Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida 1 Agenda •Vad är LEADER? •Exempel på godkända LEADER-projekt •Hur tar man fram en bra projektidé? •Projektansökan – hur gör man? Ställ gärna frågor!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida 1 Agenda •Vad är LEADER? •Exempel på godkända LEADER-projekt •Hur tar man fram en bra projektidé? •Projektansökan – hur gör man? Ställ gärna frågor!"— Presentationens avskrift:

1 Sida 1 Agenda •Vad är LEADER? •Exempel på godkända LEADER-projekt •Hur tar man fram en bra projektidé? •Projektansökan – hur gör man? Ställ gärna frågor! AT20120208

2 Sida 2 LEADER lokal utveckling i samverkan Utfärdare Anna Theorell 2012-03-20 ”människor skall leva, trivas och försörja sig på landsbygden i Västra Småland” AT20120208

3 Sida 3 LEADER-metoden •LEADER är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn AT20120208

4 Sida 4 LEADER-metoden •Underifrånperspektiv •Samverkan 3-partnerskap •Innovation, utveckling, nytänkande, långsiktighet •Finansiering 70 % EU, 30 % kommun •Alla kan söka stöd! AT20120208

5 Sida 5 Område • Området består av kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och södra delarna av Jönköpings kommun. • Totalt bor det cirka 85000 personer i området varav 31000 bor i byar eller orter med mindre än 3000 invånare. • Drygt 3,5 MSEK kan delas ut stöd varje år fram till 2013. AT20120208

6 Sida 6 LAG-grupp •LAG-grupp (Local Action Group = lokal aktionsgrupp). •Gruppen av aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. •LAG Västra Småland – 24 personer •LAG organiseras som en ideell förening AT20120208

7 Sida 7 Huvudområde 1 Gnosjöandans entreprenörskap •Tillvarata och utveckla områdets naturgivna förutsättningar samt tradition av entreprenörskap för att främja ökad sysselsättning och företagande PRIORITERADE INSATSER –Ge inspiration och öka möjligheterna till nya företag och verksamheter –Förenkla generationsskiften –Förbättrad infrastruktur •Paraply 30.000 kr AT20120208

8 Sida 8 Huvudområde 2 Utveckling tillsammans med barn och ungdomar •Tillvarata barn och ungdomars kreativitet genom delaktighet och inflytande i att utveckla en attraktiv livsmiljö PRIORITERADE INSATSER –Skapa nya mötesplatser, arenor –Ge utrymme till barn och ungdomar och deras idéer –Utbildning Paraply 15.000 kr AT20120208

9 Sida 9 Huvudområde 3 Natur- och kulturrikedomar •Tillvarata och utveckla områdets natur- och kulturarv, resurser för såväl ökat företagande och en attraktiv livsmiljö PRIORITERADE INSATSER –Dokumentation av natur- och kulturarvet –Vårda och bevara natur- och kulturvärden –Vidareutveckla det småländska arvet –Miljö- och markförvaltning Paraply 30.000 kr AT20120208

10 Sida 10 Finnveden.tv ReMida i Vaggeryds kommun Internationella Vänner Handel i Västerled Morgondagens boende

11 Sida 11 Vår vision för LEADER-området Västra Småland •”•”människor ska leva, trivas och försörja sig på landsbygden i vår region”. Trivsel 10.000 kr AT20120208

12 Sida 12 Ansökan om projektstöd 1. En projektidé utvecklas 2. Ansökan om projektstöd inom Leader görs 3. LAG utreder och beslutar om stöd 4. LAG beslut skickas till länsstyrelsen 5. Länstyrelsen fattar ett myndighets- beslut 6.Beslut skickas till stödmottagare och LAG 7. Projekt genomförs AT20120208

13 Sida 13 •Tänk tillsammans! •Tänk nytt och innovativt •Våga tänka stort •Utgå från syfte och målsättning, inte pengarna •Utgå från projektplansmallen •Workshops •Bolla idén med LEADER-kontoret En projektidé utvecklas AT20120208

