Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnads- och intäkts analysens grundbegrepp Kap 15 Kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnads- och intäkts analysens grundbegrepp Kap 15 Kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp."— Presentationens avskrift:

1 Kostnads- och intäkts analysens grundbegrepp Kap 15 Kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp

2 Resultat och lönsamhet Resultat = Intäkter – Kostnader Lönsamhet = Resultat/Resursinsats företaget skall expandera verksamheten skall läggas ner verksamheten skall omlokaliseras

3 Inbetalningar och utbetalningar Inbetalning uppstår vid betalningstillfället, t ex när en kund betalar för en vara. Utbetalning uppstår vid betalningstillfället, t ex när företaget betalar en leverantör för en vara.

4 Inkomster och utgifter Produktionsresurser  Företaget  Varor och/eller tjänster arbete - kapital - råvaror   ger inkomster orsakar utgifter  resursflöde  penningflöde

5 Inkomster och utgifter Utgiften uppstår vid anskaffningstillfället och registreras bokföringsmässigt när fakturan erhålls och bokförs. Inkomsten uppstår vid försäljningstillfället och registreras bokföringsmässigt när fakturan sänds i väg och bokförs.

6 Kostnader och intäkter Kostnader avser värdet av förbrukade resurser under en period. Intäkter avser värdet av levererade prestationer under en period.

7 Grundbegrepp Resultat (vinst eller förlust) =Intäkter – Kostnader Lönsamhet =Resultat / Resursinsats, d.v.s. Totalt kapital  Offentlig verksamhet – Icke vinst? Intäkt: värdet av levererad prestation under viss period Kostnad: värdet av en förbrukad resurs under en viss period Inkomst: uppstår i samband med att företaget skickar faktura Utgift: uppstår i samband med att företaget erhåller faktura Inbetalning: uppstår i samband med att företaget får betalt Utbetalning: uppstår i samband med att företaget gör betalning

8 Exempel: Grundbegrepp Du prenumererar på en dagstidning. Den 29/12 19X1 får du en faktura daterad 25/12 På 800 kr för perioden 1/1 19X2 – 30/6 19X2. Du betalar den 30/12 19X1.

9 Exempel: Grundbegrepp Ange tidpunkt för och storleken av: A utgiften B kostnaden för första kvartalet 19X2 C utbetalningen för dig D inkomsten E intäkten i periodbokslutet för första tertialet 19X2 F inbetalningen för din tidning

10 Exempel: Grundbegrepp A Utgift, 29/12 19X1 = 800 kr B Kostnad, första kvartalet 19X2 = 400 kr (3/6*800) C Utbetalning, 30/12 19X1 = 800 kr D Inkomst, 25/12 = 800 kr E Intäkt, första tertialet = 533 kr (4/6*800) F Inbetalning, troligen första veckan i januari 19X2 = 800 kr

11 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader och intäkter Skillnader : urval periodisering värdering Kalkylmässiga merkostnader Bokföringsmässiga merkostnader Bokföringsmässiga kostnader Kalkylmässiga kostnader

12 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader och intäkter Bokföringsmässiga merkostnader skatter bokföringsmässiga avskrivningar förbrukning av råmaterial Kalkylmässiga merkostnader ränta på eget kapital kalkylmässiga avskrivningar förbrukning av råmaterial

13 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader och intäkter AB Paradis: Bokföring kostn. 9 600 000 Bokföring avskr. 600 000 Bolagsskatt 200 000 Ränta EK 90 000 Kalkyl avskr. 350 000

14 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader och intäkter Bokföring kostn.9 600 000 - Bokföring merkostn. Avskrivning600 Bolagsskatt 200 - 800 + Kalkyl merkostn. Ränta EK 90 Avskrivning 350 + 440 = Kalkyl kostn. 9 240

15 Rörliga och fasta kostnader Total rörlig kostnad eller rörlig kostnad/st Proportionellt rörliga kostnader förändras i samma takt som verksamhetsvolymen Progressivt rörliga kostnader förändras snabbare än verksamhetsvolymen Degressivt rörliga kostnader förändras långsammare än verksamhetsvolymen

16 Rörliga och fasta kostnader Total fast kostnad eller fast kostnad/st Helt fasta kostnader stilleståndskostnader, t ex avskrivningar Driftsbetingade fasta kostnader oberoende av verksamhetens storlek, t ex uppvärmning Halvfasta kostnader oförändrade fram till en viss tillverkningsmängd då de ökar språngvis. Reversibla eller irreversibla. periodbeslutande, t ex FoU

17 Direkta och indirekta kostnader Indirekta Fördelning kostnader av indirekta kostnader Direkta kostnader Kostnadsslag (löner, material m m) Kostnadsbärare (varor eller tjänster) Kostnadsställen (ofta avdelningar)

18 Sär- och samkostnader Särkostnader är kostnader som orsakas av ett visst beslut. Kan vara både rörliga och fasta kostnader. Samkostnader är kostnader som inte påverkas av ett visst beslut. Särintäkter är intäkter som tillkommer/försvinner då ett visst beslut fattas.

19 Sär- och samkostnader Simfötterna Grodfot: Kostnader: Lön + material25 kr/par Storlek(3 st) 5 000 kr Färg (4 st) 10 000 kr Administrations- och försäljningskostnader (Affo) 50 000 kr Försäljningsvolym 500 st av varje storlek i alla färger

20 Sär- och samkostnader Särkostnader: Lön + material25 * 6 000 = 150 000 Storlek 3 * 5 000 = 15 000 Färg 4 * 10 000 = 40 000 Totalt 205 000

21 Alternativkostnad Alternativkostnad är det intäktsöverskott som man går miste om genom att välja ett visst alternativ. Används vid bedömning av olika beslutsalternativ.

22 Operationell kostnad Operationell kostnad är summan av särkostnaden och alternativkostnaden. Operationellt resultat är intäkter minus operationell kostnad.

23 Operationell kostnad Särintäkt100 Särkostnad 50 Alternativkostnad 10 Operationell kostnad 60 Operationellt resultat 40

24 Typer av intäkter och kostnader Självkostnad Sunk Cost Alternativkostnad Operationell kostnad Bokföringsmässigt Kalkylmässigt Kostnadsfördelning Beslutssituation Verksamhetsvolym SärkostnaderSamkostnader Rörliga kostnader Fasta kostnader Direkta kostnader Indirekta kostnader Kostnader Princip Kostnadsbegrepp


Ladda ner ppt "Kostnads- och intäkts analysens grundbegrepp Kap 15 Kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp."

Liknande presentationer


Google-annonser