Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovationsfinansiering Statligt stöd till forskning, utveckling och innovation i form av: Innovationscheck Avser nyskapande projekt i mycket tidiga skeden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovationsfinansiering Statligt stöd till forskning, utveckling och innovation i form av: Innovationscheck Avser nyskapande projekt i mycket tidiga skeden."— Presentationens avskrift:

1 Innovationsfinansiering Statligt stöd till forskning, utveckling och innovation i form av: Innovationscheck Avser nyskapande projekt i mycket tidiga skeden Bidrag max 50 % av kostnaden, och högst 50 000 kr Innovationsbidrag Finansiera utveckling av nyskapande produkter eller tjänster Bidrag 25 - 45 % av kostnaden, högst 1 200 Tkr

2 Innovationscheck • Till vad? Nyskapande projekt i mycket tidiga skeden (marknadsanalys, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan etc.) Upp till hälften av kostnaderna eget arbete (schablon 220 kr/tim) • Till vem? Uppfinnare med registrerad firma och nystartade företag • Hur mycket? Bidrag 50 % av kostnaden, högst 50 000 kr. Avskrivningstid 3 år.

3 Exempel – Innovationscheck Investering Finansiering Marknadsundersökning 0 Bidrag, max 50 % 50 000 Patent, mönster, varumärke 20 000 Banklån 0 Material/utrustning 30 000 Egna medel 0 Köpta tjänster 0 Eget arbete* 50 000 Eget arbete* 50 000 Summa 100 000 * Max 220 kr/tim, schablonmall för tidredovisning

4 Innovationsbidrag • Till vad? Utveckling av nya produkter och tjänster som bedöms ha eller kunna få företagsekonomisk lönsamhet för förnyelse av näringslivet • Målgrupp Små- eller medelstora företag • Stöd 25-45 % av finansieringsbehovet, max 1 200 Tkr

5 Exempel – Innovationsbidrag Investering: Finansiering: Konsulttjänster Grafisk utformning 500 000 Bidrag, 35 % 560 000 Konsulttjänster Animation 500 000 Lån från ALMI 500 000 Patentansökan 50 000 Banklån 440 000 Material/utrustning 50 000 Egna medel 100 000 (Externa kostnader totalt 1 100 000) Eget arbete*/programmering 500 000 Summa 1 600 000 * Lönekostnader bokförda under projektperioden. Max 220 kr/tim.

6 Innovationsrådet Sammansättning finansiärer och rådgivningsaktörer i länet och består av: - Innovation Västerbotten AB - Uminova Innovation AB - ALMI Företagspartner Nord AB - Länsstyrelsen Västerbotten - Innovationsbron AB - Samordna resurser och finansiering …till de utvecklingsprojekt som bedöms ha möjligheter till kommersialisering

7 Innovationsfinansiering Beviljade stöd åren 2002 - 2011

8

9 Branschfördelning handläggare BranschHandläggare IT, Elektronik, Bioteknik, Verk- stad/övrig tillverkning inlandetMats Svensson Turism, livsmedelMats Kvarnbrink Sten/Mineral, Skog/Trä, Energi, Tjänsteföretag inlandetJan-Erik Lundström Verkstad/övrig tillverkning kusten, tjänsteföretag kustenThomas Jonsson Ansvarig företagsstödAnne-Louise Lindqvist Information/ansökan: www.webbansokan.sewww.webbansokan.se


Ladda ner ppt "Innovationsfinansiering Statligt stöd till forskning, utveckling och innovation i form av: Innovationscheck Avser nyskapande projekt i mycket tidiga skeden."

Liknande presentationer


Google-annonser