Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

7 juni 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Resultat från GR:S effektstudie 2006 Gällande studerande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "7 juni 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Resultat från GR:S effektstudie 2006 Gällande studerande."— Presentationens avskrift:

1 7 juni 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Resultat från GR:S effektstudie 2006 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen VT 2004

2 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Agenda  Kort sammanfattning och bakgrund  Sysselsättning innan studier  Mål med studierna  Hur nöjda är de studerande med vuxenutbildningens studier?  Betydelsen av vuxenutbildningens studier  Sysselsättning efter studierna samt sysselsättning VT 2006 i relation till VT 2004

3 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Syfte Effekt av vuxenutbildningens studier sett till:  Sysselsättning efter studier  De studerandes mål  Studiernas upplevda betydelse  Hur nöjda de studerande är med sina studier

4 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Kort sammanfattning  Det främsta målet: Att få behörighet för vidare studier  En majoritet är nöjda med sina studier  Drygt hälften anser att studierna haft betydelse för den fortsatta karriären  Andelen studerande har ökat  Andelen arbetssökande samt anställda har minskat  Arbetsrotation

5 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Bakgrund Svarsfrekvensen i undersökningen är 57% Antal utskickSvarsfrekvens (Antal) Svarsfrekvens (%) Ale % Alingsås % Härryda % Kungsbacka % Kungälv966669% Lerum895966% Lilla Edet994848% Mölndal % Partille673451% Stenungsund % Tjörn % Öckerö613557% Totalt %

6 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Bakgrundsdata FrågaAntalProcent KönKvinna70576% Man22124% Födelseår1964 eller tidigare 23225% % % %

7 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Sysselsättning innan studier vid vuxenutbildningen

8 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. De studerandes mål Behörighet till vidare studier var det vanligaste målet Skaffa yrkesutbildning, skaffa kompetens för att byta arbete och personlig utveckling inom intervallet %

9 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved.  Behörighet till vidare studier – den yngre generationen  Skaffa en yrkesutbildning – kvinnor  Skaffa kompetens för att byta arbete – ökar med stigande ålder  Skaffa kompetens för utveckling i arbetet – ökar med stigande ålder  Skaffa kompetens för att behålla arbetet – inga större avvikelser  Personlig utveckling – män  Ha alternativ till arbetslösheten – annat modersmål  Annat mål – annat modersmål Mål per bakgrundsvariabler

10 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Mål i relation till sysselsättning efter studier  Behörighet till vidare studier – främst studerande  Skaffa en yrkesutbildning – främst anställda  Skaffa kompetens för att byta arbete – främst anställda  Skaffa kompetens för utveckling i arbetet – främst anställda  Skaffa kompetens för att behålla arbetet – främst anställda  Personlig utveckling – samtliga anställda eller egna företagare  Ha alternativ till arbetslösheten – främst arbetssökande  Annat mål – främst Högskola/universitet, arbetssökande eller anställda

11 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Hur nöjda är de studerande med sina studier? 85% instämmer eller instämmer helt i att de är mycket nöjda med sina studier

12 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Tillfredsställelse per bakgrundsvariabler:  Svenska som modersmål, kvinnor samt äldre målgrupper är tillfredsställda i högst grad

13 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Tillfredsställelse i relation till mål och sysselsättning efter studier:  Individer med målet ”ha alternativ till arbetslösheten” - något lägre tillfredsställda  Övriga respektive mål % mycket nöjda med studierna  I arbetsmarknadsåtgärd, studerande inom påbyggnadsutbildning, sjukskrivna samt arbetssökande - något lägre tillfredsställda

14 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Studiernas betydelse för den fortsatta karriären 27% instämmer i att studierna haft stor betydelse för karriären 32% instämmer helt i att studierna haft stor betydelse för karriären 59% anser att studierna haft stor betydelse för karriären

15 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Betydelse per bakgrundsvariabler:  Män, födelseår samt svenska som modersmål anser i något lägre grad att studierna haft betydelse för karriären

16 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Betydelse i relation till tillfredsställelse  Många är nöjda med studierna trots att de inte anser att studierna har haft betydelse för karriären

17 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Betydelse i relation till sysselsättning efter studier  Studerande vid universitet/högskola anser i högst grad att studierna haft betydelse för karriären  Sjukskrivna och individer i arbetsmarknadsåtgärd anser i lägst grad att studierna haft betydelse för karriären  De som anser att studierna har haft stor betydelse för karriären har i högre grad fått förändrade arbetsuppgifter

18 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Sysselsättning efter studier 48% anställda före studier, 38% efter studier 14% studerande före studier, 37% efter studier 17% arbetssökande före studier, 10% efter studier

19 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Sysselsättning våren anställda eller egna företagare  Fler kvinnor än män har kommit i arbete  Fler födda före 1964 har kommit i arbete  Fler med svenska som modersmål har kommit i arbete  48% har återgått till sitt gamla arbete, 24% har fått förändrade arbetsuppgifter

20 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Flödesschema över anställda Anställda VT 2004 Högskole-/universitets -studerande 26% Anställd 53%

21 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Flödesschema - återgått till sin gamla arbetsplats Har återgåt till sitt gamla arbete 47% 69% har återgått till samma arbetsuppgifter 31% har fått förändrade arbetsuppgifter

22 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Sysselsättning våren arbetssökande eller i arbetsmarknadsåtgärd  Grupperna födda samt svenska som modersmål är arbetssökande i lägre omfattning  Inga nämnvärda avvikelser gällande individer i arbetsmarknadsåtgärd

23 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Flödesschema över arbetssökande Arbetssökande VT 2004 Högskole-/ universitets- studerande 11% Arbetssökande 26% Anställd 31%

24 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Sysselsättning våren studerande  Högskola och universitet: svenska som modersmål, födda samt män är överrepresenterade  KY-utbildning: Män, annat modersmål (marginella skillnader)  Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning: födda , kvinnor, annat modersmål är överrepresenterade  Påbyggnadsutbildning: Inga nämnvärda avvikelser

25 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Flödesschema över studerande Studerande VT 2004 Högskole-/universitets -studerande 40% Anställd 22%

26 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Studerar eller har studerat eftergymnasial utbildning under 2005 eller 2006 (55% av individerna i undersökningen) Drygt hälften studerade på högskola/ universitet 25% studerade på komvux

27 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. Sysselsättning våren sjukskriven  Färre sjukskrivningar efter studier  Födda 1964 eller tidigare samt annat modersmål är överrepresenterade  Ca en tredjedel är fortfarande sjukskrivna  Relativt stor andel anställda, arbetssökande samt högskolestuderande


Ladda ner ppt "7 juni 2006 Copyright © Splitvision Research. All rights reserved. www.splitvisionresearch.se Resultat från GR:S effektstudie 2006 Gällande studerande."

Liknande presentationer


Google-annonser