Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB. Från idé till lönsamt företag 2. Affärsområden Tjänster InnovationNya företagEtablerade företag Finansiering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB. Från idé till lönsamt företag 2. Affärsområden Tjänster InnovationNya företagEtablerade företag Finansiering."— Presentationens avskrift:

1 Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

2 Från idé till lönsamt företag 2. Affärsområden Tjänster InnovationNya företagEtablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och vill nå marknaden Personer på väg att starta företag och upp till tre år gamla företag Små och medelstora företag i förnyelse och utveckling Kärnverksamhet

3 Från idé till lönsamt företag 3. Affärsområden Tjänster InnovationNya företagEtablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och vill nå marknaden Personer på väg att starta företag och upp till tre år gamla företag Små och medelstora företag i förnyelse och utveckling Kärnverksamhet  Finansiering  Mentor  IFS-rådgivning  Särskilda program

4 Från idé till lönsamt företag 4.

5 Från idé till lönsamt företag 5.

6 Från idé till lönsamt företag 6. ALMIs utlåning, per kvartal 1 010 Mkr Mkr

7 Från idé till lönsamt företag 7. Bedömningskriterier •Affärsplan •Lönsamhet •Bank •Ägarna

8 Från idé till lönsamt företag 8. Nuläge •Lån, ökade resurser ger nya möjligheter. •Riskkapital, ny satsning. •Innovation. Finansiering i mycket tidiga skeden.

9 Från idé till lönsamt företag 9. Mentor Eget Företag

10 Från idé till lönsamt företag 10. Här fanns Mentor Eget Företag 2008 Mentor Eget Företag är ett nationellt program. 959 mentorpar startades under 2008!

11 Från idé till lönsamt företag 11. -959 mentorpar deltog -440 mentorpar med adepten som blivande företagare (Jobs) -519 mentorpar med adepten som en befintlig företagare (ALMI) -64% av adepterna var kvinnor och 36% var män -Av mentorerna var 34% kvinnor och 56% män -16% av adepterna var födda utomlands -5% av mentorerna var födda utomlands 2008 i siffror (ALMI Företagspartner & Jobs and Society/NyföretagarCerntrum)

12 Från idé till lönsamt företag 12. Resultat Väldigt högt nöjdhets- och nyttighetsindex från både mentorer och adepter. 1.Nå målen i handlingsplanen 82 % (ALMI) resp 78 % (NFC) av adepterna instämmer. 2.Väsentligt stärkt företagandet (ALMI)/ökat sin förmåga att driva ett företag (NFC) 57 % (ALMI) resp 53 % (NFC) av adepterna instämmer. 3.Snabbare företagsutveckling 89 % (ALMI) resp 72 % (NFC) av adepterna instämmer 4.Nöjd Kund Index – programmet i sin helhet 89 % (ALMI) resp 79 % (NFC) av adepterna instämmer. 5.Rekommendation 95 – 98 % av samtliga adepter och mentorer rekommenderar MEF NYTTA MENTOR- SKAP

13 Från idé till lönsamt företag 13. -Samtliga ALMIbolag skall vara med -Uppstart av ca 800 mentorpar (0-3 år inklusive särskild satsning mot kvinnor om 75 par) -Uppstart av 500 mentorpar till följd av särskild satsning mot företagare med utländsk bakgrund som varit igång mellan 3-5 år -Totalt ca 1.300 mentorpar inom ALMI 2009 ALMIs målsättning 2009 Interna mål gällande MEF

14 Från idé till lönsamt företag 14. IFS rådgivning

15 Från idé till lönsamt företag 15. IFS Historik • 1996 grundades IFS • 1998 3 rådgivningskontor • 2002 15 rådgivningskontor • 2003 16 rådgivningskontor • 2004 samarbete med ALMI • 2007 Integration • 2009 Utveckling 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 200320042005200620072008 Antal startade företag Antal startade

16 Från idé till lönsamt företag 16. Utlåning årantal lån 2003185 2004208 2005334 2006435 2007590 2008766 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 År Lån till invandrare 2003 2004 2005 2006 2007 2008

17 Från idé till lönsamt företag 17. ALMI Invandrarkunder 2008, sid 17 NKI – Nöjd Kund Index NKI Innovation NKI Nya företag NKI Etablerade företag Finansierings- kunder Affärsutvecklings- kunder Helhetsomdöme Kompetens och service Totalt NKI 4,29 Tydlighet och pålitlighet 4,17 4,34 4,16 4,27 4,32 4,35 4,28 4,35 Tillgänglighet och information 4,21

18 Från idé till lönsamt företag 18. Exempel på särskilda Program 2009 •Nya företag inom Vård och omsorg – c:a 200 entreprenörer i nationellt och regionala program •Köpa företag – särskilda satsningar på kvinnor i regionala program

19 Från idé till lönsamt företag 19. Statistik Nya Företag 2008 •C:a 50.000 nya företag i Sverige varav 3.800 startade med hjälp av ALMI (överlevnad efter 3år 72%) •6500 kunder inom nya företag fick rådgivning från ALMI varav –50% kvinnor –46% invandrare •2.285 nya företag fick finansiering från ALMI varav –39% kvinnor –27% invandrare Mikrolånet ökade kraftigt under 2008, 48% kvinnor Medelbelopp Nya företag: 357 Tkr

20 Från idé till lönsamt företag 20. Blekinge178 Skåne733 Dalarna88Stockholm453 Gotland379Sörmland188 Gävleborg91Uppsala157 Halland21Värmland273 Jönköping368Väst213 Kalmar län221Västmanland395 Kronoberg507Örebro47 Mitt317Östergötland391 Nord1450 Nya Företag c:a 6500 kunder i rådgivning 2008

21 Från idé till lönsamt företag 21. Nya företag kvartal 1 2009 •Antal nya företag i Sverige minskade med 12% relativt Kv 1 2008 •ALMIs utlåning och rådgivning till Nya Företag ökade under samma period •712 nya företag fick lån kv1. Snittbeloppet var 384 Tkr

22 Från idé till lönsamt företag 22. Samarbete •Goda erfarenheter av samarbetet inom mentorprojektet •Såväl Almis som Nyföretagarcentrums verksamhet varierar mellan regionerna •Nationellt - Almi in i Jobs styrelse nationellt •Regionalt - diskussioner ifrån regionala förutsättningar


Ladda ner ppt "Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB. Från idé till lönsamt företag 2. Affärsområden Tjänster InnovationNya företagEtablerade företag Finansiering."

Liknande presentationer


Google-annonser