Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster samt internationalisering 2014 - 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster samt internationalisering 2014 - 2015."— Presentationens avskrift:

1 Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster samt internationalisering 2014 - 2015

2 Programmet för Affärsutvecklingscheckar  Tillväxtverket i samarbete med regionala partnerskap  Bidra till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt  Affärsutveckling i etablerade små och medelstora företag med en stabil tillväxt och vilja att växa  Utveckla produkter eller tjänster/internationalisering för att nå nya målgrupper och marknader  Budget för hela programmet ca 80 milj.  Budget för Stockholms län och Gotland 19,5 milj.

3 Det regionala partnerskapet för Stockholm och Gotland Länsstyrelsen Stockholm Annika Hols Anders Nordborg Micaela Tonndorf Almi Företagspartner Gotland Ellinor Dahl Almi Företagspartner Stockholm/Sörmland Per-Arne Norbäck Thomas Orrung Tillväxtverket Sandra Linde Stefan Nordin

4 1. Internationalisering  Stärka ert företags konkurrenskraft genom att närma er en internationell marknad  Verkar ni redan internationellt men vill bredda marknaden ytterligare?  50 000 – 250 000 kr  Medfinansiering 50%  Budget ca 7,5 miljoner Utvecklingsinsatsen ska bidra till en nivåhöjning i företaget!

5 Vem kan söka 2 – 49 anställda Små företag oberoende av bransch Minst 1 miljon kronor i omsättning Nivåhöjande utvecklings- insats Ekonomi i balans 1 års ”karantän” Internationali- seringsstrategi

6 VAD kan stödet användas till  Externa tjänster  Resekostnader (max 20%)  Projektanställningar

7 Exempel Kan användas för: •Internationaliseringsstrategi •Marknadsundersökningar •Hitta nya marknadskanaler •Sökning efter nya leverantörer av insatsvaror, produkter och tjänster i utlandet. •Utbildningsinsatser - direkt kopplade till internationalisering. •Utredning av försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor. •Patent- och IPR-rådgivning samt nyhetsgranskningar. •Utredning av krav/behov vad gäller produktions- och marknadsanpassning Kan ej användas för : •Arbete utfört av företagets tillsvidareanställda personal •Offentligt subventionerade konsulttjänster •Projektanställningar som inte direkt kan relateras till projektets olika aktiviteter. •Investeringar /materialinköp som har bestående värde •Marknadsföring, säljaktiviteter eller likn. •Traktamenten, måltider och bilersättningar (till •Patentansökningar och patent. •Generell affärsutveckling •Resor för företagets tillsvidareanställda personal.

8 Utveckling av varor och tjänster  Utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst som kan bidra till en nivåhöjning i ert företaget?  50 000 – 500 000 kr  Medfinansiering 50%  Budget ca 11,5 miljoner

9 Vem kan söka 2 – 49 anställda Små företag oberoende av bransch Minst 1 miljon kronor i omsättning Nivåhöjande utvecklings- insats Ekonomi i balans 1 års ”karantän”

10 VAD kan stödet användas till  Externa tjänster  Material och utrustning (max 25%)  Resekostnader (max 20%)  Projektanställningar

11 Exempel Kan användas för: •Kravställning •Formgivning och design •Konstruktion •Tjänsteutformning •Prototyp •Tester och verifieringar •Provmätningar •Anpassningar i produktionsprocessen •Kvalitetsutveckling Kan ej användas för : •Arbete utfört av företagets tillsvidareanställda personal •Offentligt subventionerade konsulttjänster •Projektanställningar –ej relaterade till projektet •Investeringar /materialinköp som har bestående värde •Marknadsföring, säljaktiviteter eller liknande •Patentansökningar eller patent •Resor för företagets tillsvidareanställda personal. •Nollserier •Inköp av programvaror och användarlicenser.

12 Senaste ansökningsdag 2 maj 2014 Mer information: www.lansstyrelsen.se/stockholm/auc2014


Ladda ner ppt "Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster samt internationalisering 2014 - 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser