Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avdelningen för somatisk specialistvård Flerårsavtalen med akutsjukhusen 2009-2011 Samverkansnämnden 2009-11-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avdelningen för somatisk specialistvård Flerårsavtalen med akutsjukhusen 2009-2011 Samverkansnämnden 2009-11-13."— Presentationens avskrift:

1 Avdelningen för somatisk specialistvård Flerårsavtalen med akutsjukhusen 2009-2011 Samverkansnämnden 2009-11-13

2 Avdelningen för somatisk specialistvård En avtalsmodell som balanserar på fem målsättningar ¤ Kostnadseffektivitet ¤ Tillgänglighet ¤ Kvalitet ¤ Totalkostnadskontroll ¤ Långsiktighet

3 Avdelningen för somatisk specialistvård Den nya modellen innebär att … –Individuella DRG-priser –Delvis detaljerad beställning –Sjukhusen förväntas hålla sig till sin beställning –Kvalitetsersättning utgår till den som rapporterar uppsatta mått –1-åriga avtal –Lägsta DRG-pris kombinerat med strukturersättning –Uppdragsbeskrivning på hög strategisk nivå med målvolym på sjukhusnivå –Sjukhusen förväntas anpassa sin produktion efter patientflödet –Kvalitetsersättning utgår till den som uppfyller viss kvalitet –3-åriga avtal FrånTill –Beställare har tillgänglighetsansvar–Vårdgivare har tillgänglighetsansvar

4 Avdelningen för somatisk specialistvård HSN förvaltningens observationer  Vi ser ökad aktivitet och dialog om ex tillgänglighet, kvalitet och samverkan  Tillgängligheten hålls ej

5 Avdelningen för somatisk specialistvård

6

7

8 HSN förvaltningens observationer  Vi ser ökad aktivitet och dialog om ex tillgänglighet, kvalitet och samverkan  Tillgängligheten hålls ej  Det tycks vara en ojämn volymutveckling och viktglidning på de olika sjukhusen

9 Avdelningen för somatisk specialistvård HSN förvaltningens observationer  Vi ser ökad aktivitet och dialog om ex tillgänglighet, kvalitet och samverkan  Tillgängligheten hålls ej  Det tycks vara en ojämn volymutveckling och viktglidning på de olika sjukhusen  Sjukhusens ansvar contra Beställarens ansvar

10 Avdelningen för somatisk specialistvård 2014-07-01 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 10 Vårdval Stockholm 2009 Höft- o. knäprotesKataraktFörlossning 2009 Barnavårdscentraler - Husläkare - Logoped - Mödravård - Ögonbottenfotografering Fotsjukvård - Läkarinsatser i särskilda boenden – Allmäntandvård för barn Tandreglering för barn – Vaccinering nya influensan 2010 Specialiserad rehabilitering

11 Avdelningen för somatisk specialistvård WWW.uppdragsguiden.sll.se/auktorisering WWW.uppdragsguiden.sll.se/auktorisering - 13 auktoriserade vårdgivare varav 7 har pågående verksamhet - 1/1 – 31/8 2009 11 120 operationer = + 22 % jmf. 2008 - 5 700 skr/operation (”all inclusive”)* * läkarundersökning innan operation, kataraktoperation inklusive intraokulär lins och för operationen erforderliga läkemedel och material samt läkarundersökning efter operation. - Publika jämförelser / Rankning - Vårdguiden Kataraktoperationer

12 Avdelningen för somatisk specialistvård Höft- och knäprotesoperationer - 15 auktoriserade vårdgivare (9 privata) varav 10 har pågående verksamhet verksamhet - 1/1 – 31/8 2009 1 900 operationer Akutsjukhusens andel från 78 % 2008 till 46 % juni 2009 Akutsjukhusens andel från 78 % 2008 till 46 % juni 2009 - 56 300 skr/operation (”all inclusive”)* - Publika jämförelser / Rankning * preoperativ läkarundersökning, operation inklusive eftervård upp till och med 6 dgr, protes och för operationen erforderliga läkemedel och material samt efterkontroll med röntgenundersökning - ASA klass 1 och 2 utgör 72 % av totala antalet planerade protesoperationer (2009) protesoperationer (2009) - Garanti - Prognostiserad volymökning 30 procent för 2009

13 Avdelningen för somatisk specialistvård - Bristande kostnadskontroll Risker ? Möjligheter ? - Undanträngning - Försämrad kvalitet Höft- och knäprotesoperationer - Ökad tillgänglighet - Ökad valfrihet - Förbättrad kvalitet

14 Avdelningen för somatisk specialistvård Höft- och knäprotesoperationer Kvaliteten ? - 1/1 – 31/8 2009 1 900 operationer inom vårdval * Förväntat utfall ca. 2-3 % (enligt professionen) = 1,6 % * 36 patienter har haft 41 komplikationer som föranlett vård på sjukhus 30 fall omfattas av garantiåtagandet - ca. 80 % av komplikationer uppträder inom 3 månader. Sannolikt kommer utfallet att öka något. Sannolikt kommer utfallet att öka något.

15 Avdelningen för somatisk specialistvård Förlossningar - Valfrihet - Säkra familjens rätt att välja sjukhus med prioriterad förlossningsplats förlossningsplats Alla typer av förlossningar Krav: Sluten neonatalvård i angränsande lokaler - Medelvårdtiden oförändrad Samverkansavtal med MVC Bara hänvisa om medicinsk säkerhet inte kan upprätthållas - Vissa vårdgivare populärare än andra - Hänvisningar sker fortfarande av andra skäl än medicinska


Ladda ner ppt "Avdelningen för somatisk specialistvård Flerårsavtalen med akutsjukhusen 2009-2011 Samverkansnämnden 2009-11-13."

Liknande presentationer


Google-annonser