Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Goda affärer på förnybar energi | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Goda affärer på förnybar energi | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 1."— Presentationens avskrift:

1 Goda affärer på förnybar energi | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 1

2 Om Goda affärer på förnybar energi •Bakgrund •Energistrategin •Möjligheter med förnybart! •Målsättningar •Samarbeten | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 2

3 Syften med goda affärer på förnybar energi •Kompetensutveckling inom förnybar energi •Stärka och förbättra ett lönsamt energiföretagande •Svara upp mot en efterfrågan från regionerna på de två ovanstående punkterna | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 3

4 Målgrupper för Goda affärer på förnybar energi •Landsbygdsföretagare enskilt eller i grupp som vill starta eller utveckla •Landsbygdsföretagare som vill ställa om eller effektivisera •Tjänsteföretag och producerande företag som i samverkan med landsbygdsföretagare •De företag som redan bedriver i liten skala och säljer | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 4

5 Projektmål för Goda affärer på förnybar energi •500 kompetensutvecklingsinsatser för enskilda företagare. •40 insatser med processledning i grupp •65 insatser med affärsutveckling i grupp. •Av processledningen och affärsutvecklingen skall 75 insatser lett fram till beslut om en konkret samverkan. | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 5

6 Gemensamma projektmål kompetensutveckling Att genom kompetensutveckling utveckla energiföretagandet och omställningen till förnybar energi så att ytterligare •200 GWh förnybar energi kan nyttiggöras och säljas på marknaden. •50 GWh fossil energi och el direkt eller indirekt ersätts av förnybar energi. | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 6

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund •7500 aktiva energibönder •Ca. 9000 medlemmar som anger utvecklingsbara energiverksamheter (inom 3-5 år) •Andra potentiella energiföretagare Målgrupper med olika behov

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Vilka verktyg finns? Affärsutvecklings- material för den som vill starta eller utveckla sina energiaffärer Energiföretagaren Sprida goda exempel på lyckade energisatsningar till fler företagare via Framtidsföretag Framtidsföretag •Öka marknads- kompetensen för nya energiaffärer genom kompetens- utveckling Goda affärer på förnybar energi

9 Rådgivning •Erbjudandet - rådgivning •Affärsrådgivning •Studieresa till framtidsföretag •Processledning •Studieresa till framtidsföretag •Juridik •Teknik •Sol •Vind •Vatten •Bioenergi | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 9

10 | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 10

11 | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 11 Exempel: 5 personer vill ha hjälp med en affärsplan runt en biogasanläggning, de ansöker om att få det som ett erbjudande i Goda affärer på förnybar energi och det är deras första nyttjande av erbjudandet. Då får de 60% i subvention på budgeten upp till 27 500kr. Projektet täcker även kostnader för material, möteslokal, hyra av buss för studiebesök och förträng upp till 8 000kr samt en expert på 7 000kr. Budget: 5 träffar varav en är studieresa Affärsplanering 45 000 kr X 60 % = 27 000kr i subvention. Lokal, buss hyra, material 7 000kr. Expert exempel jurist 7000 kr I detta exempel erhåller gruppen 27 000 kr + 7 000kr+ 7 000kr =41 000kr.

12 Räknetabell för rådgivningen | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 12 Erbjudande% av fakturanMax faktura till LRFMax subventionMinibelopp Omkostnader, studeiresa, mmExpert, ex jurist Processledning i grupp60%, 70%33 000, 28 00020 0001 2008 975 Processledning företag60%, 70%20 000, 17 00012 0001 200768 Affärsutveckling i grupp60%, 70%45 000, 39 00027 5001 2008 3507 000 Affärsutveckling företag60%, 70%20 000, 17 00012 0001 200768 1:a ggr man använder projektet 60% 2: ggr 70%. Dock ej på teknik och juridik. Teknik40%25 00010 0001 200 Juridik40%10 0004 0001 200

13 Studieresa vid uppstart •Erbjudandet – studiebesök •Ansökan med budget från region •Inspirationsresa i teknikområde •Rådgivare (upphandlade) delaktig •Minst ett besöksmål skall vara Framtidsföretag | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 13

14 Framtidsföretag •Erbjudandet – studiebesök •Urval av goda exempel •Guidning •Faktaunderlag •Föreläsningar •Webben | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 14

15 Exempel – Bäckens Gård, Dalsland Här kan du få veta mer om: •Hur man kan minska sina energikostnader •Installation och användning av halmpanna •Delägande i vindkraft •Delägande i biogasanläggning | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 15

16 Energiföretagaren – projektets studiematerial •Studiecirklar •Rådgivning •Egna studier •Enskilt eller i grupp | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 16

17 Kommunikation | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 17 •Kanaler •Webb (www.godaaffärerpåförnybarenergi.se)www.godaaffärerpåförnybarenergi.se •Direktutskick via e-post •Regionala kanaler (webb, nyhetsbrev, Gröna Sidorna, Land, Facebook, Twitter) •Press/media •Film

18 | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 18 Tillsammans får vi den förnybara energin att växa på landsbygden!


Ladda ner ppt "Goda affärer på förnybar energi | Lantbrukarnas Riksförbund Sid 1."

Liknande presentationer


Google-annonser