Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-ProSteel - ProSteel är ett program som skall skapa tillväxt i företag med ambition och potential att kommersialisera produkter vars konkurrenskraft bygger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-ProSteel - ProSteel är ett program som skall skapa tillväxt i företag med ambition och potential att kommersialisera produkter vars konkurrenskraft bygger."— Presentationens avskrift:

1 -ProSteel - ProSteel är ett program som skall skapa tillväxt i företag med ambition och potential att kommersialisera produkter vars konkurrenskraft bygger på Högpresterande Stål.

2 - ProSteel - MARKNADS- UTVECKLING NYA • marknader • produkter • tjänster

3 - ProSteel - Sammanfattning 1.Identifiera regionens mest lovande verkstadsindustriföretag 2.Medfinansiering av marknadsutveckling 3.Medverkan för utveckling, utbildning och kompletterande finansiering

4 - ProSteel - 1. Identifiering av företag •Ambition –Från ”lego, service och entreprenad” till ”produktägande” –Vilja att växa genom förnyelse •Potential –Produktidé –Personella resurser och kompetens –Produktionsresurser –Ekonomiska resurser •Marknadspotential –Utanför länet –Utanför landet •Exklusiv möjlighet

5 - ProSteel - 1. Identifiering av företag •Erlandssons Verkstads AB •Berglunds Rostfria AB •BoxModul AB •Ytterligare 3-6 företag kan bli aktuella under 2007

6 -ProSteel - 2. Medfinansiering av marknadsutveckling -Fokuserar marknadsutveckling -Innovationsbron Luleå AB:s finansieringsandel -Upp till 800 tkr -Företagets finansieringsandel -Eget arbete - självkostnad 400 kr/timme -Eget kapital eller lån -Återbetalning med tak 125% -Royalty på omsättning -Möjlighet till avskrivning om kommersiellt misslyckande -Produkträttighet vid avskrivning Kostnadsbudget 100% Innovationsbron Luleå AB 50% Eget arbete 25% Egen insats 25%

7 -ProSteel - 2. Medfinansiering av marknadsutveckling -Ansökan -Marknadsplan -Stomme -Nyckeltal -Budget -Tekniköversikt/nyhetsgranskning -Möjlighet att patentera/skydda -Existerande/konkurrerande patent -Royaltyavtal

8 -ProSteel - 2. Medfinansiering av marknadsutveckling -Ansökan -Ett enkelt brev undertecknat av behörig firmatecknare

9 -ProSteel - 2. Medfinansiering av marknadsutveckling -Marknadsplan -Stomme á la ”Connect” 1.Marknaden 2.Kunderna 3.Konkurrenterna 4.Marknadsstrategi -Prissättning -Försäljning -Distribution -Service -Marknadsföring

10 -ProSteel - 2. Medfinansiering av marknadsutveckling -Tekniköversikt/nyhetsgranskning -Möjlighet att patentera/skydda -Existerande/konkurrerande patent -Rubus Patent AB -Innovationsbron bekostar den första genomgången -Patentering / IP-strategi -Okay att ha med i marknadsprojektets budget -Förutsatt att det bedöms skapa affärsnytta

11 -ProSteel - 2. Medfinansiering av marknadsutveckling -Royaltyavtal -Bidrag -Bokförs som intäkt i resultaträkningen -Royaltyavtalet skall med som en ansvarsförbindelse i årsbokslut -Räknas som ”offentligt stöd” vilket max får uppgå till 100.000 euro på en 3-års period -Exempel på avtal -125% fast återbetalning -Avtalstid och royalty-% förhandlas med utgångspunkt i -Produktens vinstmarginal -Produktens omsättningsprognos -Produktens ledtid till marknad -Avskrivning om kommersiellt misslyckande -Innovationsbron övertar rättigheten till produkten

12 - ProSteel - 3. Medverkan för utveckling, utbildning och finansiering Affärsutveckling IUC Norrbotten AB -Behovsinventeringar -Idé & temaseminarier -Mentorprogram -Nätverksutveckling Affärsakademin -Säljutbildning Connect Norr -Coachning affärsplan -Språngbrädor -Riskkapitalforum FoU Luleå tekniska universitet -Centrum för högpresterande stål -IES, avd för redovisning och styrning FoU utanför LTU -Svensk Verktygsteknik -Ingenjörsföretag Finansiering Ägarkapital -Lunova AB -Industrifonden Lån/Stöd -ALMI Norrbotten AB -IUC Norrbotten AB -Länsstyrelsen -Norrbottens Forskningsråd -Norrlandsfonden -Nutek -Vinnova


Ladda ner ppt "-ProSteel - ProSteel är ett program som skall skapa tillväxt i företag med ambition och potential att kommersialisera produkter vars konkurrenskraft bygger."

Liknande presentationer


Google-annonser