Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avdelningen för somatisk specialistvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avdelningen för somatisk specialistvård"— Presentationens avskrift:

1 Avdelningen för somatisk specialistvård
Flerårsavtalen med akutsjukhusen Samverkansnämnden

2 En avtalsmodell som balanserar på fem målsättningar
Avdelningen för somatisk specialistvård En avtalsmodell som balanserar på fem målsättningar ¤ Kostnadseffektivitet ¤ Tillgänglighet ¤ Kvalitet ¤ Totalkostnadskontroll ¤ Långsiktighet

3 Den nya modellen innebär att…
Avdelningen för somatisk specialistvård Den nya modellen innebär att… Individuella DRG-priser Delvis detaljerad beställning Sjukhusen förväntas hålla sig till sin beställning Kvalitetsersättning utgår till den som rapporterar uppsatta mått 1-åriga avtal Lägsta DRG-pris kombinerat med strukturersättning Uppdragsbeskrivning på hög strategisk nivå med målvolym på sjukhusnivå Sjukhusen förväntas anpassa sin produktion efter patientflödet Kvalitetsersättning utgår till den som uppfyller viss kvalitet 3-åriga avtal Från Till Beställare har tillgänglighetsansvar Vårdgivare har tillgänglighetsansvar

4 HSN förvaltningens observationer
Avdelningen för somatisk specialistvård HSN förvaltningens observationer Vi ser ökad aktivitet och dialog om ex tillgänglighet, kvalitet och samverkan Tillgängligheten hålls ej

5 Avdelningen för somatisk specialistvård

6 Avdelningen för somatisk specialistvård

7 Avdelningen för somatisk specialistvård

8 HSN förvaltningens observationer
Avdelningen för somatisk specialistvård HSN förvaltningens observationer Vi ser ökad aktivitet och dialog om ex tillgänglighet, kvalitet och samverkan Tillgängligheten hålls ej Det tycks vara en ojämn volymutveckling och viktglidning på de olika sjukhusen

9 HSN förvaltningens observationer
Avdelningen för somatisk specialistvård HSN förvaltningens observationer Vi ser ökad aktivitet och dialog om ex tillgänglighet, kvalitet och samverkan Tillgängligheten hålls ej Det tycks vara en ojämn volymutveckling och viktglidning på de olika sjukhusen Sjukhusens ansvar contra Beställarens ansvar

10 Vårdval Stockholm 2009 Katarakt Höft- o. knäprotes Förlossning 2009
10 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Vårdval Stockholm 2009 Katarakt Höft- o. knäprotes Förlossning 2009 Barnavårdscentraler - Husläkare - Logoped - Mödravård - Ögonbottenfotografering Fotsjukvård - Läkarinsatser i särskilda boenden – Allmäntandvård för barn Tandreglering för barn – Vaccinering nya influensan 2010 Specialiserad rehabilitering 10

11 WWW.uppdragsguiden.sll.se/auktorisering Kataraktoperationer
Avdelningen för somatisk specialistvård - 13 auktoriserade vårdgivare varav 7 har pågående verksamhet - 1/1 – 31/ operationer = + 22 % jmf. 2008 skr/operation (”all inclusive”)* - Publika jämförelser / Rankning - Vårdguiden * läkarundersökning innan operation, kataraktoperation inklusive intraokulär lins och för operationen erforderliga läkemedel och material samt läkarundersökning efter operation.

12 Höft- och knäprotesoperationer
Avdelningen för somatisk specialistvård - 15 auktoriserade vårdgivare (9 privata) varav 10 har pågående verksamhet - 1/1 – 31/ operationer Akutsjukhusens andel från 78 % 2008 till 46 % juni 2009 - Prognostiserad volymökning 30 procent för 2009 - ASA klass 1 och 2 utgör 72 % av totala antalet planerade protesoperationer (2009) skr/operation (”all inclusive”)* - Publika jämförelser / Rankning - Garanti * preoperativ läkarundersökning, operation inklusive eftervård upp till och med 6 dgr, protes och för operationen erforderliga läkemedel och material samt efterkontroll med röntgenundersökning

13 Höft- och knäprotesoperationer
Avdelningen för somatisk specialistvård Risker ? Möjligheter ? - Bristande kostnadskontroll - Ökad tillgänglighet - Undanträngning - Ökad valfrihet - Försämrad kvalitet - Förbättrad kvalitet

14 Höft- och knäprotesoperationer
Avdelningen för somatisk specialistvård Kvaliteten ? - 1/1 – 31/ operationer inom vårdval 36 patienter har haft 41 komplikationer som föranlett vård på sjukhus 30 fall omfattas av garantiåtagandet = 1,6 % * * Förväntat utfall ca. 2-3 % (enligt professionen) - ca. 80 % av komplikationer uppträder inom 3 månader. Sannolikt kommer utfallet att öka något.

15 Förlossningar - Valfrihet
Avdelningen för somatisk specialistvård - Valfrihet Säkra familjens rätt att välja sjukhus med prioriterad förlossningsplats Krav: Alla typer av förlossningar Sluten neonatalvård i angränsande lokaler Samverkansavtal med MVC Bara hänvisa om medicinsk säkerhet inte kan upprätthållas - Medelvårdtiden oförändrad - Vissa vårdgivare populärare än andra - Hänvisningar sker fortfarande av andra skäl än medicinska


Ladda ner ppt "Avdelningen för somatisk specialistvård"

Liknande presentationer


Google-annonser