Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsidé - företagets vägvisare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsidé - företagets vägvisare"— Presentationens avskrift:

1 Affärsidé - företagets vägvisare

2 Alla företag på en marknad bygger sin affärs-verksamhet på en affärsidé - Berättar vad företaget står för. - Vara klart och lätt formulerad - både kunder och marknaden skall förstå vad som menas med affärsidén. En slagkraftig affärsidé är lättare att utnyttja i sin marknadsföring än en vag och luddig. Den kan då utgöra basen i reklam och bli ett ständigt återkommande tema.

3 En bra affärsidé skall ge svar på följande frågor: vem, vad, hur!

4 Några exempel på hur en affärsidé kan se ut

5 IKEA:s affärsidé ”IKEA skall erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar, till så låga priser, att så många människor som möjligt får råd att köpa dem”

6 Lindex – Affärsidé Lindex affärsidé är att erbjuda kvinnor och barn ett prisvärt, moderiktigt och brett sortiment kläder av god kvalitet. Vi skall finnas där kunderna behöver oss och alltid möta dem med hjärtlig och öppen relation

7 Clas Ohlsons- Affärsidé Vår affärsidé är att sälja gör-det-själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker och via postorder/Internet. Vi ska arbeta med god varukvalitet och hög servicenivå.  

8 Ett företags affärsidé kan delas i tre delar: 1
Ett företags affärsidé kan delas i tre delar: 1. Övergripande affärsidé (övergripande mål, inriktning och filosofi) 2. Yttre affärsidé (precisering av kunder och produkter, vad företaget ska erbjuda) 3. Inre affärsidé (hur företaget ska genomföra den yttre affärsidén)

9 Övergripande affärsidén • Verksamhetsområden och inriktning • Varför kunderna skall välja just ditt företag framom andra företag • Vad/vem företaget är till för • I vilken riktning företaget skall utvecklas • Övergripande principer för hur verksamheten skall skötas • Hur företaget skiljer sig från konkurrenterna Tetra Paks övergripande affärsidé är "att förpacka världens produktion av flytande livsmedel".

10 Yttre affärsidé - En affärsidé brukar bestå av en kombination av en yttre och en inre affärsidé. - Den yttre affärsidén anger vem företaget är till för och vad företaget har att erbjuda samt vilket behov hos kunderna som företaget ska uppfylla.

11 Inre affärsidé Den inre affärsidén anger hur företaget ska uppfylla dessa behov och hur man ska erbjuda kunderna det som anges i den yttre affärsidén.

12 En bra affärsidé består åtminstone av följande delar:
Kund- behov Kund- grupp Produkt-idé Resurser

13 Kundbehov Berättar vilket behov företaget skall tillfredställa.
Kundbehov Berättar vilket behov företaget skall tillfredställa. Behoven kan vara primära behov som hunger och törst, men även sekundära som avkoppling och uppmärksamhet.

14 Kundgrupp är företagets möjliga kunder och kan vara
Kundgrupp är företagets möjliga kunder och kan vara geografiskt eller på något annat sätt begränsad.

15 Produktidé är själva varan, produkten eller tjänsten som
Produktidé är själva varan, produkten eller tjänsten som skall klara av att behovet hos kunden.

16 Resurser Vanligtvis tar man med vilka resurser och vilket kunnande
Resurser Vanligtvis tar man med vilka resurser och vilket kunnande företaget behöver för att kunna ta fram produkterna på ett effektivt sätt.

17 Affärsplan

18 Affärsplanen Är en form av checklista i ditt tankearbete. I affärsplanen skall skriftligen presenteras affärsidé och allt runtomkring. En bra formulerad affärsidé ska helst vara så kort som möjligt, men ändå försöka svara på frågorna vem, vad hur? I affärsplan ges tillfälle att djupare precisera, beskriva och förklara sin idé. En affärsplan är en utökad variant av affärsidéns beskrivning.

19 Innehållet i en affärsplan
• Affärsidén • Bakgrund • Delägare • Marknaden •Produkt / Tjänst • Kunder • Konkurrenter • Marknadsföring/Sälj • Budgetering • Finansiering • Nätverk • Mål

20 Innehållet i en affärsplan Affärsidén
Innehållet i en affärsplan Affärsidén Bakgrund När du startar ett företag är det självklart dina tidigare erfarenheter som är viktiga att beskriva. Den som läser din affärsplan vill veta vem du är och bilda sig en uppfattning om hur väl de tror att du ska lyckas med ditt företag. Om du övertar ett redan befintligt företag, ta då även och beskriv företagets historia. Delägare Flera som startar tillsammans. Viktigt att veta vem som ska göra vad och hur ägarförhållandet ser ut. 

21 Marknaden - Hur ser din marknad ut
Branschen Din geografiska utbredning, är marknaden växande, olika omvärldsfaktorer som påverkar, prisbilden Produkt / Tjänst - Här beskrivs vad du kommer att syssla med. - Vilka produkter som ingår i sortimentet, hur tillverkning och distribution ska går till. - Ska du sälja en tjänst beskriver du vad som ingår i den. Kunder - Vilka är dina blivande kunder? Kommer du att arbeta mot privatpersoner eller mot andra företag

22 Konkurrenter - Vilka är dina konkurrenter, deras styrka respektive svaghet? Ju mer du vet om dina konkurrenter desto större är chansen att lyckas. Marknadsföring - Du måste tala om för dina kunder att du startat ett företag. Hur kommer du att synas och höras? - Berätta på vilket sätt din försäljning ska gå till. Budgetering - Hur stor blir företagets försäljning det första och andra året? Vilka kostnader för hyra, materialinköp mm kommer du att ha det första och andra året? 

23 Finansiering - Hur kommer du att finansiera din företagsstart, egna pengar/ lån+ränta  Nätverk - I dagens affärsklimat betyder "goda kontakter" mycket. Beskriv vilka personer som du redan idag kan använda dig av, på vilka områden du saknar goda kon- takter och hur du ska gå tillväga för att snabbt skaffa dessa. 

24 Mål - Beskriv din vision, dina mål, som du vill uppnå om år. Hur stort är företaget då? Kommer du att ha anställda? Kommer företaget att vara verksamt över ett större geografiskt område etc. Genom att ställa upp mål för framtiden blir det lättare att bryta ned dem i delmål på vägen, vilket gör att dina möjligheter att nå "visionen" blir betydligt större.


Ladda ner ppt "Affärsidé - företagets vägvisare"

Liknande presentationer


Google-annonser