Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsstöd Regionalt investeringsstöd (Stomr.B)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsstöd Regionalt investeringsstöd (Stomr.B)"— Presentationens avskrift:

1 Företagsstöd Regionalt investeringsstöd (Stomr.B) Sysselsättningsbidrag (Stomr.B) Regionalt bidrag till företagsutveckling Kommersiell service Såddfinansiering

2 Regionalt investeringsstöd Regionalt bidrag till företagsutveckling
För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt får stöd i samband med investeringar lämnas i form av regionalt investeringsstöd Det regionala investeringsstödet skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen

3 Kommuner i stödområde B (Regionalt investeringsstöd)
Karlsborg, Töreboda, Mariestad, Gullspång Bengtsfors, Dals Ed, Åmål, Färgelanda, Mellerud

4 Regionalt bidrag till företagsutveckling
företag med max 249 anställda max årsomsättning 50 miljoner Euro (ca 450 miljoner kronor) eller max balansomslutning 43 miljoner Euro (ca 390 miljoner kronor) fristående eller till max 25 % ägda av företag som uppfyller kraven ovan

5 Allmänt Regionalt bidrag till företagsutveckling
Samverkansprojekt Projekt inom tillväxtprogrammet Särskilda skäl landsbygd, glesbygd och stödområde B Konsultcheck Mikrobidrag

6 Regionalt bidrag till företagsutveckling Konsultcheckar
köpta tjänster för ”mjuka” investeringar, dock ej till utgifter för normal drift max kronor – max 50% kan användas i hela Västra Götaland ej entreprenadföretag, handel, jordbruk, fiske och tjänsteföretag på en lokal marknad

7 Regionalt bidrag till företagsutveckling Investeringsbidrag
till ”hårda” och ”mjuka” investeringar max kronor under tre år (vägtransportsektorn max kr) max 50% i glesbygd max 25% i landsbygd mikrostöd

8 Regionalt bidrag till företagsutveckling Ej stödberättigad verksamhet
Tjänster och produkter på lokal/regional eller mättad marknad Entreprenadverksamhet Jordbruk och fiske Vid mycket goda förutsättningar Konkurrens vid konstant efterfrågan

9 Regional såddfinansiering Företag
Max 10 anst, nyetablerat eller max tre år Bedriver konkurrensutsatt närings-verksamhet på marknadsmässiga villkor i internationell konkurrens registrerat i VG och bedriver verksamhet där Ej till uppfinningar för avsalu

10 Regional såddfinansiering Finansiering
Bidrag max kr Villkorslån max kr Förundersökningsfas max kr Max 50 % av godkända kostnader Ej ansökningar under kr Kostnader kan t ex avse personal, externa tjänster, teknisk utrustning

11 Regional såddfinansiering Kriterier vid bedömning
Finansiering från VGR avgörande för genomförandet Företaget skall ha unikt koncept med god kommersiell potential på en marknad som är större än den regionala Företaget skall ha kompetens att själv eller med assistans av kvalificerad utvecklingspartner genomföra utveckling och kommersialisering

12

13 konkurrera på globala marknader
Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader bidra till ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion

14 Programmets målgrupper
Sökande Små och medelstora företag* i Västra Götaland och med global marknad eller potential för global marknad och uttalad vilja att växa med hjälp av FoU-insatser. * Följer EU:s definition Samarbetsorganisationer (utförare) Högskolor/Universitet Forskningsinstitut och andra organisationer med forskarkompetens

15 Erbjudanden FoU kort Bas (50% medfinansiering, max 50 000 kronor)
…ska identifiera och definiera vilka FoU-insatser företaget behöver för att utveckla ny vetenskapligt hållbar kunskap för att möta specifika marknadsbehov. FoU kort Avancerat (50% medfinansiering, max 500 000 kronor) …ska bidra till forskningsprojekt. Insatserna ska främja företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer.

16 Vad täcks… Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser från vald samarbetsorganisation - universitet, högskola, forskningsinstitut eller motsvarande. Företaget anger i sin ansökan vilken eller vilka forskningsutförande institution(er), som ska utföra tjänster åt företaget. Företaget rapporterar resultatet och rekvirerar bidraget, när kostnaderna upparbetats.

17 Bedömning av ansökningarna
FoU-kort Bas Smidigt att söka. Snabbt besked. Företag i alla sektorer/branscher med global marknadspotential kan söka FoU-kort Avancerat Ansökningarna bedöms av en expertpanel Alla företag kan söka, projekten ska dock ha en koppling till VGR:s regionala styrkeområden. Besked inom ca 7-8 veckor

18 Huvudkriterier för FoU kort Avancerat
Relevans Stärker konkurrenskraften hos företaget Ekologisk hållbar utveckling Västra Götalandsregionens regionala styrkeområden Kvalitet Kunskapshöjd Genomförbarhet Realistiska mål Aktivitetsplan och projekttid Exploaterbarhet Förmåga att kommersialisera Ökad tillväxt i företaget

19 Regionala Styrkeområden
Kultur-, besöks- och upplevelsenäring Textil Fordon/transport Maritima sektorn Livsmedel Petrokemi IT Trä Energi – miljö Biomedicin och hälsa

20 Kontakt Marcus Nordanstad: 010-44 11 648 0739-60 32 58
Marianne Gustafsson: Lars-Erik Larsson: Jane Boyton Detta är ett sätta att hitta pengar, som vi hoppas ska vara intressant att söka men det kommer inte att passa alla företag, det finns andra behov och man kanske behöver mer pengar för att klara av de insatser man vill göra. Regionen har även ett erbjudnde osmheter konsultcheckar som går att använda till mer enklare insatser som behövs göras. Om FoU-kortet inte kan ge det som ni vill finna även Vinnova med sitt Forska och Väx som vi kommer att samarbete mycket med. Det är också ett alternativ för att få medel till Forskning och utveckling. Om ni vill veta mer kontakta Anne Löfqvist som även finns med här idag. Ni kan alltid kontakta oss för att få råd om detta program passa eller inte, om det inte passar ska vi försöka guida er rätt så att ni får det som ni behöver.


Ladda ner ppt "Företagsstöd Regionalt investeringsstöd (Stomr.B)"

Liknande presentationer


Google-annonser