Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsutvecklingscheckar varor och tjänster samt internationalisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsutvecklingscheckar varor och tjänster samt internationalisering"— Presentationens avskrift:

1 Affärsutvecklingscheckar varor och tjänster samt internationalisering
för utveckling av varor och tjänster samt internationalisering

2 Programmet för Affärsutvecklingscheckar
Tillväxtverket i samarbete med regionala partnerskap Bidra till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt Affärsutveckling i etablerade små och medelstora företag med en stabil tillväxt och vilja att växa Utveckla produkter eller tjänster/internationalisering för att nå nya målgrupper och marknader Budget för hela programmet ca 80 milj. Budget för Stockholms län och Gotland 19,5 milj.

3 Det regionala partnerskapet för Stockholm och Gotland
Länsstyrelsen Stockholm Annika Hols Anders Nordborg Micaela Tonndorf Almi Företagspartner Gotland Ellinor Dahl Almi Företagspartner Stockholm/Sörmland Per-Arne Norbäck Thomas Orrung Tillväxtverket Sandra Linde Stefan Nordin

4 1. Internationalisering
Stärka ert företags konkurrenskraft genom att närma er en internationell marknad Verkar ni redan internationellt men vill bredda marknaden ytterligare? – kr Medfinansiering 50% Budget ca 7,5 miljoner Utvecklingsinsatsen ska bidra till en nivåhöjning i företaget!

5 Vem kan söka Minst 1 miljon kronor i omsättning 1 års ”karantän”
2 – 49 anställda Små företag oberoende av bransch Minst 1 miljon kronor i omsättning Nivåhöjande utvecklings-insats Ekonomi i balans 1 års ”karantän” Internationali-seringsstrategi

6 VAD kan stödet användas till
Externa tjänster Resekostnader (max 20%) Projektanställningar

7 Exempel Kan ej användas för : Kan användas för:
Internationaliseringsstrategi Marknadsundersökningar Hitta nya marknadskanaler Sökning efter nya leverantörer av insatsvaror, produkter och tjänster i utlandet. Utbildningsinsatser - direkt kopplade till internationalisering. Utredning av försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor. Patent- och IPR-rådgivning samt nyhetsgranskningar. Utredning av krav/behov vad gäller produktions- och marknadsanpassning Kan ej användas för : Arbete utfört av företagets tillsvidareanställda personal Offentligt subventionerade konsulttjänster Projektanställningar som inte direkt kan relateras till projektets olika aktiviteter. Investeringar /materialinköp som har bestående värde Marknadsföring, säljaktiviteter eller likn. Traktamenten, måltider och bilersättningar (till Patentansökningar och patent. Generell affärsutveckling Resor för företagets tillsvidareanställda personal.

8 Utveckling av varor och tjänster
Utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst som kan bidra till en nivåhöjning i ert företaget? – kr Medfinansiering 50% Budget ca 11,5 miljoner

9 Vem kan söka Minst 1 miljon kronor i omsättning 1 års ”karantän”
Små företag oberoende av bransch Nivåhöjande utvecklings-insats 2 – 49 anställda Ekonomi i balans

10 VAD kan stödet användas till
Externa tjänster Material och utrustning (max 25%) Resekostnader (max 20%) Projektanställningar

11 Exempel Kan användas för: Kravställning Formgivning och design
Konstruktion Tjänsteutformning Prototyp Tester och verifieringar Provmätningar Anpassningar i produktionsprocessen Kvalitetsutveckling Kan ej användas för : Arbete utfört av företagets tillsvidareanställda personal Offentligt subventionerade konsulttjänster Projektanställningar –ej relaterade till projektet Investeringar /materialinköp som har bestående värde Marknadsföring, säljaktiviteter eller liknande Patentansökningar eller patent Resor för företagets tillsvidareanställda personal. Nollserier Inköp av programvaror och användarlicenser.

12 Senaste ansökningsdag 2 maj 2014
Mer information:


Ladda ner ppt "Affärsutvecklingscheckar varor och tjänster samt internationalisering"

Liknande presentationer


Google-annonser