Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jobs and Society uppföljning 2007 Hur går det för kunderna? Ansvarig undersökare på Synovate Temo: Arne Modig Beställare på Svenska Jobs and Society:Harry.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jobs and Society uppföljning 2007 Hur går det för kunderna? Ansvarig undersökare på Synovate Temo: Arne Modig Beställare på Svenska Jobs and Society:Harry."— Presentationens avskrift:

1 Jobs and Society uppföljning 2007 Hur går det för kunderna? Ansvarig undersökare på Synovate Temo: Arne Modig Beställare på Svenska Jobs and Society:Harry Goldman

2 2 Undersökningen Synovate Temo har på uppdrag av Jobs and Society genomfört en undersökning bland personer som haft kontakt med NyföretagarCentrum för rådgivning vid start av företag. Målgrupp för undersökningen är personer som haft kontakt med Jobs and Societys NyföretagarCentrum under åren 2004 – 2006. Kontakterna med NyföretagarCentrum ligger således i genomsnitt 2 år tillbaka i tiden. Sammanlagt genomfördes 526 intervjuer under tiden 10 maj – 2 juni 2007. Undersökningens resultat redovisas i denna rapport.

3 Sammanfattning

4 4 Kort sammanfattning av resultaten 8 av 10 bland de startade företagen drivs fortfarande idag. –Endast 1 procent har gått i konkurs –10 procent är vilande –8 procent är avvecklade Hälften av dem som startar företag efter kontakt med NyföretagarCentrum är kvinnor. Nästan 3 av 10 har utländsk bakgrund. 4 av 10 är under 35 år. 7 av 10 är nöjda med rådgivningen de erhöll från NyföretagarCentrum.

5 Vilka är kunderna?

6 6 Fyra av tio är under 35 år Hur gammal var du när du hade kontakt med NyföretagarCentrum? Ungefärlig medelålder: 38,5 år Bas: Alla

7 7 53 procent av kunderna är kvinnor 49 procent av dem som startar företag är kvinnor Bas: Alla

8 8 Nästan tre av tio har utländsk bakgrund Är du eller någon av dina föräldrar födda utomlands? Bas: Alla

9 9 Utländsk bakgrund Är du eller någon av dina föräldrar födda utomlands? Bas: Alla

10 Om dem som startade företag

11 11 8 av 10 företag drivs fortfarande idag Vad har hänt med det företag du startade? 2000 Bas: Startade företag 2007

12 12 Genomsnitt 1,6 personer anställda (inkl ägare) Hur många anställda har företaget idag, räknat i heltids årsarbete, inklusive ägaren? Medeltal: 1,6 anställda Bas: Driver företag idag

13 13 Drygt hälften använder minst en underleverantör Använder du dig i ditt företag av någon eller några underleverantörer för att kunna driva din verksamhet eller genomföra din produktion av tjänster, varor etc? Företag med fler än 1 anställd använder oftare flera olika underleverantörer. Bas: Driver företag idag

14 14 Drygt 6 av 10 har kontor i bostaden Har du kontor för ditt företag i din bostad eller i annan lokal? Företag med fler än 1 anställd har oftare kontor i annan lokal än bostaden. Bas: Driver företag idag

15 NyföretagarCentrum

16 16 7 av 10 är nöjda med rådgivningen från NyföretagarCentrum Bas: Alla Hur nöjd respektive missnöjd är du med den rådgivning som du fick av NyföretagarCentrum?


Ladda ner ppt "Jobs and Society uppföljning 2007 Hur går det för kunderna? Ansvarig undersökare på Synovate Temo: Arne Modig Beställare på Svenska Jobs and Society:Harry."

Liknande presentationer


Google-annonser