Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Lundgren Kommunstrateg Falun 14 maj 2013. UPPLÄGG Visionsprojektet ”Stadsflytten” - markpåverkan - flyttprocess - fastighetsekonomi - infrastruktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Lundgren Kommunstrateg Falun 14 maj 2013. UPPLÄGG Visionsprojektet ”Stadsflytten” - markpåverkan - flyttprocess - fastighetsekonomi - infrastruktur."— Presentationens avskrift:

1 Anders Lundgren Kommunstrateg Falun 14 maj 2013

2 UPPLÄGG Visionsprojektet ”Stadsflytten” - markpåverkan - flyttprocess - fastighetsekonomi - infrastruktur

3 EN LITEN STAD I STORA NÄTVERK 20 000 km 2 23 000 inv. 1,2 inv. / km2

4 Vi finns i en gruvregion Nuvarande kärnområden Prospekteringsområden

5 Vi är en växande turistdestination Kärnområden Rymdturism – nästa innovationssteg

6 Vi har en stabil rymdverksamhet

7 Vi är en renskötselregion

8

9 9 GRUPPER Näringslivsutveckling/besöksnäring Offentlig service/välfärd/trygghet Boende/bebyggelse/livsmiljö Kommunikationer Kommersiell service Utbildning/forskning Kultur/fritid/idrott Jämställdhet/mångfald Hållbarhet/teknisk infrastruktur Projektledare Peter Nygårds 40 organisationer – 70 personer ”KICK-OFF”

10 Arbetet • Riktlinjer från projektledaren • ”Mall för redovisning” • Egen hemsida • Nio grupper har mött allmänhet, gjort seminarier, deltagit på seminarier • Skrivit ihop text 90 sidor

11 Arbetet så långt • Så bred förankring som varit möjlig • En unik metod som fungerar – ”Nygårdsmetoden”

12 Spridning till alla • Texten är resultatet av gruppernas arbete – sammanställt av projektledningen – 20 sidor – ”visionstext” • Ut i brevlådorna 12 februari – Framgångsfaktorer •Engagerade ordförande/sekreterare •Extern projektledare med gott förtroende hos alla •Kommunal kontakt med tillgång till kommunledning Hushållstidningen ”Kiruna Information”

13 Förslaget till vision som visas i Kiruna Information ”Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna.”

14 ”Avveckling” - Analys • Vilka frågor har fått tyngd i arbetet? • Vad arbetar kommunen redan med och vad saknas • Vilka åtgärder förfogar kommunen över och vilka bör ske i samverkan med andra aktörer • Direkta uppdrag till kommunkontoret - t ex jämställdhetsarbetet, lokal utvecklingsstrategi med konkreta åtgärder • Plattformar för samverkan, bibehålla nätverket från visionsarbetet, bibehålla kontakter i projektledarens nätverk etc

15 Fortsatt arbete • Antas i KF under våren ”nedkokat” till 6 sidor efter passage genom politiskt ”raster” i kommunledningen • Målsättning - alla partier står bakom • Underlag till 6 övergripande mål och strategiska inriktningar - in i kommunens styrmodell och ut till förvaltningarna • ” Jämställdhet, hållbarhet och inflytande är nyckeln till vår framtid”

16 Mål – 6 st Näringslivsutveckling och arbetsmarknad I Kiruna har arbetsmarknaden en bredd som attraherar både kvinnor och män och förutsättningarna är bra för att driva företag.

17 Mål Offentlig och kommersiell service En väl fungerande offentlig service tryggar invånarnas hälsa, sociala välfärd och ska finnas nära invånarna Boende, bebyggelse och livsmiljö En god och trygg livsmiljö där god tillgång till ett varierat utbud av bostäder är en självklarhet.

18 Mål Kommunikationer Kiruna ska ha goda kommunikationer mot omvärlden och tidsenliga lösningar för att klara omställningar och framtida klimatkrav Kultur, fritid och idrott i hela kommunen Kultur och idrott ska vara lättillgängligt och ge medborgare och besökare en rikt liv

19 Mål Utbildning och forskning Kiruna har god kvalitet i utbildningen från grundskola till högskola och forskningen fokuserar på starka sektorer som miljö, rymd, gruva och turism

20 Fortsättning GRAFISK PROFIL Identitet Image Profil Bilden av Kiruna kommun – inåt och utåt - Varumärkesplattform

21 21 KIRUNA – en stad i omvandling

22 Vi ska flytta en stad!

23 Stan föds 1898

24 Kiruna år 1920

25 Kiruna 85 år senare

26 Liggvägg Hängvägg Deformations-zon Malm Sprick-zonRas-zon Brytningsnivå Dagbrott Indikerad rörelse Gruvstadsparken Deformationer

27 Prognoser från LKAB

28 28

29 20 000 km 2 23 000 inv. 1,2 inv. / km2 Nytt centrum österut White arkitekter och Vectura

30 20 000 km 2 23 000 inv. 1,2 inv. / km2 Nytt centrum österut UTVECKLINGSPLAN - GÖRAN CARS UTVECKLING FÖRE AVVECKLING

31 Förstudie pågår för lokalisering av ny järnvägsstation – Kommunens mål - centrumnära

32 450 000 m2 byggbehov fram till år 2030 Tobins Q Marknadsvärde Produktionskostnad

33 Nationellt intresse - mångmiljardprojekt Statligt engagemang – kommun/gruvbolag Många utmaningar – många möjligheter Alla måste vara vinnare!!!

34 Vi finns på Business Arena – med LKAB och Gällivare

35 Tackar! www.kommun.kiruna.se


Ladda ner ppt "Anders Lundgren Kommunstrateg Falun 14 maj 2013. UPPLÄGG Visionsprojektet ”Stadsflytten” - markpåverkan - flyttprocess - fastighetsekonomi - infrastruktur."

Liknande presentationer


Google-annonser