Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kandidatutbildning Val 2014. Stockholms läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kandidatutbildning Val 2014. Stockholms läns landsting."— Presentationens avskrift:

1 Kandidatutbildning Val 2014

2 Stockholms läns landsting

3 Valresultat 2010 Landstings- fullmäktige har 149 ledamöter M 57 C 6 FP 15 KD 7 S 39 V 10 MP 15

4 Sjukvården i SLL

5 Åldersstrukturen rör sig mot en äldre befolkning…

6 Opinionen Oppositionen Väljarna

7 VÅRDOMRÅDEN DÄR UPPHANDLING i ENLIGHET MED LOV HITTILLS HAR GENOMFÖRTS 200820092010201120122013 Barnavårds– central Höft- och knäprotes­ operation Förlossnings- enheter Allmän barn- och ungdoms­­ tand­vård Primärvårds– rehabilitering Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) (2013-01-15) Barnmorske­ mottagning/­ mödra­vårds­ central Katarakt­ operationer Obstetrisk ultraljuds– mottagning Primär hörsel­ rehabilite­ ring Specialiserad gynekologisk vård Specialiserad palliativ slutenvård (2013-01-15) FotsjukvårdVaccination pandemi, upphörde 2010 Planerad specialiserad rehabili-tering inom neurologi, onkologi och lymfödem Specialiserad ögonsjuk- vård i öppenvård Specialiserad hudsjukvård i öppenvård Allergologi (2013-09-01) Husläkar­ verksamhet med basal hemsjukvård Ögonbotten­ fotografe-ring Specialist– tand­vård för barn och ungdomar 4 VaccinationSpecialiserad sjukgym- nastik Logoped­ verksamhet Specialiserad öron-, näs- och halssjuk- vård i öppen- vård Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre Tandreglering för barn och ungdomar [1] [1] Fritt val infört sedan tidigare, uppgiften i tabellen ovan avser anpassning av reglerna till LOV [2] [2] Ingår från 2012 i vårdal ögonsjukvård Vi har infört Vårdval inom 25 områden

8 Karolinska Institutet har i uppdrag att följa utvecklingen av Vårdval och har tagit fram fyra uppföljningsrapporter ”Vi kan konstatera att vårdutnyttjandet omfördelats från områden/mottagningar med hög inkomst och lägre vårdbehov till områden med lägre inkomst och högre vårdbehov” ”Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm”

9 Vårdköerna som försvann! Antalet patienter som hade väntat längre än 90 dagar på primär höftledsoperation sjönk med 87 procent från april 2006 till april 2010 Antalet patienter som hade väntat längre än 90 dagar på primär knäledsoperation sjönk med 88 procent från april 2006 till april 2010

10 Exempel logopedi Efter två år med vårdval har besöken hos logopeder ökat med 43 procent. På ett år kortades köerna för att utreda dyslexi från upp till 24 månader till ett par veckor! Det gäller alla områden i Stockholm, såväl rika som fattiga.

11 Historisk utveckling av vårdköer

12 Hälso- och sjukvården närmare patienterna Satsning på att utveckla e-hälsotjänster Akutsjukhusen renodlas för att ge vård till patienter som behöver dessa resurser Omfattande utbyggnad av specialistvård utanför akutsjukhusen, exempelvis vid nuvarande närsjukhus Utbyggnad av geriatrik, rehabilitering och ASiH En stor del av den mest avancerade sjukvården samlas på Nya Karolinska Solna Framtidsplan för hälso- och sjukvården

13 Universitetssjukhus Akutsjukhus Närsjukhus/specialistmottagningar Vårdcentraler/husläkarmottagningar Framtidens hälso- och sjukvård

14 Nya Karolinska Solna – framtidens universitetssjukhus Ett regionalt och nationellt universitetssjukhus Vård till de allra svårast sjuka Integrerar vård, forskning och utbildning

15 Mycket stora investeringar på akutsjukhusen Nya operationssalar Nya akutmottagningar Moderna vårdplatser

16 Sjukhus med moderna vårdplatser i hela länet Sjukhus med psykiatri, geriatrik och annan vård utvecklas för att ge patienterna vård utanför akutsjukhusen. År 2018 finns fler moderna vårdplatser i länet: –Jakobsberg, Bromma, Sollentuna, Sabbatsberg, Nacka och Dalen får moderna vårdplatser i rum anpassade för 1-2 patienter. –Upprustningen av Löwenströmska fortsätter. –Alternativa lokallösningar utreds för Handens sjukhus. –Investeringar ca 2,5 miljarder kr.

17 en ekonomi i balans kortat köerna möjliggjort 50 nya vårdcentraler en valfrihet värd namnet satt igång utbyggnaden av antalet vårdplatser gjort investeringar i sjukhusen Infört vårdcoacher som stöd för de svårast sjuka Stockholms läns landsting Moderata har

18 Modern och patientvänlig vård Patientsäker – säker vårddokumentation Närmare Mer vårdval Mer lättillgänglig Bättre samverkan med andra Modern – forskning, apparatur Vårdpersonal Fortsätta utöka resurserna Stockholms läns landsting Moderata vill

19 Köer och brist på valalternativ får inte komma tillbaka Vårdvalet är här för att stanna! Hjälp oss att återigen vinna landstingsvalet! TACK!

20 Marie Ljungberg Schött marie.ljungberg.schott@moderat.se


Ladda ner ppt "Kandidatutbildning Val 2014. Stockholms läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser