Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsplan Leif Olsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsplan Leif Olsson."— Presentationens avskrift:

1 Affärsplan Leif Olsson

2 Den affärsplan som ni skall skriva för er produkt och ert bolag skall innehålla följande delar:
Beskrivning av affärsområdet: Bakgrund, bransch, övergripande mål, potential, det unika i er produkt/tjänst (affärsidén). Marknadsföring: Målgrupp, marknadsstorlek, trender, konkurrenter, förväntad marknadsandel, strategi för försäljning och distribution, prissättning, reklaminsatser. Verksamhet: Lokalisering – var?, närhet till leverantörer, tillgång till transporter. Ledning: Ledningsgrupp – vilka?, nyckelpersoner – vilka?, ägarskap, aktier, styrelse. Ekonomi och finansiering : prognos för de första åren: Kostnader/intäkter, break-even analys. Kritiska risker: Potentiella problem, hinder, handlingsalternativ att ta till. Planering: Viktiga milstolpar, beroenden mellan händelser.

3 Ni får hjälp med avgränsningar på projektavstämningarna och av era projektledare
Det går inte att ta fram detaljerade uppgifter på alla punkter, Gör kvalificerade gissningar där ni inte kan ta fram detaljerade uppgifter. Gör resonemang och redovisa hur ni tänkt och ange källor när ni använder uppgifter som ni sökt fram. Observera att affärsplanen är en bilaga till projektrapporten som studenter med inriktning Industriell ekonomi har ett särskilt ansvar för. En guide, exempel och mallar för fullständiga affärsplaner finns på ALMIs hemsida. Dessa är även utlagda i WebCt. De kan ni använda som stöd vid utvecklingen av affärsplanen även om de skiljer sig lite i utformning mot det ovan beskrivna.

4 Betyget på affärsplanen vägs in i det totala betyget
Industriella ekonomer har ansvaret för affärsplanen Det är alltså en större vikt i betyget för industriella ekonomer För godkänt krävs en affärsplan där de väsentligaste delarna ingår, motiverade och skrivet med ett godtagbart språk En föreläsning kommer att komma i början på november av MIUN Innovation om affärsplaner (kommer upp på schemat snatrt)

5 Ansvarig för denna del är Leif Olsson som är lokaliserad i L435 och som svarar på frågor på rummet eller via e-post Informationen i denna presenation återfinns i projektbeskrivningen


Ladda ner ppt "Affärsplan Leif Olsson."

Liknande presentationer


Google-annonser