Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATIONSTRÄFF 19/4 2014 14-04-19. Vad har hänt sen 2/11 2013 • Grävningen har gått bra, tack vare vintern och bra grävhjälp – Vi är klara med allt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATIONSTRÄFF 19/4 2014 14-04-19. Vad har hänt sen 2/11 2013 • Grävningen har gått bra, tack vare vintern och bra grävhjälp – Vi är klara med allt."— Presentationens avskrift:

1 INFORMATIONSTRÄFF 19/4 2014 14-04-19

2 Vad har hänt sen 2/11 2013 • Grävningen har gått bra, tack vare vintern och bra grävhjälp – Vi är klara med allt utom Skaten till midsommar • Bygget har kostat ca 800,000 mer än beräknat – Flera ras och mycket större grop/mer jobb – Fyllnadsmassor var inte med i kalkylen • Alla tillstånd klara utom avtal med skolan – Avtals förslag finns men ej påskrivet • Vi har fått 500,000 i bidrag från LOVA • Vi räknar nu med 80 fastigheter under 2014 (+ 20st) • Vi lovade max 190,000, nu lovar vi max 183,000 (33,000 + 150,000) och troligen får ni pengar tillbaka 2015 • Kan vi lova det? Nej, men vi arbetar för det! 14-04-19

3 Bergs VA ab • Bolagets styrelse – Olle Söderbaum (ordf.), Henri Tengvall (vd), Ricki Malm (Pärlan), Per Westerberg (MIF) – Styrelsen lånar ut totalt 2,5 mil till BVA, Ö-fonden 500’ och bidrag från LOVA 500’ ger totalt 3,5milj i finansiering • Projektgrupp – Per Olsson, Peter Undin, Lennart Lindahl, Uffe Westerberg, Henri Tengvall samt Olle Söderbaum • Dessutom medverkar Undins, Bjurman och Lindblad med markarbeten och grävning • Vem äger Bergs va ab – Fas 1 långivarna = styrelsen, alla anslutna fastigheter blir aktieägare när avgiften betalts. När Bergs VA är utbyggt ägs bolaget av de anslutna fastigheterna. 14-04-19

4 Kommun - Länsstyrelsen • Miljö, Hälsa och Bygg har gett alla tillstånd och har varit konstruktivt kritiska och bra att samarbeta med. • Länsstyrelsen har bidragit med LOVA pengar och stöd i olika frågor, Landshövdingen Chris Heister har lovat inviga anläggningen den 25/6 • Samhällsbyggnadskontoret är inte med och har beslutat att bygga en egen avloppsanläggning vid skolan (anbudsförfrågan utlagd). 14-04-19

5 VA anläggning • Avlopp och vattenrening byggs för 130 fastigheter, 500 personer eller 70cbm/dygn. • Emendo bygger avloppsverket • ENWA/Elkullis bygger avsaltningsanläggningen • Hela VA anläggningen invigs 25/6 • Utbyggbart med ca 20% 14-04-19

6 Vi bygger det bäst tänkbara • Emendo – ”ett mini Henriksdal” – har sedan 70talet byggt ca 400 anläggningar över hela Sverige, många drivs av kommuner. – Rening sker i 3 steg, mekanisk, biologisk och kemisk och resultatet är fosfor utsläpp <0,3mg/l och BOD <10mg/l, allt enligt Värmdö kommuns högt ställda krav. • ENWA - vattenrening – Över 30års erfarenhet av omvänd osmos teknik – Avsaltar vattnet, tillför viktiga salter för smak och hälsa, därefter UV strålas utgående vatten för extra bakteriesäkerhet. – Tillsammans med Enwa och KTH planerar BVA en studie på Möja för att följa resultatet av avsaltat vatten. Prov tas på hår och vatten före och efter att anläggningen tas i bruk. 14-04-19

