Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför vindkraft? – Målsättning regionalt? - Regional nytta?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför vindkraft? – Målsättning regionalt? - Regional nytta?"— Presentationens avskrift:

1 Varför vindkraft? – Målsättning regionalt? - Regional nytta?
Lars Thomsson – vindkraftsamordnare

2 Klimatförändringen är ett faktum!
Varför vindkraft? Klimatförändringen är ett faktum!

3 Väga lokala intrånget mot globala nyttan
Varför vindkraft? Väga lokala intrånget mot globala nyttan 3

4 Regional målsättning - utgångsläge
Ca 177 vindkraftverk Medelstorlek på 1,1 MW Ca 165 MW ansluten effekt Skarpa avtal 195 MW = dagens kablar fulla 38 % av elförsörjningen via vindkraft 2011 Ca 50 % av vindkraften ägs av gotlänningar idag 4

5 Regional målsättning - 2020
1000 MW ansluten effekt styrande målsättning Ca 2700 GWh produktion och ca 900 GWh konsumtion 300 % självförsörjningsgrad Ca 400 vindkraftsverk, dvs 230 fler än idag Medelstorlek 2,5 MW Världsledande med vindkraft sett till andel vind i systemet 5

6 Regional nytta – ekonomiska effekter
Skapar Investeringar på ca 19 Mdr kr! (15verk+3kabel+1nät) Ger en näringsgren med 1,0 - 2,0 Mdr. kr/år i omsättning Bygdepeng 0,25 -0,5 % ger ca 5-10 milj. kr/ år Markarrende 4% ger ca milj. kr/år Kapital avkastning 5-10% på totalt investerat kapital Ger drygt 300 arbetstillfällen varav hälften varaktiga 6 6

7 Svenska Kraftnät stora utbyggnadsprojekt (planerad drifttagning)
09 Regional nytta – bättre överföring 01 Stockholms Ström ( ) 02 SydVästlänken (2014) 03 Sydvästlänken (2018) 04 NordBalt (2015/2016) 05 Ekhyddan–Barkeryd (2016) 06 FennoSkan 2 (2011) 07 Gotlandsförbindelsen (2017) 08 Ekhyddan–Nybro–Hemsjö (2019) 09 3:e AC Finland–Sverige norr (2021) 10 Skogssäter–Stenkullen (2019) 11 Ny utlandsförbindelse (2020) 06 01 03 10 05 07 Projekt på kartan: 01 Stockholms Ström ( ) 02 SydVästlänken (2014) 03 Sydvästlänken (2018) 04 NordBalt (2015/2016) 05 Ekhyddan–Barkeryd (2016) 06 FennoSkan 2 (2011) Gotlandsförbindelsen (2017) Drivkrafter Det finns idag en mängd olika intressen och krav från omvärlden som utgör drivkrafter för ökade stamnätsinvesteringar. De främsta är utbyggnaden av förnybar elproduktion, effekthöjningar i kärnkraftverken, ökade problem till följd av begränsningar i den interna överföringsförmågan, ändrade överföringsmönster, integration med andra marknader, krav på en mer robust elförsörjning till viktiga befolkningscentra samt ökade behov av att rusta upp gamla installationer. Drivkrafter för utbyggnad av stamnätet för el: - Drift- och personsäkerhet stamnät - Politiska överväganden (exempelvis utlandsförbindelsen NordBalt) - Anslutning av ny produktion (vindkraftens utbyggnad och effekthöjning av kärnkraft) - Nordiska och europeiska nätutbyggnader - Förändrad nätstruktur (storstäder) - Ökad kapacitet Exempel på projekt – SydVästlänken Ett av Svenska Kraftnäts viktigaste projekt är kraftledningsprojektet SydVästlänken. Projektet är unikt till både omfattning och tekniskt utförande. Investeringen stärker driftsäkerheten och förbättrar överföringsförmågan från mellersta till södra Sverige. SydVästlänken kommer därmed att minska risken för att det uppkommer skillna­der i elpriset mellan södra Sverige och resten av landet. SydVästlänken innebär en växelströmsledning mellan Hallsberg och Barkeryd (norra grenen) och en likströmsledning ska mellan Barkeryd och Hurva (södra grenen). Planen är att bygga ytterligare en gren till Norge (västra grenen). 02 08 04 Svenska Kraftnät stora utbyggnadsprojekt (planerad drifttagning) 11

8 Regional nytta -nät Ger ett nytt produktions- och delvis nytt konsumtionsnät på Gotland Nätförstärkningen minskar rimligen elavbrotten på ön 8

9 Smart Elnät Gotland, projekt på 140 milj. kr
Regional nytta – teknik Smart Elnät Gotland, projekt på 140 milj. kr 9

10 Regional nytta - landsbygdsutveckling
Jobb, investeringar, intäkter skapas på landsbygden Kan hjälpa till att motverka den centralisering som nu sker

11 Regional nytta – kunskaps uppbyggnad
Utbildning och forskning på HGO Nod i Nätverket för vindbruk Databas CVI Yrkeshög skola 11

12 Regional nytta – grön profil
Ger gröna studiebesök Attraktivt för besökare Attraktivt för bosättare Ger gröna teknik- branschen en plattform 12

13 Med vindkraft så lånar vi platsen i 25 år – inte för evigt!
Tankemässigt viktigt att komma ihåg Ingen långsiktig påverkan lokalt alls Få och små miljöstörningar enligt Naturvårds-verket 13


Ladda ner ppt "Varför vindkraft? – Målsättning regionalt? - Regional nytta?"

Liknande presentationer


Google-annonser