MSEK KONCERNFAKTA

3 Sv

4 •Global iron ore production: ~2300/1800 Mton •Global pelletproduction: ~400 Mton •Global seaborne trade: ~1050 Mton whereof 120 Mton pellets •LKAB production: 26 Mton, 22 Mton pellets JÄRNMALMSMARKNADEN 2011 LKAB Others

5 Sv TILLVÄXT GENOM LKAB 37 GruvaPellet produktionLogistikHamn LKAB värde kedja Mt 28 Mt Pelletverk, KK4 Pelletverk, MK3 20 Mt 33 Mt Nya lokomotiv Nya malmvagnar Upgradering terminaler 26 Mt 33 Mt Sila, Narvik 26 Mt x x xx x x x 37 Mt 3 Nya gruvor KUJ 1365 M Mt x

6 Sv •Investeringar > ,5 Mt 23,3 Mt 26 Mt 27 Mt Investeringar för framtiden Malmberget Kiruna LogisticsNarvik Harbour Main haulage level in Kiruna & Malmberget New mines in Svappavaara, Leveäniemi and Mertainen (Open pit)

7 Sv INVESTERINGAR UNDER 2000-TALET Totalt drygt 30 MDSEK – och cirka 5 MDSEK de närmaste åren •Nya anriknings- och pelletsverk •Logistik; lok, vagnar och terminaler •SILA, ny hamn i Narvik •Nya huvudnivåer, Kiruna KUJ 1365, Malmberget M1250 •Nya dagbrottsgruvor; Gruvberget, Mertainen, Leveäniemi

8 Sv •Gruvstadspark del 1pågår •Flytt av kulturbyggnader Kirunaförproj •Ny E10 och v870förproj X •Ny mittinfart till LKAB förproj •Nytt stadshusförproj ? •Nytt bolagshotellförproj ? •Ny bostäder •Jägarskolan 24 lghpågår •Svappavaara 20 lghförproj •Jägarskolan e1 50 lghpågår Q2 •Luossavaara150 lghförproj •Jägarskolan e lghpågår Q4 •Inlösen av fastigheter i Kirunakontinuerligt •Inlösen av fastigheter i Svappavaarapågår ETT URVAL AV PROJEKT INOM SAMHÄLLSOMVANDLINGEN I KIRUNA

9 Sv ETT URVAL AV PROJEKT I KIRUNA •KUJ /80 kontrakt –KP57pågår2010- –Kontrollrum KUJ1365+kontorpågår –Verkstäder 1465pågår2012- –Renovering CA-spelförstudie2012- •Ny damm N Luossa + kanal+Utskovpågår •Laboratorium SAKpågår •KS Kraft och styrningpågår •Utbyte av styrsystem KA2 och KK2pågår •Dammhöjningarförproj , •Ny Gråbergsutfrakt Kirunaförproj •KK4 Minskad fallhöjdpågår •KK3 ny kylarebeslut Q •Apatitåterviningförstudie •REE /Rare Earth Elementsförstudie •Ny ”Kimit fabrik”förstudie •LKAB 37 Kiruna mot 16,2 Mton pelletsförproj •Grate-kiln pilotpelletsverk förstudie2012-

10 Sv ETT URVAL AV PROJEKT INOM LOGISTIK •Nytt styrsystem till malmhamnen Luleåpågår •Ombyggnad av 2 st T46 lok, totalt 4 stpågår •Fyra nya linjelokpågår •Fyra nya vagnsettpågår •Bentonit anläggning till Luleåförproj beslut 2013 Q •Terminal Malmbergetförproj •Terminal Svappavaaraförproj •Ökad skeppslastningskapacitet i Narvikförproj •Ökad kapacitet i Narvik, Ökat lagerförproj Q1 •Terminal Mertainenförstudie Q4 •Uppvinklad sjöbangård Kirunaförstudie •Ökad skeppslastningskapacitet 10ton i Luleåförproj •Utfrakter till ny järnvägsterminal KS+KK3 förstudie? •Mötesplatser längs banan

11 Sv ETT URVAL AV PROJEKT I MALMBERGET •Dammhöjningarkontinuerligt •MUJ 1250pågår •Rökgasrening BUVpågår •Rökgasrening Svappavaara e1 pågår Q2 •Rökgasrening Svappavaara e2förproj beslut 2012 Q Q2 •EDRP (Experimental Direct Reduction Plant) förproj. beslut 2013 Q Q4 •Rökgasrening MK3förproj beslut 2012 Q •Svappavaara sovringsverkförproj Q1 •Nya gruvorförproj Q1 –Leveänimiförproj ? –Mertainenförproj Q1

12 Sv •Avveckling elevhemsområdet pågår •Vägprojekt Nord-Östra Länkenpågår Q4 •Vägprojekt Södra-Östra Länkenförproj Q2 •Nytt bolagshotellförproj ? •Nya bostäder, 200 lghförproj Q4 •Avveckling Kilen •Parkområdenförproj •Inlösen av fastigheterpågår •Förvärv av markpågår ETT URVAL AV PROJEKT INOM SAMHÄLLSOMVANDLINGEN I MALMBERGET

