Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kandidatutbildning Val 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kandidatutbildning Val 2014"— Presentationens avskrift:

1 Kandidatutbildning Val 2014

2 Stockholms läns landsting
I vårt län finns det 26 kommuner och ungefär 2 miljoner invånare

3 Valresultat 2010 Landstings-fullmäktige har 149 ledamöter M 57 C 6
FP 15 KD 7 S 39 V 10 MP 15 I landstingsvalet 2010 ser mandatfördelningen ut så här – Moderaterna är det absolut största partiet med 57 av landstingets 149 mandat. Alliansen har tillsammans 85 mandat och oppositionen 64. En betryggande majoritet som vi nu måste arbeta för att behålla

4 Sjukvården i SLL Sjukvårds frågorna är viktiga för oss moderater. Det är grundläggande välfärdsfrågor. En gemensam finansiering är grunden och valfrihet och mångfald skapar förutsättningar för patienten att reellt inflytande. 44 – nästan 45 miljarder kr var sjukvårdens budget 2011.

5 Åldersstrukturen rör sig mot en äldre befolkning…
En befolkningsstruktur där vi ser fler och fler äldre i ställer naturligtvis krav på en vård so möter behoven. När man ser den här bilden är det lätt att förstå vikten av att vi alla arbetar lite längre, men vi förstår också att vården får nya utmaningar. Med en stor grupp äldre blir behovet av insatser under de sista åren större. I takt med att vi blir äldre kommer vi också under vår livstid att ha behövts vårdens insatser fler gånger, fler och fler sjukdomar kan botas eller lindras och livskvalitén kan öka. Men det ställer krav på sjukvården.

6 Opinionen Oppositionen Väljarna
När man lyssnar på oppositionen och när man läser i pressen får man gärna intrycket att sjukvården har blivit oerhört mycket sämre, vårdföretagare gör miljonvinster och ingen får den vård de behöver och har rätt till, väntetiderna är långa etc…… Känner Ni igen det som en medial bild? Tror tyvärr att många väljare inte vet vad de ska tro – ”Visst var vården perfekt för mig men jag tänker på alla andra………” är något man ofta hör. Hur har det egentligen blivit?

7 Vi har infört Vårdval inom 25 områden
VÅRDOMRÅDEN DÄR UPPHANDLING i ENLIGHET MED LOV HITTILLS HAR GENOMFÖRTS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Barnavårds– central Höft- och knäprotes­ operation Förlossnings- enheter Allmän barn- och ungdoms­­ tand­vård Primärvårds– rehabilitering Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) ( ) Barnmorske­ mottagning/­ mödra­vårds­ central Katarakt­ operationer Obstetrisk ultraljuds– mottagning Primär hörsel­ rehabilite­ ring Specialiserad gynekologisk vård Specialiserad palliativ slutenvård ( ) Fotsjukvård Vaccination pandemi, upphörde 2010 Planerad specialiserad rehabili-tering inom neurologi, onkologi och lymfödem Specialiserad ögonsjuk- vård i öppenvård Specialiserad hudsjukvård i öppenvård Allergologi ( ) Husläkar­ verksamhet med basal hemsjukvård Ögonbotten­ fotografe-ring Specialist– tand­vård för barn och ungdomar4 Vaccination Specialiserad sjukgym- nastik Logoped­ verksamhet Specialiserad öron-, näs- och halssjuk- vård i öppen- vård Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre Tandreglering för barn och ungdomar Vi har infört Vårdval inom 25 områden Vi har infört vårdval på 25 områden – här kan den vårdgivare som uppfyller kraven etablera sig – patienter som behöver vård kan välja – ersättningsmodellen har ex lett till att varje husläkare nu anstränger sig för att ta emot patienten som söker vård – inte försöka hålla dem borta. Många nya vårdgivare har gett ett tillskott till vården och utmanat befintlig vård. [1] Fritt val infört sedan tidigare, uppgiften i tabellen ovan avser anpassning av reglerna till LOV [2] Ingår från 2012 i vårdal ögonsjukvård

8 Karolinska Institutet har i uppdrag att följa utvecklingen av Vårdval och har tagit fram fyra uppföljningsrapporter ”Vi kan konstatera att vårdutnyttjandet omfördelats från områden/mottagningar med hög inkomst och lägre vårdbehov till områden med lägre inkomst och högre vårdbehov” ”Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm” Vården är mer jämnt fördelad över länet och människor i sk utsatta områden gör fler besök i förhållande till människor i sk rika områden. Långt ifrån vad oppositionen trodde att vårdvalet skulle leda till!!!

9 Vårdköerna som försvann!
Antalet patienter som hade väntat längre än 90 dagar på primär höftledsoperation sjönk med 87 procent från april 2006 till april 2010 Antalet patienter som hade väntat längre än 90 dagar på primär knäledsoperation sjönk med 88 procent från april 2006 till april 2010 Vårdköerna blev så här – de röda staplarna är -06 innan vi fick makten och de pyttesmå blå är från 2010 när vi haft makten några år!

