Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansökan om utbetalning ”Vanligt” projektstöd Leader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansökan om utbetalning ”Vanligt” projektstöd Leader."— Presentationens avskrift:

1 Ansökan om utbetalning ”Vanligt” projektstöd Leader

2 Vad ska bifogas? •Ansökningsblankett •Kostnadssammanställning •Fakturor och kvitton •Lönespecar •Betalningsbevis •Medfinansiering

3 Stödberättigade kostnader •Enligt regelverket •Enligt beslut om stöd

4 Ansökningsblankett •Olika för Leader och ”vanliga” projektstöd •Bankkonto eller BG •Redovisningsperiod •Underskriven av firmatecknare •Fyll i samtliga punkter!

5 Kostnadssammanställning •Redovisningsperiod – samma som i ansökan •Verifikationsnummer – samma som på underlaget •Kort beskrivning av/förklaring till kostnaden

6

7 Fakturor •Projektet mottagare, annars förklaring •Hela eller del av beloppet? •Vad avser fakturan? •Underlag som styrker kostnaden

8 • Fakturadatum:2009-08-24 • KONSULT AB, vi hjälper dig med din vision • föreläsningar, marknadsföring och coachning •Mottagare •Länsstyrelsen Stiftelsen Fakturanummer: 1 •Projekt: Broschyr 1Kundnummer: 10 •Specifikation: Konsultarvode Gunilla Johansson •För föredrag ”God Mat” 2009-01-20 •Normaltimmar 6 h à 1125 kr6 750 kr •Totalt:6 750 kr •Moms: 2 250 kr •Summa att betala: 9 000 kr •Betalningsvillkor 30 dagar •Bankgiro: 5588-xxxx •Konsult AB •Ö. Boulvarden 62 A •291 89 Kristianstad •Tel. 044-xx xx xx

9 Kvitton •Kassakvitto •Kontantbetalning •Hela eller del av beloppet •Vad avser kvittot? •Underlag som styrker kostnaden

10 Betalningsbevis •Internetbetalning •Kontantbetalning •Betalningsorder •Betalningsbevis för myndigheter m fl

11 Exempel •Genomförda betalningar •NordeaKontoinnehavare: Länsstyrelsen •Organisationsnummer:xxxxx •MottagarkontoUtskrifts Datum: 2009-09-30 •/ •Avsändarkonto/Belastat konto •_________________________________________________________ •5632-62xxbelopp: 5 000 SEK •/ •954862-384xx •Transaktions datum: 2009-08-30

12 Löner •Anställd personal •Timanställd •Arvoden •Reseersättningar •Traktamenten

13 Medfinansiering •Likvida medel •Offentlig resurs •Privat medfinansiering •Eget arbete/Ideellt arbete •Eget material/Ideella resurser

14 Likvida medel •Offentlig medfinansiering - proportionell •Privat medfinansiering - intäkter •Kontoutdrag •Utbetalningsavi

15 Offentlig resurs •Projektdagbok, lönespec (arbetstid) •Värderingsintyg el motsvarande (material)

16 Eget/ideellt arbete/resurser Eget arbete/Ideellt arbete •Projektdagbok Eget material/Ideella resurser •Värderingsintyg eller motsvarande

17 Avdrag och sanktion •För sent inkommen ansökan om slututbetalning •Avdrag för felaktig kostnad •Sanktion

18 Förskott •Ideell förening •Ek för i form av lokalt kooperativ •Allmännyttig stiftelse •Lokal utvecklingsgrupp •Max 50 %, högst 250 000 kr

19 Att tänka på •Meddela förändringar i budget eller projektets inriktning före ansökan om utbetalning •Kostnaden ska ha en direkt koppling till projektet och dess verksamhet, annars är den inte godkänd. Osäker? Kontakta Leader/Länsstyrelsen! •80-% regeln •Ingen slututbetalning utan godkänd slutrapport

20 Kontaktuppgifter •Maria Nilsson Maria.k.nilsson@lansstyrelsen.se 044-25 26 08 •Lisbet Smolka Ringborg Lisbet.smolka.ringborg@lansstyrelsen.se 044-25 24 15


Ladda ner ppt "Ansökan om utbetalning ”Vanligt” projektstöd Leader."

Liknande presentationer


Google-annonser