13 Sv INVESTERINGSUTBETALNINGAR

14 Sv Inköp Avdelningschef Tage Lundin Operativt inköp Sektionschef Lars Näslund Strategiskt inköp Sektionschef Caroline Wiss Projekt / Samhällsomvandling S ektionschef Martin Kettunen Energi / Råvaror Sektionschef Ingela Lindqvist Support Sektionschef Björn Mättää Inköp Utveckling/Drifts chef Roger Hansson Inköp VD Shanghai Anders Lundgren

15 Sv Malmberget Jan Sjödin Malmberget Tore Mettävainio Inköp Projekt/ Samhällsomvandling S ektionschef Martin Kettunen Kiruna Ingemar Törmä Kiruna Kennet Täckdal

16 Sv INVESTERINGAR PÅ CIRKA 20 MDRSEK – FÖRLÄNGER GRUVDRIFTEN I 25 ÅR Nuvarande kapacitet Slutprodukter (Mt/år) Kiruna ny huvudnivå KUJ 1365 Malmberget ny huvudnivå M 1250

17 Sv E10 mot Kiruna Mertainen Start planerad 2015 Malmbanan Gruvberget Start maj 2010 Leveäniemi Start planerad 2015 Kraftnät SVAPPAVAARAFÄLTET - EUROPAS STÖRSTA JÄRNMALMSPROJEKT

18 Sv Ny järnväg 1,85 MDRSEK KUJ ,5 MDRSEK Nytt utskov Luossajärvi 20 MSEK Gruvmaskiner 400 MSEK Ny damm Luossajärvi 300 MSEK 150 nya bostäder Luossavaara 250 MSEK Ombyggnad kaserner 24 nya lägenheter Jägarskolan 50 MSEK Uppgradering styrsystem och processanläggningar 250 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt 1,1 MDRSEK Gruvstadspark, etapp 1 x MSEK 50 nya lägenheter Jägarskolan 100 M SEK Infrastruktur under jord 450 MSEK Lagerbyggnader för kol 50 MSEK Nytt laboratorium 200 MSEK Kapacitetshöjande åtgärder KK4 150 MSEK Uppgradering terminallok 100 MSEK Effektivare tågföring 50 MSEK Anläggande av dammar 650 MSEK Jvg anslutning av terminalspår 350 MSEK Ny infart och vägar 100 MSEK PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I KIRUNA CIRKA 19 MILJARDER KRONOR Verkstäder och personalutrymmen under jord 600 MSEK

19 Sv M1250 4,5 MDRSEK Gruvmaskiner 200 MSEK Dammhöjning 100 MSEK Infrastruktur under jord 250 MSEK Agglomereringslaboratorium 100 MSEK Ny entré och kontor 150 MSEK Uppgradering av infrastruktur 50 MSEK Uppgradering av reningsanläggningar 100 MSEK Säkrare elförsörjning 100 MSEK 4 nya linjelok och 5 nya vagnsätt Effektivare tågföring Effektivare upplagshantering 50 MSEK Ersättningsboenden för elevhemsområdet 200 MSEK Förvärv och nybyggnation Granbacka 150 MSEK PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I MALMBERGET CIRKA 7 MILJARDER KRONOR Ny utrymningsväg 150 MSEK Förbättrad ventilation 100 MSEK Ny rökgasrening 700 MSEK

20 Sv Ny utfrakt 100 MSEK Ny infrakt för tillsatsmedel 50 MSEK Gruvberget 250 MSEK Kollager 50 MSEK Tömning Leveäniemi 150 MSEK Mertainen X MSEK PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I SVAPPAVAARA CIRKA 1 MILJARD KRONOR Dammåtgärder 100 MSEK Ombyggnad terminal 100 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt Effektivare tågföring

21 Sv Miljö- och riskreducerande åtgärder 100 MSEK Ny tillsatsmedelhantering 300 MSEK Markköp 50 MSEK Uppgradering Lundbergsschaktet 300 MSEK 4 nya lok och 5 nya vagnsätt Effektivare tågföring PÅGÅENDE OCH BESLUTADE INVESTERINGAR I NARVIK CIRKA 1 MILJARD KRONOR

22 Sv •Kapacitet på Malmbanan •Osäkerhet kring tidsåtgång för tillståndshantering •Kompetensförsörjning •Attraktiva samhällen •Bostäder TILLVÄXTUTMANINGAR

23 Sv DeformationszonRiskzonRaszon GRUVBRYTNINGENS PÅVERKAN I KIRUNA

24 Sv Malmfyndighet Huvudnivå 1365 Ev. framtida huvudnivåer MALMER OCH DEFORMATIONSUTBREDNING I KIRUNA Karta: Google.earth

25 Sv Karta: hitta.se Etapper Staket STAKETPLANEN I MALMBERGET

26 Sv 1000 NYA MEDARBETARE TILL 2015 Stort rekryteringsbehov Största befattningsgrupper är bergarbetare, mekaniker/reparatörer och ingenjörer. Behov finns inom våra drygt 180 befattningar. Dessutom Stora behov av leverantörer, inte minst inom bygg och anlägg och i de stora projekt som drivs i Malmfälten.


Ladda ner ppt "Inköp Projekt och Samhällsomvandling INKÖP PROJEKT OCH SAMHÄLLSOMVANDLING Inköp Projekt och Samhällsomvandling 2012-02-09."

Liknande presentationer


Google-annonser