7 Ledningsdragning • Ledningar dras tillsammans med Vattenfall och Fiber • Markupplåtelseavtal tecknas med samtliga fastigheter • Före midsommar räknar vi med att ledningarna är klara från Löka-korsningen till Möjaström totalt ca 2,5km • Utbyggnad av Skaten och Löka by beräknas vara klart hösten 2014 14-04-19

8 Kostnader Kalkyler baserade på 65 anslutningar + Löka 15 (därtill kommer minst 10 nya inom 5år) • Ledningar, Vattenintag, VA anläggning – 9milj + moms • Total budget (exklusive pumpbrunn 33,000) – (9,000,000 – bidrag 500,000) + moms = 10,625,000 = 133’/fastighet (beräknat på 80 fastigheter) • Finansiering/fastighet (pumpbrunn faktureras vid leverans) – Lån 150,000 till BVA, amorteras på 10 år, (för dom som betalar 50’ i april och juni blir lånet 140,000) – Pumpbrunn med tillbehör 33,000 faktureras vid leverans – Om vi blir fler och kostnaderna håller så kan upp till ca 10,000/fastighet återbetalas under 2015 • Swedbank – Låneerbjudande, läs mer på www.bergsva.se 14-04-19

9 Vad gör man på egen fastighet • BVA levererar pumpbrunn, larm samt vattenmätare, läs mer i vår informationsfolder • De första 10 anslutningarna beräknas vara klara till midsommar, då vet vi mer om kostnader för installation på egen fastighet! – Kostnaderna olika med tidigare ledningar eller om VA är helt nytt 14-04-19 • Ni gör följande – Gräver ned ledningar på fastigheten, avlopp från huset ska göras med självfall – Gräver ned pumpbrunnen och ansluter ledningarna. – El, 3fas för pump måste dras fram – Ni behöver någon som gräver, drar el och kopplar VA

10 Driftskostnader ÅR 1 Fast avgift o 5,000 kr/år • Den fasta avgiften ska täcka kostnaden för skötsel/tillsyn, underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer och administration. Rörlig avgift o 25kr/cbm, heltid 2500kr/år (om man förbrukar ca 300l/dygn), sommarboende ca 1000kr/år • Den rörliga avgiften täcker driftskostnaderna. Avgiften baseras på den mängd vatten som förbrukas, enligt vattenmätare (levereras med pumphus). 14-04-19

11 Anslutningsavtal – klart senast 25/4 • Avtalet täcker följande – Fasta kostnader • Investeringskostnad 14-15,000/år faktureras i dec under 10år • Fast avgift för drift 5000/år 14-04-19 10 års lån till BVA 150,000 Amorteras med 15,000/år Invest.kostnad 15,000/år LÅNKOSTNAD • Det mesta är upptaget i vår informationsbroschyr tex; Vattentryck, bara spillvatten inget tak/regn vatten, vad man inte får kasta i avloppet, fettavskiljare för restauranger, ingen tömning av båttoaletter, vattenmätare, anslutningspunkt osv • Andra punkter tex; Rätt till avstängning vid fel, reparationer, underhåll m.m. Avstängningsrätt vid bristande betalning. – Rörlig avgift • 25kr/cbm enligt vattenmätare – Inköp av BVA aktie 1000kr – Avtalspunkter (från ABVA VA-bestämmelser

12 Vad händer nu – Grunden görs klar och VA husen byggs under maj – Borrning för vattenintag 10-11/5 – Borrning vägundergångar under maj – Ledningsdragning Löka – Möjaström görs klar i maj – Planering av ledningsnät Löka och Skaten – Ledningsdragning vid skolan direkt efter skolslut – Installation VA verk och start av ca 10 fastigheter – Ihopkoppling och testkörning veckan före midsommar – Invigning 25/6, hjärtligt välkomna! 14-04-19


Ladda ner ppt "INFORMATIONSTRÄFF 19/4 2014 14-04-19. Vad har hänt sen 2/11 2013 • Grävningen har gått bra, tack vare vintern och bra grävhjälp – Vi är klara med allt."

Liknande presentationer


Google-annonser