Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsdepartementet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Sammanfattning av förslag till LBP 2014-2020 samt viktiga förändringar och profilfrågor jämfört.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsdepartementet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Sammanfattning av förslag till LBP 2014-2020 samt viktiga förändringar och profilfrågor jämfört."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsdepartementet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Sammanfattning av förslag till LBP 2014-2020 samt viktiga förändringar och profilfrågor jämfört med perioden 2007-2013

2 Landsbygdsdepartementet Jämförelse mellan förutsättningar för Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014 2014Milj SEKAnslag Nationella medel20 5951:18 EU-medel14 7941:19 Övrig offentlig finansiering730Från kommuner m fl Programbudget36 119Att redovisa till Kommissionen 2014 2007Milj SEKAnslag Nationella medel17 823Anslag 44:1 EU-medel16 434Anslag 44:2 Ca, Övrig off medfinansiering1 000Från kommuner m.fl. Programbudget, inkl. öof35 257Redovisades till Kommissionen juli 2007

3 Landsbygdsdepartementet Utgångspunkter Ett landsbygdsprogram som ger: Lönsamma och livskraftiga företag Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur Modern landsbygd Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér

4 Landsbygdsdepartementet Typ av åtgärd Budget (miljoner kr) Kompetensutveckling (art. 14 och 15) 1 704 Investeringsstöd1 (art. 17) 3 313 Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19) 916 Grundläggande tjänster, inkl. bredband (art. 20) 4 869 Skogsmiljöinvesteringar (art. 25) 100 Miljö- och klimatersättningar (art. 28) 8 078 Ekologiskt jordbruk (art. 29) 3 903 Kompensationsbidrag (art. 31) 8 199 Djurvälfärd (art. 17 och 33) 1 279 Samarbete, bland annat EIP (art. 35) 765 Lokalt ledd utveckling (Leader) 1 680 Tekniskt stöd 1 313 Summa 36 119

5 Landsbygdsdepartementet Nyheter i LBP 2014–2020 Fördubblad satsning på bredband Öronmärkning av pengar till service Nya djurvälfärdsersättningar –220 kr per ko –300 kr i snitt per tacka –1000 kr per sugga Landsbygdspeng för attraktivare fritid EIP (europeiskt innovationspartnerskap), för att koppla ihop forskning och produktion Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér

6 Landsbygdsdepartementet Landsbygdspeng 1 200 miljoner kronor till lokal service och infrastruktur –700 miljoner kronor med fokus på bl.a. butiker, bensinstationer, men även lokala servicelösningar –500 miljoner kronor till lokal service och infrastruktur samt till attraktiva natur-, kultur- och fritidsmiljöer Av dessa 500 miljoner kronor ska minst 50 miljoner kronor användas till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

7 Landsbygdsdepartementet Andra förändringar Vall inkluderas till största delen i kompensationsbidraget. Områdesöversyn av kompensationsbidraget pågår. Separat vallersättning för slättbygd införs. Kulturmiljöersättningen slopas. Leader övergår till lokalt ledd utveckling (LLU) med flerfondsfinansiering och administreras av SJV.

8 Landsbygdsdepartementet Förändringar (forts.) Tillväxtverket blir behörig myndighet för stöd till lokal serviceutveckling. Medel till kompetensutveckling minskar. Skogliga åtgärder bibehålls i programmet, men minskar i omfattning.

9 Landsbygdsdepartementet Vad händer nu? Regeringsbeslut5 juni Överlämnande till KOMjuni Komplettering av LBP-förslag (miljöers. och ersättningsnivåer i LFA)höst KOM:s godkännande av förslaghöst/vinter Ny områdesavgränsning i LFAsenast 2018


Ladda ner ppt "Landsbygdsdepartementet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Sammanfattning av förslag till LBP 2014-2020 samt viktiga förändringar och profilfrågor jämfört."

Liknande presentationer


Google-annonser