Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013
Totalt ca 5 miljarder/år

2 Budgetfördelning Axel 1 – 15 %, varav 2-5% till leader
Axel 4 – (leader) ca 7 %

3 Regionala genomförandestrategier
Länsstyrelserna och sametinget utarbetar regionala genomförandestrategier med prioriteringar efter SWOT-analys Partnerskap Budget fördelas enligt nyckel och efter strategiinnehåll

4 Stöd i axel 1 Kompetensutveckling o rådgivning
Startstöd (endast primärproduktion) Modernisering (Investeringsstöd) Modernisering (Förädlingsstöd) Samarbete inom gröna sektorn Infrastruktur med betydelse för jord- och skogsbruk

5 Stöd i axel 2 Miljöersättningar (kräver åtagande)

6 Stöd i axel 3 Diversifiering av jordbruksföretag
Affärsutveckling i mikroföretag Turism Grundläggande tjänster Lokal utveckling, byutveckling Natur- och kulturarv Kompetensutveckling

7 Stöd i axel 4 (leader) LAG (Lokal area group)
Lokal förankring och hantering av projektstöd Kan omfatta åtgärder inom alla de övriga axlarna eller vara axelövergripande

8 Startstöd Kan sökas av den som första gången startar som företagare inom jbr. Trädg. Eller renskötsel. Mellan 20 och 40 år Relevant utbildning Långsiktigt lönsamt

9 Regionala villkor startstöd
Prioriteringar Heltid före deltid Heltid max kr. Halvtid max Teoretisk och praktisk utbildning (Grundkurs) Ett stöd per företag

10 Investeringsstöd (modernisering)
Ny-, om-, eller tillbyggnader Utrustning och inredning Hantverkstjänster och installationsarbete Allmänna omkostnader

11 Kostnader som man inte kan få investeringsstöd till
Ersättningsinvesteringar Utgifter för leasing Eget arbete och material Kostnader för att uppfylla gällande bestämmelser i nuvarande verksamhet

12 Investeringsstöd – villkor E-län
Utgår med 30 % på godkänd investeringsutgift upp till ett takbelopp på kr under en 3-årsperiod. För investeringar i mjölk och förnyelsebar energi är takbeloppet kr. Villkorstid – 5 år

13 Ansökan om företagsstöd
Ansökningsblankett Affärsplan (inkl driftsplan) Betyg från lantbruksskola och praktik (startstöd) De två senaste årens bokslut (gäller inte vid ansökan om startstöd) Offerter Ritningar Lånelöfte/handling Ev tillstånd (ex. förprövning)

14 När ska man söka? Startstöd – senast 12 månader efter tillträdet och innan man fyller 40 år. - Ägare - Arbetar aktivt i företaget - Ansvara för driften - Företaget ska vara i drift

15 När ska man söka? Investeringsstöd
Innan man påbörjar investeringen och innan man betalar de första fakturorna

16 Ansökan om utbetalning
Klardatum Stödberättigande kostnader Begagnad utrustning Villkorstid Ansökan om ändringar i tid Betalkvitton (genomförd betalning) Noggrannhet!

17 Preliminära förslag till åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

18 Två pelare 1. Omfattar direktstöd och marknadsåtgärder
2. Omfattar landsbygdsutveckling Medlemsstaterna utarbetar program

19 Pelare 1 Investeringar i fysiska tillgångar
1. Ökad konkurrenskraft hos jbr-företag 2. Energi 3. Inv. för minskad klimatpåverkan och anpassning

20 Hästföretag pelare 1 Avel och uppfödning av hästar

21 Pelare 2 Inv. i annan verksamhet än jord- o skog
1. Diversifiering av jbr.verksamheten 2. Nya småföretag och arbetstillfällen 3. Förnybar energi 4. Inv för minskad klimatpåverkan och anpassning

22 Hästföretag pelare 2 Övrig verksamhet med hästar
Ex. utbildning av häst och ryttare Turridning, körning M.m.

23 Villkor 1. Ökad lönsamhet eller sysselsättning
(gäller ej vid miljöinv) 2. Affärsplan – ekonomisk hållbarhet 3. Relevanta tillstånd


Ladda ner ppt "Landsbygdsprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser