Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATIONSTRÄFF 19/4 2014 14-04-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATIONSTRÄFF 19/4 2014 14-04-19."— Presentationens avskrift:

1 INFORMATIONSTRÄFF 19/4 2014

2 Vad har hänt sen 2/ Grävningen har gått bra, tack vare vintern och bra grävhjälp Vi är klara med allt utom Skaten till midsommar Bygget har kostat ca 800,000 mer än beräknat Flera ras och mycket större grop/mer jobb Fyllnadsmassor var inte med i kalkylen Alla tillstånd klara utom avtal med skolan Avtals förslag finns men ej påskrivet Vi har fått 500,000 i bidrag från LOVA Vi räknar nu med 80 fastigheter under 2014 (+ 20st) Vi lovade max 190,000, nu lovar vi max 183,000 (33, ,000) och troligen får ni pengar tillbaka 2015 Kan vi lova det? Nej, men vi arbetar för det!

3 Bergs VA ab Bolagets styrelse Projektgrupp Vem äger Bergs va ab
Olle Söderbaum (ordf.), Henri Tengvall (vd), Ricki Malm (Pärlan), Per Westerberg (MIF) Styrelsen lånar ut totalt 2,5 mil till BVA, Ö-fonden 500’ och bidrag från LOVA 500’ ger totalt 3,5milj i finansiering Projektgrupp Per Olsson, Peter Undin, Lennart Lindahl, Uffe Westerberg, Henri Tengvall samt Olle Söderbaum Dessutom medverkar Undins, Bjurman och Lindblad med markarbeten och grävning Vem äger Bergs va ab Fas 1 långivarna = styrelsen, alla anslutna fastigheter blir aktieägare när avgiften betalts. När Bergs VA är utbyggt ägs bolaget av de anslutna fastigheterna.

4 Kommun - Länsstyrelsen
Miljö, Hälsa och Bygg har gett alla tillstånd och har varit konstruktivt kritiska och bra att samarbeta med. Länsstyrelsen har bidragit med LOVA pengar och stöd i olika frågor, Landshövdingen Chris Heister har lovat inviga anläggningen den 25/6 Samhällsbyggnadskontoret är inte med och har beslutat att bygga en egen avloppsanläggning vid skolan (anbudsförfrågan utlagd).

5 VA anläggning Avlopp och vattenrening byggs för 130 fastigheter, 500 personer eller 70cbm/dygn. Emendo bygger avloppsverket ENWA/Elkullis bygger avsaltningsanläggningen Hela VA anläggningen invigs 25/6 Utbyggbart med ca 20%

6 Vi bygger det bäst tänkbara
Emendo – ”ett mini Henriksdal” har sedan 70talet byggt ca 400 anläggningar över hela Sverige, många drivs av kommuner. Rening sker i 3 steg, mekanisk, biologisk och kemisk och resultatet är fosfor utsläpp <0,3mg/l och BOD <10mg/l, allt enligt Värmdö kommuns högt ställda krav. ENWA - vattenrening Över 30års erfarenhet av omvänd osmos teknik Avsaltar vattnet, tillför viktiga salter för smak och hälsa, därefter UV strålas utgående vatten för extra bakteriesäkerhet. Tillsammans med Enwa och KTH planerar BVA en studie på Möja för att följa resultatet av avsaltat vatten. Prov tas på hår och vatten före och efter att anläggningen tas i bruk.

7 Ledningsdragning Ledningar dras tillsammans med Vattenfall och Fiber
Markupplåtelseavtal tecknas med samtliga fastigheter Före midsommar räknar vi med att ledningarna är klara från Löka-korsningen till Möjaström totalt ca 2,5km Utbyggnad av Skaten och Löka by beräknas vara klart hösten 2014

8 Kostnader Kalkyler baserade på 65 anslutningar + Löka 15 (därtill kommer minst 10 nya inom 5år)
Ledningar, Vattenintag, VA anläggning 9milj + moms Total budget (exklusive pumpbrunn 33,000) (9,000,000 – bidrag 500,000) + moms = 10,625,000 = 133’/fastighet (beräknat på 80 fastigheter) Finansiering/fastighet (pumpbrunn faktureras vid leverans) Lån 150,000 till BVA, amorteras på 10 år, (för dom som betalar 50’ i april och juni blir lånet 140,000) Pumpbrunn med tillbehör 33,000 faktureras vid leverans Om vi blir fler och kostnaderna håller så kan upp till ca 10,000/fastighet återbetalas under 2015 Swedbank Låneerbjudande, läs mer på

9 Vad gör man på egen fastighet
BVA levererar pumpbrunn, larm samt vattenmätare, läs mer i vår informationsfolder De första 10 anslutningarna beräknas vara klara till midsommar, då vet vi mer om kostnader för installation på egen fastighet! Kostnaderna olika med tidigare ledningar eller om VA är helt nytt Ni gör följande Gräver ned ledningar på fastigheten, avlopp från huset ska göras med självfall Gräver ned pumpbrunnen och ansluter ledningarna. El, 3fas för pump måste dras fram Ni behöver någon som gräver, drar el och kopplar VA

10 Driftskostnader ÅR 1 Fast avgift
5,000 kr/år Den fasta avgiften ska täcka kostnaden för skötsel/tillsyn, underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer och administration. Rörlig avgift 25kr/cbm, heltid 2500kr/år (om man förbrukar ca 300l/dygn), sommarboende ca 1000kr/år Den rörliga avgiften täcker driftskostnaderna. Avgiften baseras på den mängd vatten som förbrukas, enligt vattenmätare (levereras med pumphus).

11 Anslutningsavtal – klart senast 25/4
Avtalet täcker följande Fasta kostnader Investeringskostnad 14-15,000/år faktureras i dec under 10år Fast avgift för drift 5000/år 10 års lån till BVA 150,000 Amorteras med 15,000/år Invest.kostnad 15,000/år LÅN KOSTNAD Rörlig avgift 25kr/cbm enligt vattenmätare Inköp av BVA aktie 1000kr Avtalspunkter (från ABVA VA-bestämmelser Det mesta är upptaget i vår informationsbroschyr tex; Vattentryck, bara spillvatten inget tak/regn vatten,  vad man inte får kasta i avloppet, fettavskiljare för restauranger, ingen tömning av båttoaletter, vattenmätare, anslutningspunkt osv     Andra punkter tex;                 Rätt till avstängning vid fel, reparationer, underhåll m.m.               Avstängningsrätt vid bristande betalning.         

12 Vad händer nu Grunden görs klar och VA husen byggs under maj
Borrning för vattenintag 10-11/5 Borrning vägundergångar under maj Ledningsdragning Löka – Möjaström görs klar i maj Planering av ledningsnät Löka och Skaten Ledningsdragning vid skolan direkt efter skolslut Installation VA verk och start av ca 10 fastigheter Ihopkoppling och testkörning veckan före midsommar Invigning 25/6, hjärtligt välkomna!


Ladda ner ppt "INFORMATIONSTRÄFF 19/4 2014 14-04-19."

Liknande presentationer


Google-annonser