Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pågående projekt Uddevalla, Lejdeberget -Steg 1, 2 verk vardera på ca 2-2,5 MW och ca 80 m navhöjd, uppförande planerat till 2011. Besked från Länsstyrelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pågående projekt Uddevalla, Lejdeberget -Steg 1, 2 verk vardera på ca 2-2,5 MW och ca 80 m navhöjd, uppförande planerat till 2011. Besked från Länsstyrelse."— Presentationens avskrift:

1 Pågående projekt Uddevalla, Lejdeberget -Steg 1, 2 verk vardera på ca 2-2,5 MW och ca 80 m navhöjd, uppförande planerat till Besked från Länsstyrelse utlovats till 10 juni. Transformatorkapacitet beställd till 4 verk Verk, förhandlingar om 2 verk pågår för leverans preliminärt under 2011 Investeringskostnad för steg 1 beräknad till 78 milj. kr Egenfinansiering ca 15 milj. Varav upparbetat ca 1,7 milj. Finansiering genom Bank avtalad till totalt låneutrymme 114 milj. kr mot krav på 20 % egenfinansiering.

2 Pågående projekt -Steg 2, 1-2 verk på 2-2,5 MW och ca 98 till 108 m navhöjd, tid för uppförande ej planlagt i nuläge -Nätanslutning förbereds och ingår i steg 1 och endast mindre insats krävs för anslutning i steg 2 -Investeringskostnad ca milj. för 2 verk. -Finansiering ej klar i dagsläget då vi måste klara egenfinansiering på ca milj.

3 Framtida Projekt Egna projekt Uddevalla -Nordmanneröd, 2 verk 2-2,5 MW Bygglov beviljat 14 maj 2009, Elnät finns tillgängligt Orust -Molly 2, 1 verk 1-2 MW Sotenäs - Askum-Backa, 1-2 verk vardera på ca 1 MW Externa projekt, förhandling med tillståndsägare pågår, bygglov finns inom kort - Munkedal A, 1 verk 2-2,5 MW Munkedal B, 2 verk 2-2,5 MW Munkedal C, 1 verk 2 -2,5 MW 2010-

4 Förväntad produktion Förväntad produktion och investeringskostnad kr/kWh - Lejdeberget MWh/år verk, ca 6,5 kr/kWh - Molly 2, 2 MW ca 5,5 - Nordmanneröd ca 8,5 - Askum-Backa ca 7,5 kr/kWh Externa projekt - Munkedal A MWh/år verk, ca 8,5 kr/kWh - Munkedal B ca 7,6 - Munkedal C ca 7,6

5 Produktionsutveckling För närvarande i GWh/år totalt GWh 3,7 Prognos för nya projekt, försiktig sådan Lejdeberget steg 1 ca steg 2 ca Nordmanneröd ca

6 Resultaträkning År Omräknat till helår Produktion i MWh Intäkter i tkr Övriga intäkter Övriga Kostnader Personalkostnader Ränta från Kapital Avskrivningar Resultat före disp Återfört överavskrivningar Bokslutsdispositioner Resultat Bokfört värde Gerda

7 Produktionsutveckling

8 Intäktsutveckling


Ladda ner ppt "Pågående projekt Uddevalla, Lejdeberget -Steg 1, 2 verk vardera på ca 2-2,5 MW och ca 80 m navhöjd, uppförande planerat till 2011. Besked från Länsstyrelse."

Liknande presentationer


Google-annonser