Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från idé till lönsamt företag. 2. Vision och affärsidé Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vår affärsidé.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från idé till lönsamt företag. 2. Vision och affärsidé Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vår affärsidé."— Presentationens avskrift:

1 Från idé till lönsamt företag

2 2. Vision och affärsidé Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vår affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.

3 Från idé till lönsamt företag 3. ALMI Företagspartner AB •40 kontor över hela landet. •Drygt 400 medarbetare. •Moderbolag ägs av staten. •17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. •Riskapital genom dotterbolaget ALMI Invest.

4 Från idé till lönsamt företag 4. Mål •Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt •Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas •Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt

5 Från idé till lönsamt företag 5. ALMIs erbjudande Rådgivning Finansiering LÖNSAMT FÖRETAG Riskkapital Mikrolån Exportlån Företagslån Innovationslån Mentor Innovation och produktutveckling Rådgivning till befintliga företag Nyföretagande Ägarskifte IDÉ

6 Från idé till lönsamt företag 6. •Lånefond på 5,5 miljarder kr •Nära samarbete med bankerna ALMI lån

7 Från idé till lönsamt företag 7. ALMIs roll på finansmarknaden Risk Ränta/ avkastning Bank ALMI Ägarkapital

8 Från idé till lönsamt företag 8.. ALMI finansierar företag i alla branscher. Det viktigaste är affärsidéns potential och företagsledningens kompetens

9 Från idé till lönsamt företag 9. Låneformer Företagslån Mikrolån Exportlån Innovationslån

10 Från idé till lönsamt företag 10. Rådgivning •Innovation och produktutveckling •Nyföretagande •Mentor •Rådgivning till etablerade företag •Ägarskifte

11 Från idé till lönsamt företag 11. Rådgivning •Anpassat efter regionala behov. •Tusentals kunder i rådgivning varje år. •Någon form av djupare insats genomförs årligen med 4 000 kunder.

12 Från idé till lönsamt företag 12. Mentor Eget Företag •ALMI i samarbete med Jobs and Society har gemensamt uppdrag att skapa ett program för mentorskap som ett komplement till ordinarie rådgivning. •Programmet är kostnadsfritt och öppet ”för alla” som har en bärkraftig affärsidé och är beredda att avsätta tid och engagemang. •Under 2009 startades 1 465 mentorpar. •Under 2010 startas 1 700 mentorpar. Varav 500 i särskilt program för entreprenörer med utländsk bakgrund. (70% kvinnor).

13 Från idé till lönsamt företag 13. Affärsutveckling - Destinationsutveckling •Boende •Turister, inkl fritidsboende •Förbipasserande •Vad kan man göra själv? •Vad kan man göra man tillsammans?

14 Från idé till lönsamt företag Affärsplanen (”Den röda tråden”) 1.Företaget: Bakgrund, affärsidé, ägare, Ledning, lokaler 2.Marknad: Vem är kunden? Behov? Köpbeteende? 3.Produkter/Tjänster: unikiteter, stödtjänster 4.Konkurrenter 5.Försäljning och distribution 6.Leverantörer 7.Samarbetspartners 8.Kvalitet och miljö 9.Strategier 10.Mål 11.Aktiviteter 12.Ekonomi 13.Risker Konkurrensmedel Produkt –Sortiment, förpackning, kvalitet, service, garanti Påtaglighet –Varumärke, logotyp, design, auktorisation Personal –Organisation, utbildning, belöningssystem Plats/tid – Tillgänglighet –Läge, öppethållande, leveranstider, lager, säljkanal Pris –Prisnivå, rabatter, betalningsvillkor Påverkan –reklam, PR, direktreklam, sociala media, information Affärsutveckling

15 Från idé till lönsamt företag Kommunernas näringslivsorganisationer: Ljusdal: NärLjus, www.ljusdal.se/foretagare/naringslivskontor www.ljusdal.se/foretagare/naringslivskontor Hudiksvall: HNA, www.hna.sewww.hna.se Nordanstig: Nordanstigs utveckling, www.nordanstig.se/Naringsliv/Nordanstigs-Utveckling.htmlwww.nordanstig.se/Naringsliv/Nordanstigs-Utveckling.html Övriga aktörer Almi – www.almi.se/gavleborg/ (från idé till lönsamt företag)www.almi.se/gavleborg/ Coompanion - www.coompanion.com/gavleborg (Kooperativa företag)www.coompanion.com/gavleborg Nyföretagarcentrum - www.nyforetagarcentrum.se/halsingland (Rådgivning nystart)www.nyforetagarcentrum.se/halsingland Resurscentrum i Gävleborg: www.gavleborg.winnet.se/ (Nätverk för kvinnliga företagare)www.gavleborg.winnet.se/ Länstyrelsen i Gävleborg: www.lansstyrelsen.se/gavleborg/ (Välj ämnesområde regional utveckling)www.lansstyrelsen.se/gavleborg/ Andra nyttiga hemsidor: www.verksamt.se www.foretagarskolan.se www.skatteverket.se www.bolagsverket.se ”Företagens vänner” – Exempel på var nyföretagare kan söka information,råd m.m.

16 Från idé till lönsamt företag Tack för idag! Leif Rydman 0730-845 643 l leif.rydman@almi.selleif.rydman@almi.se Ljusdal och Nordanstig


Ladda ner ppt "Från idé till lönsamt företag. 2. Vision och affärsidé Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vår affärsidé."

Liknande presentationer


Google-annonser