10 Exempel logopedi Efter två år med vårdval har besöken hos logopeder ökat med 43 procent. På ett år kortades köerna för att utreda dyslexi från upp till 24 månader till ett par veckor! Det gäller alla områden i Stockholm, såväl rika som fattiga. Exemplet logopedi har några år på nacken men är så fantastiskt så det tål att upprepas…… Besöken har ökat med 43%, mest i områden med lägst inkomst, kön för att utredas för dyslexi – från 24 månader till några veckor. 81% ökning i kommuner med låg inkomst.

11 Historisk utveckling av vårdköer
De korta köerna håller i sig – här är färska siffror Anledningen till detta är att vi infört vårdval – ger en ersättning som stimulerar produktion – patientbesök – som gör att landstingsdrivna och privata vårdgivare kan konkurrera sida vid sida på lika villkor. Det har funnits en del som INTE följt reglerna – som fuskat med ekonomin eller på andra sätt misskött sig – de har omgående stängts av från avtal med landstinget - de andra är en resurs som gör en god vård i tillräcklig omfattning möjlig. Vad väntar i framtidens sjukvård…………?

12 Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården närmare patienterna Satsning på att utveckla e-hälsotjänster Akutsjukhusen renodlas för att ge vård till patienter som behöver dessa resurser Omfattande utbyggnad av specialistvård utanför akutsjukhusen, exempelvis vid nuvarande närsjukhus Utbyggnad av geriatrik, rehabilitering och ASiH En stor del av den mest avancerade sjukvården samlas på Nya Karolinska Solna Vårdvalet är här för att stanna och utvecklas…. Vi har tagit fram en framtidsplan Akutsjukhusen renodlas till de svårast sjuka, Specialistvård kommer i större utsträckning finnas utanför sjukhusen, närmare patienterna, Geriatri, rehab och ASiH utökas. E-hälsa ett modernt sätt att göra vården mer tillgänglig – på patientens villkor – dygnet runt - eller som ett sätt för behandlande läkare att snabbt få ett utlåtande från en kollega/specialist.

13 Framtidens hälso- och sjukvård
Universitetssjukhus Akutsjukhus Närsjukhus/specialistmottagningar Vårdcentraler/husläkarmottagningar Livsstilsmottagningar – rökning, övervikt, alkoholproblem etc

14 Nya Karolinska Solna – framtidens universitetssjukhus
Ett regionalt och nationellt universitetssjukhus Vård till de allra svårast sjuka Integrerar vård, forskning och utbildning Nya Karolinska Solna (NKS) sätter patienten först och skapar nya förutsättningar för den mest avancerade vården. Det blir ett universitetssjukhus som integrerar vård, forskning och utbildning för framtida forskningsgenombrott. Karolinska Universitetssjukhuset kommer att ta emot patienter i de nya byggnaderna år 2017. Projektet bidrar även till visionen att utveckla Stockholmsregionen till ett av världens främsta centrum för life science.

15 Mycket stora investeringar på akutsjukhusen
Nya operationssalar Nya akutmottagningar Moderna vårdplatser En god ekonomi i landstinget har gjort det möjligt att göra mycket stora investeringar för en patientsäker och modern vård

16 Sjukhus med moderna vårdplatser i hela länet
Sjukhus med psykiatri, geriatrik och annan vård utvecklas för att ge patienterna vård utanför akutsjukhusen. År 2018 finns fler moderna vårdplatser i länet: Jakobsberg, Bromma, Sollentuna, Sabbatsberg, Nacka och Dalen får moderna vårdplatser i rum anpassade för 1-2 patienter. Upprustningen av Löwenströmska fortsätter. Alternativa lokallösningar utreds för Handens sjukhus. Investeringar ca 2,5 miljarder kr.

17 Stockholms läns landsting Moderata har
en ekonomi i balans kortat köerna möjliggjort 50 nya vårdcentraler en valfrihet värd namnet satt igång utbyggnaden av antalet vårdplatser gjort investeringar i sjukhusen Infört vårdcoacher som stöd för de svårast sjuka Stockholm

18 Stockholms läns landsting Moderata vill
Modern och patientvänlig vård Patientsäker – säker vårddokumentation Närmare Mer vårdval Mer lättillgänglig Bättre samverkan med andra Modern – forskning, apparatur Vårdpersonal Fortsätta utöka resurserna Patientsäker – öppna jämförelser – vårddokumentation Närmare – geografiskt Mer lättillgänglig – IT, öppettider, vårdcoacher, direktintag geriatrik etc Bättre samverkan – psykiatri, missbruksvård, somatik – skola, skolhälsovård, föräldrar, Bup, barnsjuk- och hälsovård – geriatrik, vårdcoacher, direktintag, anhöriga, hemtjänsten, biståndsbedömmaren……. Modern – forskning, utbildning, apparatur, lokaler Vårdpersonal – höjd status, regeringens satsning på utbildningsplatser Utöka resurserna

19 Köer och brist på valalternativ får inte komma tillbaka Vårdvalet är här för att stanna! Hjälp oss att återigen vinna landstingsvalet! TACK!

20 Marie Ljungberg Schött marie.ljungberg.schott@moderat.se


Ladda ner ppt "Kandidatutbildning Val 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser