Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnads- och intäkts analysens grundbegrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnads- och intäkts analysens grundbegrepp"— Presentationens avskrift:

1 Kostnads- och intäkts analysens grundbegrepp
Kap 15 Kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp

2 Resultat och lönsamhet
Resultat = Intäkter – Kostnader Lönsamhet = Resultat/Resursinsats företaget skall expandera verksamheten skall läggas ner verksamheten skall omlokaliseras

3 Inbetalningar och utbetalningar
Inbetalning uppstår vid betalningstillfället, t ex när en kund betalar för en vara. Utbetalning uppstår vid betalningstillfället, t ex när företaget betalar en leverantör för en vara.

4 Inkomster och utgifter
Produktionsresurser  Företaget  Varor och/eller tjänster arbete - kapital - råvaror   ger inkomster orsakar utgifter  resursflöde  penningflöde

5 Inkomster och utgifter
Utgiften uppstår vid anskaffningstillfället och registreras bokföringsmässigt när fakturan erhålls och bokförs. Inkomsten uppstår vid försäljningstillfället och registreras bokföringsmässigt när fakturan sänds i väg och bokförs.

6 Kostnader och intäkter
Kostnader avser värdet av förbrukade resurser under en period. Intäkter avser värdet av levererade prestationer

7 Grundbegrepp Resultat (vinst eller förlust) Lönsamhet
Intäkt: värdet av levererad prestation under viss period Kostnad: värdet av en förbrukad resurs under en viss period Inkomst: uppstår i samband med att företaget skickar faktura Utgift: uppstår i samband med att företaget erhåller faktura Inbetalning: uppstår i samband med att företaget får betalt Utbetalning: uppstår i samband med att företaget gör betalning Resultat (vinst eller förlust) Intäkter – Kostnader Lönsamhet Resultat / Resursinsats, d.v.s. Totalt kapital Offentlig verksamhet – Icke vinst?

8 Exempel: Grundbegrepp
Du prenumererar på en dagstidning. Den 29/12 19X1 får du en faktura daterad 25/12 På 800 kr för perioden 1/1 19X2 – 30/6 19X2. Du betalar den 30/12 19X1.

9 Exempel: Grundbegrepp
Ange tidpunkt för och storleken av: A utgiften B kostnaden för första kvartalet 19X2 C utbetalningen för dig D inkomsten E intäkten i periodbokslutet för första tertialet 19X2 F inbetalningen för din tidning

10 Exempel: Grundbegrepp
A Utgift, 29/12 19X1 = 800 kr B Kostnad, första kvartalet 19X2 = 400 kr (3/6*800) C Utbetalning, 30/12 19X1 = 800 kr D Inkomst, 25/12 = 800 kr E Intäkt, första tertialet = 533 kr (4/6*800) F Inbetalning, troligen första veckan i januari 19X2 = 800 kr

11 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader och intäkter
Skillnader: urval periodisering värdering Kalkylmässiga merkostnader Bokföringsmässiga Bokföringsmässiga kostnader Kalkylmässiga kostnader

12 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader och intäkter
Bokföringsmässiga merkostnader skatter bokföringsmässiga avskrivningar förbrukning av råmaterial Kalkylmässiga merkostnader ränta på eget kapital kalkylmässiga avskrivningar

13 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader och intäkter
AB Paradis: Bokföring kostn Bokföring avskr Bolagsskatt Ränta EK Kalkyl avskr

14 Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader och intäkter
Bokföring kostn - Bokföring merkostn. Avskrivning 600 Bolagsskatt + Kalkyl merkostn. Ränta EK Avskrivning = Kalkyl kostn

15 Rörliga och fasta kostnader
Total rörlig kostnad eller rörlig kostnad/st Proportionellt rörliga kostnader förändras i samma takt som verksamhetsvolymen Progressivt rörliga kostnader förändras snabbare än verksamhetsvolymen Degressivt rörliga kostnader förändras långsammare än verksamhetsvolymen

16 Rörliga och fasta kostnader
Total fast kostnad eller fast kostnad/st Helt fasta kostnader stilleståndskostnader, t ex avskrivningar Driftsbetingade fasta kostnader oberoende av verksamhetens storlek, t ex uppvärmning Halvfasta kostnader oförändrade fram till en viss tillverkningsmängd då de ökar språngvis. Reversibla eller irreversibla. periodbeslutande, t ex FoU

17 Direkta och indirekta kostnader
Indirekta Fördelning kostnader av indirekta kostnader Direkta kostnader Kostnadsslag (löner, material m m) Kostnadsställen (ofta avdelningar) Kostnadsbärare (varor eller tjänster)

18 Sär- och samkostnader Särkostnader är kostnader som orsakas av ett visst beslut. Kan vara både rörliga och fasta kostnader. Samkostnader är kostnader som inte påverkas av ett visst beslut. Särintäkter är intäkter som tillkommer/försvinner då ett visst beslut fattas.

19 Sär- och samkostnader Simfötterna Grodfot: Kostnader:
Lön + material kr/par Storlek (3 st) kr Färg (4 st) kr Administrations- och försäljningskostnader (Affo) kr Försäljningsvolym 500 st av varje storlek i alla färger

20 Sär- och samkostnader Särkostnader:
Lön + material 25 * = Storlek * = Färg * = Totalt

21 Alternativkostnad Alternativkostnad är det intäktsöverskott som
man går miste om genom att välja ett visst alternativ. Används vid bedömning av olika beslutsalternativ.

22 Operationell kostnad Operationell kostnad är summan av särkostnaden
och alternativkostnaden. Operationellt resultat är intäkter minus operationell kostnad.

23 Operationell kostnad Särintäkt 100 Särkostnad 50 Alternativkostnad 10
Operationellt resultat

24 Typer av intäkter och kostnader
Självkostnad Sunk Cost Alternativkostnad Operationell kostnad Bokföringsmässigt Kalkylmässigt Princip Kostnadsbegrepp Verksamhetsvolym Rörliga kostnader Fasta kostnader Kostnadsfördelning Direkta kostnader Indirekta kostnader Kostnader Beslutssituation Särkostnader Samkostnader


Ladda ner ppt "Kostnads- och intäkts analysens grundbegrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser