Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från idé till lönsamt företag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från idé till lönsamt företag"— Presentationens avskrift:

1 Från idé till lönsamt företag

2 Vision och affärsidé Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vår affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.

3 ALMI Företagspartner AB
40 kontor över hela landet. Drygt 400 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom dotterbolaget ALMI Invest.

4 Mål Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt
Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt

5 ALMIs erbjudande Finansiering Rådgivning Innovationslån Mikrolån
Företagslån Riskkapital Exportlån IDÉ LÖNSAMT FÖRETAG Innovation och produktutveckling Rådgivning Nyföretagande Mentor Rådgivning till befintliga företag Ägarskifte

6 ALMI lån Lånefond på 5,5 miljarder kr Nära samarbete med bankerna

7 ALMIs roll på finansmarknaden
Risk Ägarkapital ALMI Bank Ränta/ avkastning

8 ALMI finansierar företag i alla branscher.
Det viktigaste är affärsidéns potential och företagsledningens kompetens .

9 Låneformer Företagslån Mikrolån Exportlån Innovationslån

10 Rådgivning Innovation och produktutveckling Nyföretagande Mentor
Rådgivning till etablerade företag Ägarskifte

11 Rådgivning Anpassat efter regionala behov.
Tusentals kunder i rådgivning varje år. Någon form av djupare insats genomförs årligen med kunder.

12 Mentor Eget Företag ALMI i samarbete med Jobs and Society har gemensamt uppdrag att skapa ett program för mentorskap som ett komplement till ordinarie rådgivning. Programmet är kostnadsfritt och öppet ”för alla” som har en bärkraftig affärsidé och är beredda att avsätta tid och engagemang. Under 2009 startades mentorpar. Under 2010 startas mentorpar. Varav 500 i särskilt program för entreprenörer med utländsk bakgrund. (70% kvinnor). 12

13 Affärsutveckling - Destinationsutveckling
Boende Turister, inkl fritidsboende Förbipasserande Vad kan man göra själv? Vad kan man göra man tillsammans? 13

14 Affärsutveckling Affärsplanen (”Den röda tråden”) Konkurrensmedel
Företaget: Bakgrund, affärsidé, ägare, Ledning, lokaler Marknad: Vem är kunden? Behov? Köpbeteende? Produkter/Tjänster: unikiteter, stödtjänster Konkurrenter Försäljning och distribution Leverantörer Samarbetspartners Kvalitet och miljö Strategier Mål Aktiviteter Ekonomi Risker Konkurrensmedel Produkt Sortiment, förpackning, kvalitet, service, garanti Påtaglighet Varumärke, logotyp, design, auktorisation Personal Organisation, utbildning, belöningssystem Plats/tid – Tillgänglighet Läge, öppethållande, leveranstider, lager, säljkanal Pris Prisnivå, rabatter, betalningsvillkor Påverkan reklam, PR, direktreklam, sociala media, information 14

15 ”Företagens vänner” – Exempel på var nyföretagare kan söka information,råd m.m.
Kommunernas näringslivsorganisationer: Ljusdal: NärLjus, Hudiksvall: HNA, Nordanstig: Nordanstigs utveckling, Övriga aktörer Almi – (från idé till lönsamt företag) Coompanion - (Kooperativa företag) Nyföretagarcentrum - (Rådgivning nystart) Resurscentrum i Gävleborg: (Nätverk för kvinnliga företagare) Länstyrelsen i Gävleborg: (Välj ämnesområde regional utveckling) Andra nyttiga hemsidor:

16 Tack för idag! Leif Rydman 0730-845 643 l leif.rydman@almi.se
Ljusdal och Nordanstig


Ladda ner ppt "Från idé till lönsamt företag"

Liknande presentationer


Google-annonser