Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovationsfinansiering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovationsfinansiering"— Presentationens avskrift:

1 Innovationsfinansiering
Statligt stöd till forskning, utveckling och innovation i form av: Innovationscheck Avser nyskapande projekt i mycket tidiga skeden Bidrag max 50 % av kostnaden, och högst kr Innovationsbidrag Finansiera utveckling av nyskapande produkter eller tjänster Bidrag % av kostnaden, högst Tkr

2 Innovationscheck Till vad?
Nyskapande projekt i mycket tidiga skeden (marknadsanalys, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan etc.) Upp till hälften av kostnaderna eget arbete (schablon 220 kr/tim) Till vem? Uppfinnare med registrerad firma och nystartade företag Hur mycket? Bidrag 50 % av kostnaden, högst kr. Avskrivningstid 3 år.

3 Exempel – Innovationscheck
Investering Finansiering Marknadsundersökning Bidrag, max 50 % Patent, mönster, varumärke Banklån Material/utrustning Egna medel Köpta tjänster Eget arbete* Eget arbete* Summa Summa * Max 220 kr/tim, schablonmall för tidredovisning

4 Innovationsbidrag Till vad? Målgrupp Stöd
Utveckling av nya produkter och tjänster som bedöms ha eller kunna få företagsekonomisk lönsamhet för förnyelse av näringslivet Målgrupp Små- eller medelstora företag Stöd 25-45 % av finansieringsbehovet, max Tkr

5 Exempel – Innovationsbidrag
Investering: Finansiering: Konsulttjänster Grafisk utformning Bidrag, 35 % Konsulttjänster Animation Lån från ALMI Patentansökan Banklån Material/utrustning Egna medel (Externa kostnader totalt ) Eget arbete*/programmering Summa Summa * Lönekostnader bokförda under projektperioden. Max 220 kr/tim.

6 Innovationsrådet Sammansättning finansiärer och rådgivningsaktörer i länet och består av: - Innovation Västerbotten AB - Uminova Innovation AB - ALMI Företagspartner Nord AB - Länsstyrelsen Västerbotten - Innovationsbron AB - Samordna resurser och finansiering …till de utvecklingsprojekt som bedöms ha möjligheter till kommersialisering

7 Innovationsfinansiering Beviljade stöd åren 2002 - 2011

8 Innovationsfinansiering Beviljade stöd åren 2002 - 2011

9 Branschfördelning handläggare
Bransch Handläggare IT, Elektronik, Bioteknik, Verk- stad/övrig tillverkning inlandet Mats Svensson Turism, livsmedel Mats Kvarnbrink Sten/Mineral, Skog/Trä, Energi, Tjänsteföretag inlandet Jan-Erik Lundström Verkstad/övrig tillverkning kusten, tjänsteföretag kusten Thomas Jonsson Ansvarig företagsstöd Anne-Louise Lindqvist Information/ansökan:


Ladda ner ppt "Innovationsfinansiering"

Liknande presentationer


Google-annonser