Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Falun 14 maj 2013 Anders Lundgren Kommunstrateg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Falun 14 maj 2013 Anders Lundgren Kommunstrateg."— Presentationens avskrift:

1 Falun 14 maj 2013 Anders Lundgren Kommunstrateg

2 UPPLÄGG Visionsprojektet ”Stadsflytten” - markpåverkan - flyttprocess
- fastighetsekonomi - infrastruktur

3 EN LITEN STAD I STORA NÄTVERK
km2 inv. 1,2 inv. / km2

4 Vi finns i en gruvregion
Prospekteringsområden Nuvarande kärnområden

5 Vi är en växande turistdestination
Rymdturism – nästa innovationssteg Kärnområden

6 Vi har en stabil rymdverksamhet

7 Vi är en renskötselregion

8 Vem ska bestämma över vår framtid?
ALLA FÅR VARA MED!

9 Jämställdhet och hållbarhet
9 GRUPPER Näringslivsutveckling/besöksnäring Offentlig service/välfärd/trygghet Boende/bebyggelse/livsmiljö Kommunikationer Kommersiell service Utbildning/forskning Kultur/fritid/idrott Jämställdhet/mångfald Hållbarhet/teknisk infrastruktur Projektledare Peter Nygårds Jämställdhet och hållbarhet ”KICK-OFF” 40 organisationer – 70 personer

10 Arbetet Riktlinjer från projektledaren ”Mall för redovisning”
Egen hemsida Nio grupper har mött allmänhet, gjort seminarier, deltagit på seminarier Skrivit ihop text 90 sidor

11 Arbetet så långt Så bred förankring som varit möjlig
En unik metod som fungerar – ”Nygårdsmetoden”

12 Spridning till alla Texten är resultatet av gruppernas arbete – sammanställt av projektledningen – 20 sidor – ”visionstext” Ut i brevlådorna 12 februari – Framgångsfaktorer Engagerade ordförande/sekreterare Extern projektledare med gott förtroende hos alla Kommunal kontakt med tillgång till kommunledning Hushållstidningen ”Kiruna Information”

13 Förslaget till vision som visas i Kiruna Information
”Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna.”

14 ”Avveckling” - Analys Vilka frågor har fått tyngd i arbetet?
Vad arbetar kommunen redan med och vad saknas Vilka åtgärder förfogar kommunen över och vilka bör ske i samverkan med andra aktörer Direkta uppdrag till kommunkontoret - t ex jämställdhetsarbetet, lokal utvecklingsstrategi med konkreta åtgärder Plattformar för samverkan, bibehålla nätverket från visionsarbetet, bibehålla kontakter i projektledarens nätverk etc

15 Fortsatt arbete Antas i KF under våren ”nedkokat” till 6 sidor efter passage genom politiskt ”raster” i kommunledningen Målsättning - alla partier står bakom Underlag till 6 övergripande mål och strategiska inriktningar - in i kommunens styrmodell och ut till förvaltningarna ” Jämställdhet, hållbarhet och inflytande är nyckeln till vår framtid”

16 Näringslivsutveckling och arbetsmarknad
Mål – 6 st Näringslivsutveckling och arbetsmarknad I Kiruna har arbetsmarknaden en bredd som attraherar både kvinnor och män och förutsättningarna är bra för att driva företag.

17 Offentlig och kommersiell service Boende, bebyggelse och livsmiljö
Mål Offentlig och kommersiell service En väl fungerande offentlig service tryggar invånarnas hälsa, sociala välfärd och ska finnas nära invånarna Boende, bebyggelse och livsmiljö En god och trygg livsmiljö där god tillgång till ett varierat utbud av bostäder är en självklarhet.

18 Kultur, fritid och idrott i hela kommunen
Mål Kommunikationer Kiruna ska ha goda kommunikationer mot omvärlden och tidsenliga lösningar för att klara omställningar och framtida klimatkrav Kultur, fritid och idrott i hela kommunen Kultur och idrott ska vara lättillgängligt och ge medborgare och besökare en rikt liv

19 Utbildning och forskning
Mål Utbildning och forskning Kiruna har god kvalitet i utbildningen från grundskola till högskola och forskningen fokuserar på starka sektorer som miljö, rymd, gruva och turism

20 Fortsättning Bilden av Kiruna kommun – inåt och utåt
Identitet Image Profil GRAFISK PROFIL Bilden av Kiruna kommun – inåt och utåt - Varumärkesplattform

21 KIRUNA – en stad i omvandling
satellite picture shows downtown of Kiruna where we are today-stadshuset Airport Road E10 today Road E10 – Will be reversed Mine city park LKAB building and the old open-cast mine Luossavaara and the old open-cast mine 21

22 Vi ska flytta en stad!

23 Stan föds 1898

24 Kiruna år 1920

25 Kiruna 85 år senare

26 Hängvägg Liggvägg Deformationer Brytningsnivå Deformations-zon
Indikerad rörelse Deformationer Deformations-zon Gruvstadsparken Sprick-zon Ras-zon Dagbrott Brytningsnivå Brytningen av malm sker på den högra sidan i bilden, på den så kallade liggväggen väster om malmkroppen som är stabil. På den andra sidan stupar malmkroppen snett neråt i marken i riktning mot Kiruna centrum. När man bryter malmen så bildas en så kallad hängvägg. Kiruna centrum är alltså placerad på denna hängvägg och ju djupare ner i marken som man bryter malmen desto närmare staden kommer man. När man tar ut malmen så bildas ett hålrum där gråberg långsamt rasar in och fyller ut. Nära gruvan finns en raszon där marken har fallit ner vilket är ett resultat av gruvbrytningen. Längre bort från malmkroppen kan man se sprickor som syns många år innan marken rasar in. Ännu längre bort, mellan gruvan och Kiruna stad mäter LKAB hur deformationerna breder ut sig. Detta gör man långt innan man kan se sprickorna i marken. Gruvbrytningen med deformationer och sprickor kommer närmare staden. Det första som påverkas av deformationerna är vatten och elledningar men det är inte farligt att vistas i området. Därför planerar Kiruna kommun och LKAB att anlägga en sk Gruvstadspark i det första området som påverkas av deformationer. Hängvägg Malm Liggvägg

27 Prognoser från LKAB

28

29 White arkitekter och Vectura
Nytt centrum österut Kiruna 4-ever km2 inv. 1,2 inv. / km2 White arkitekter och Vectura

30 UTVECKLINGSPLAN - GÖRAN CARS UTVECKLING FÖRE AVVECKLING
Nytt centrum österut UTVECKLINGSPLAN - GÖRAN CARS UTVECKLING FÖRE AVVECKLING km2 inv. 1,2 inv. / km2

31 Förstudie pågår för lokalisering av ny järnvägsstation –
Kommunens mål - centrumnära

32 450 000 m2 byggbehov fram till år 2030
Tobins Q Marknadsvärde Produktionskostnad

33 Nationellt intresse - mångmiljardprojekt
Statligt engagemang – kommun/gruvbolag Många utmaningar – många möjligheter Alla måste vara vinnare!!!

34 Vi finns på Business Arena – med LKAB och Gällivare

35 Tackar!


Ladda ner ppt "Falun 14 maj 2013 Anders Lundgren Kommunstrateg."

Liknande presentationer


Google-annonser