Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsstöd •Regionalt investeringsstöd (Stomr.B) •Sysselsättningsbidrag (Stomr.B) •Regionalt bidrag till företagsutveckling •Kommersiell service •Såddfinansiering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsstöd •Regionalt investeringsstöd (Stomr.B) •Sysselsättningsbidrag (Stomr.B) •Regionalt bidrag till företagsutveckling •Kommersiell service •Såddfinansiering."— Presentationens avskrift:

1 Företagsstöd •Regionalt investeringsstöd (Stomr.B) •Sysselsättningsbidrag (Stomr.B) •Regionalt bidrag till företagsutveckling •Kommersiell service •Såddfinansiering

2 Regionalt investeringsstöd Regionalt bidrag till företagsutveckling •För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt får stöd i samband med investeringar lämnas i form av regionalt investeringsstöd •Det regionala investeringsstödet skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen

3 Kommuner i stödområde B (Regionalt investeringsstöd) •Karlsborg, Töreboda, Mariestad, Gullspång •Bengtsfors, Dals Ed, Åmål, Färgelanda, Mellerud

4 Regionalt bidrag till företagsutveckling •företag med max 249 anställda •max årsomsättning 50 miljoner Euro (ca 450 miljoner kronor) eller max balansomslutning 43 miljoner Euro (ca 390 miljoner kronor) •fristående eller till max 25 % ägda av företag som uppfyller kraven ovan

5 Allmänt Regionalt bidrag till företagsutveckling •Samverkansprojekt •Projekt inom tillväxtprogrammet •Särskilda skäl landsbygd, glesbygd och stödområde B •Konsultcheck •Mikrobidrag

6 Regionalt bidrag till företagsutveckling Konsultcheckar •köpta tjänster för ”mjuka” investeringar, dock ej till utgifter för normal drift •max 150 000 kronor – max 50% •kan användas i hela Västra Götaland ej entreprenadföretag, handel, jordbruk, fiske och tjänsteföretag på en lokal marknad

7 Regionalt bidrag till företagsutveckling Investeringsbidrag •till ”hårda” och ”mjuka” investeringar •max 1 200 000 kronor under tre år •(vägtransportsektorn max 800 000 kr) •max 50% i glesbygd •max 25% i landsbygd •mikrostöd

8 Regionalt bidrag till företagsutveckling Ej stödberättigad verksamhet •Tjänster och produkter på lokal/regional eller mättad marknad •Entreprenadverksamhet •Jordbruk och fiske •Vid mycket goda förutsättningar •Konkurrens vid konstant efterfrågan

9 Regional såddfinansiering Företag •Max 10 anst, nyetablerat eller max tre år •Bedriver konkurrensutsatt närings- verksamhet på marknadsmässiga villkor i internationell konkurrens •registrerat i VG och bedriver verksamhet där •Ej till uppfinningar för avsalu

10 Regional såddfinansiering Finansiering •Bidrag max 50 000 kr •Villkorslån max 850 000 kr •Förundersökningsfas max 400 000 kr •Max 50 % av godkända kostnader •Ej ansökningar under 50 000 kr •Kostnader kan t ex avse personal, externa tjänster, teknisk utrustning

11 Regional såddfinansiering Kriterier vid bedömning •Finansiering från VGR avgörande för genomförandet •Företaget skall ha unikt koncept med god kommersiell potential på en marknad som är större än den regionala •Företaget skall ha kompetens att själv eller med assistans av kvalificerad utvecklingspartner genomföra utveckling och kommersialisering

12

13 Syfte •Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag •Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: –konkurrera på globala marknader –bidra till ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen –bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion

14 •Sökande •Små och medelstora företag* i Västra Götaland och med global marknad eller potential för global marknad och uttalad vilja att växa med hjälp av FoU-insatser. •* Följer EU:s definition • Samarbetsorganisationer (utförare) •Högskolor/Universitet •Forskningsinstitut •och andra organisationer med forskarkompetens Programmets målgrupper

15 •FoU kort Bas (50% medfinansiering, max 50 000 kronor) •…ska identifiera och definiera vilka FoU-insatser företaget behöver för att utveckla ny vetenskapligt hållbar kunskap för att möta specifika marknadsbehov. •FoU kort Avancerat (50% medfinansiering, max 500 000 kronor) •…ska bidra till forskningsprojekt. Insatserna ska främja företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer. Erbjudanden

16 • Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser från vald samarbetsorganisation - universitet, högskola, forskningsinstitut eller motsvarande. • –Företaget anger i sin ansökan vilken eller vilka forskningsutförande institution(er), som ska utföra tjänster åt företaget. –Företaget rapporterar resultatet och rekvirerar bidraget, när kostnaderna upparbetats. Vad täcks…

17 •FoU-kort Bas Smidigt att söka. Snabbt besked. Företag i alla sektorer/branscher med global marknadspotential kan söka •FoU-kort AvanceratAnsökningarna bedöms av en expertpanel Alla företag kan söka, projekten ska dock ha en koppling till VGR:s regionala styrkeområden. •Besked inom ca 7-8 veckor Bedömning av ansökningarna

18 Huvudkriterier för FoU kort Avancerat •Relevans »Stärker konkurrenskraften hos företaget »Ekologisk hållbar utveckling »Västra Götalandsregionens regionala styrkeområden •Kvalitet »Kunskapshöjd •Genomförbarhet »Realistiska mål »Aktivitetsplan och projekttid •Exploaterbarhet »Förmåga att kommersialisera »Ökad tillväxt i företaget

19 Biomedicin och hälsa Kultur-, besöks- och upplevelsenäring Textil Energi – miljö Maritima sektorn Fordon/transport Livsmedel Petrokemi Trä IT Regionala Styrkeområden

20 •Marcus Nordanstad:010-44 11 648 •0739-60 32 58 •marcus.nordanstad@vgregion.semarcus.nordanstad@vgregion.se •Marianne Gustafsson:010-44 13 687 •0708-86 21 61 •marianne.gustafsson@vgregion.semarianne.gustafsson@vgregion.se •Lars-Erik Larsson:010-44 10 583 • 0708-45 62 75 • lars-erik.larsson@vgregion.selars-erik.larsson@vgregion.se •Jane Boyton 010-44 11 645 • 0705-28 19 26 • jane.boyton@vgregion.se Kontakt


Ladda ner ppt "Företagsstöd •Regionalt investeringsstöd (Stomr.B) •Sysselsättningsbidrag (Stomr.B) •Regionalt bidrag till företagsutveckling •Kommersiell service •Såddfinansiering."

Liknande presentationer


Google-annonser