Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013 Totalt ca 5 miljarder/år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013 Totalt ca 5 miljarder/år."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013 Totalt ca 5 miljarder/år

2 Budgetfördelning •Axel 1 – 15 %, varav 2-5% till leader •Axel 2 – 75 %, varav 2-5% till leader •Axel 3 – 10 %, varav < 35% till leader •Axel 4 – (leader) ca 7 %

3 Regionala genomförandestrategier •Länsstyrelserna och sametinget utarbetar regionala genomförandestrategier med prioriteringar efter SWOT-analys •Partnerskap •Budget fördelas enligt nyckel och efter strategiinnehåll

4 Stöd i axel 1 •Kompetensutveckling o rådgivning •Startstöd (endast primärproduktion) •Modernisering (Investeringsstöd) •Modernisering (Förädlingsstöd) •Samarbete inom gröna sektorn •Infrastruktur med betydelse för jord- och skogsbruk

5 Stöd i axel 2 •Miljöersättningar (kräver åtagande)

6 Stöd i axel 3 •Diversifiering av jordbruksföretag •Affärsutveckling i mikroföretag •Turism •Grundläggande tjänster •Lokal utveckling, byutveckling •Natur- och kulturarv •Kompetensutveckling

7 Stöd i axel 4 (leader) •LAG (Lokal area group) •Lokal förankring och hantering av projektstöd •Kan omfatta åtgärder inom alla de övriga axlarna eller vara axelövergripande

8 Startstöd •Kan sökas av den som första gången startar som företagare inom jbr. Trädg. Eller renskötsel. •Mellan 20 och 40 år •Relevant utbildning •Långsiktigt lönsamt

9 Regionala villkor startstöd •Prioriteringar –Heltid före deltid –Heltid max 250 000 kr. Halvtid max 125 000. –Teoretisk och praktisk utbildning (Grundkurs) –Ett stöd per företag

10 Investeringsstöd (modernisering) •Ny-, om-, eller tillbyggnader •Utrustning och inredning •Hantverkstjänster och installationsarbete •Allmänna omkostnader

11 Kostnader som man inte kan få investeringsstöd till •Ersättningsinvesteringar •Utgifter för leasing •Eget arbete och material •Kostnader för att uppfylla gällande bestämmelser i nuvarande verksamhet

12 Investeringsstöd – villkor E-län •Utgår med 30 % på godkänd investeringsutgift upp till ett takbelopp på 480 000kr under en 3-årsperiod. För investeringar i mjölk och förnyelsebar energi är takbeloppet 700 000 kr. •Villkorstid – 5 år

13 Ansökan om företagsstöd •Ansökningsblankett •Affärsplan (inkl driftsplan) •Betyg från lantbruksskola och praktik (startstöd) •De två senaste årens bokslut (gäller inte vid ansökan om startstöd) •Offerter •Ritningar •Lånelöfte/handling •Ev tillstånd (ex. förprövning)

14 När ska man söka? •Startstöd – senast 12 månader efter tillträdet och innan man fyller 40 år. - Ägare - Arbetar aktivt i företaget - Ansvara för driften - Företaget ska vara i drift

15 När ska man söka? •Investeringsstöd •Innan man påbörjar investeringen och innan man betalar de första fakturorna

16 Ansökan om utbetalning •Klardatum •Stödberättigande kostnader •Begagnad utrustning •Villkorstid •Ansökan om ändringar i tid •Betalkvitton (genomförd betalning) •Noggrannhet!

17 Preliminära förslag till åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

18 Två pelare •1. Omfattar direktstöd och marknadsåtgärder •2. Omfattar landsbygdsutveckling Medlemsstaterna utarbetar program

19 Pelare 1 Investeringar i fysiska tillgångar •1. Ökad konkurrenskraft hos jbr-företag •2. Energi •3. Inv. för minskad klimatpåverkan och anpassning

20 Hästföretag pelare 1 Avel och uppfödning av hästar

21 Pelare 2 Inv. i annan verksamhet än jord- o skog •1. Diversifiering av jbr.verksamheten •2. Nya småföretag och arbetstillfällen •3. Förnybar energi •4. Inv för minskad klimatpåverkan och anpassning

22 Hästföretag pelare 2 •Övrig verksamhet med hästar •Ex. utbildning av häst och ryttare •Turridning, körning •M.m.

23 Villkor •1. Ökad lönsamhet eller sysselsättning • (gäller ej vid miljöinv) •2. Affärsplan – ekonomisk hållbarhet •3. Relevanta tillstånd


Ladda ner ppt "Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013 Totalt ca 5 miljarder/år."

Liknande presentationer


Google-annonser