14 Sida 14 Planera projekt •Finns det tydliga mål/målgrupper i projektet? Behov - Resultat •Är projektet väl förankrat? Intresseundersökningar – information - samverkan •Resultatet, är det till gagn för landbygden? Tydlig lokal utveckling – nytänkande •Resultatet, når det flera aktörer? Gynna många AT20120208

15 Sida 15 Organisation •Ligger projektet utanför ordinarie verksamhet? Skola – kommun •Finns det kapacitet att genomföra projektet? Likviditet – tillräckligt många ansvariga •Är projektet väl planerat? Genomtänkt aktivitetsplan – administrationsstruktur •Hur skall projektet leva vidare efter LEADER-tiden? Finansiering - organisation AT20120208

16 Sida 16 •Stödberättigande kostnader – det mesta! Ej stödberättigande kostnader: •Mark •Ränta •Ersättningsinvesteringar •Gåvor •Kostnader för LEADER-ansökan •Privat boende •Leasing •Alkohol •Ansökan med bilagor, projektplan, kostnads- och finansieringsplan. •Läs anvisningen till ansökningsblanketten! Ansökan om projektstöd inom Leader görs AT20120208

17 Sida 17 Finansiering Total finansiering •Möjlighet till 100% LEADER-finansiering •Minimum är ca 40% •Andra offentliga stöd/bidrag tex kommun, Regionförbund, Alfa Privat/egen insats •Minst 30 % av motsvarande kostnader (100 % i paraply) •Egen kontant insats •Privata medfinansiärer •Ideella resurser •Ideell tid, 175 kr/tim AT20120208

18 Sida 18 Projekttiden •Från det datum när ansökningsblanketten inkommer till LEADER-kontoret kan man börja tillgodoräkna sig ideell tid och uppkomna kostnader. •Klardatum bör sättas med god marginal efter aktivitetsplanens slut för att hinna med slutredovisning. •God framförhållning krävs pga långa handläggningstider. AT20120208

19 Sida 19 •Kanslipersonalen granskar ansökan – begär in eventuella kompletteringar. •Vid ”stora” projekt fattar LAG beslut på möten som hålls 6 ggr per år. Projektägaren inbjuds att presentera sin idé. •Vid bifall skickas ansökan till Länsstyrelsen för slutgiltigt beslut. De begär in eventuella kompletteringar. •Delprojekt i paraplyer – LAG röstar på internet och fattar slutgiltigt beslut. Tar ca 3 veckor. LAG utreder och beslutar om stöd AT20120208

20 Sida 20 Nyckelord för att lyckas – Ordning och reda, noggrannhet. Ha roligt! •Tidslistor för ideell tid eller arbetad tid. •Fakturor – Kontrollera! •Kvitton – Redogör för vem som har betalat •Bokföring - Särredovisning Projekt genomförs AT20120208

21 Sida 21 Ansökan om utbetalning •Ansökan om förskottsutbetalning av EU-delen kan göras direkt till Länsstyrelsen. •Ansökan granskas av LEADER-kansliet. Begär in eventuella kompletteringar. •Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Begär in eventuella kompletteringar. Godkänner kostnaderna. •LAG betalar ut den offentliga delen (oftast 30 %) •Jordbruksverket betalar ut resterande del. •Privat finansiering måste vara inbetald. AT20120208

22 Sida 22 Slutrapport •Slutrapportens syfte är att en utomstående part skall få en fullständig bild av projektet. •Slutrapporten ligger till grund för lokal, nationell samt EU´s utvärdering av LEADER-programmet. •Investeringar besiktigas av Länsstyrelsen före slututbetalning. •Revisioner kan göras av EU fram till 2018. AT20120208

23 Sida 23 Vad gör vi nu? •Tänk fritt •Tänk långsiktigt •Tänk tillsammans AT20120208

24 Sida 24 Välkommen med er ansökan!


Ladda ner ppt "Sida 1 Agenda •Vad är LEADER? •Exempel på godkända LEADER-projekt •Hur tar man fram en bra projektidé? •Projektansökan – hur gör man? Ställ gärna frågor!"

Liknande presentationer


Google-annonser