Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4/00 Varför förändring? Åldrande befolkning – ökat vårdbehov Medicinsk och medicinsk-teknisk utveckling Glapp mellan resurser och behov Bristande tillgänglighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4/00 Varför förändring? Åldrande befolkning – ökat vårdbehov Medicinsk och medicinsk-teknisk utveckling Glapp mellan resurser och behov Bristande tillgänglighet."— Presentationens avskrift:

1 4/00 Varför förändring? Åldrande befolkning – ökat vårdbehov Medicinsk och medicinsk-teknisk utveckling Glapp mellan resurser och behov Bristande tillgänglighet i den basala sjukvården - långa köer till många operationer Patienter ”snurrar runt” i systemet Personalbrist – svårt med vissa verksamheter och jourer

2 4/00 Detta ska åstadkommas Använda de samlade resurserna effektivt Bättre tillgänglighet till den basala vården - mer vård på dagtid Mer planerad vård - korta köerna Kvalitet och säkerhet - koncentrera den specialiserade akuta vården Bättre samverkan och samarbete Säkra personalförsörjning, bättre arbetsmiljö Ha kontroll över ekonomin

3 4/00 Den framtida strukturen Närsjukvård - primärvård Specialistsjukhus Akutsjukhus Regionsjukhus

4 4/00 Närsjukvård Trygghet för befolkningen 80 % av hälso- och sjukvårdsbehovet Helhetssyn Samverkan och nätverk Sudda ut gränserna Primärvård och sjukhus har tillsammans områdesansvaret för befolkningens behov av närsjukvård Psykiatrin viktig

5 4/00 Primärvården Basen i hälso- och sjukvården Patientens vägvisare Ansvarar för första bedömningen Områdesansvar i samverkan med sjukhusen - dygnet runt Tar hand om huvuddelen av människors vardagliga hälso- och sjukvårdsbehov Förebyggande arbete

6 4/00 Specialistsjukhusen Mer planerad vård - profilområden Viss akut och planerad internmedicin/geriatrik Viss akut kirurgi och ortopedi Ökad andel planerbar vård Ger ökad effektivitet och kvalitet Samarbetar med ett eller flera akutsjukhus

7 4/00 Utveckla den planerade vården Vård ska ges inom garantitiden Tid för operation och behandling vid läkarbesöket 1) Vid det ”egna” sjukhuset 2) Vid annat sjukhus i regionen 3) Vid sjukhus utanför regionen

8 4/00 Akutsjukhusen Specialiserad bred akutsjukvård dygnet runt Mer akutsjukvård än idag Mindre planerad vård än i dag Kräver decentraliserad, kompetent ambulanssjukvård Samarbetar med ett eller flera specialistsjukhus

9 4/00 Regionsjukhuset Specialiserad akutsjukvård och planerad vård Länssjukvård och högspecialiserad vård ”Sista utpost” Överföra kunskap till andra sjukhus Motorn i FoU Kunskaps- och vårdresurs för hela regionen

10 4/00 Förslag till förändringar Successiva förändringar Utvärderas Erfarenheter tas tillvara Lokal anpassning Olika detaljeringsgrad - ser olika ut Hänsyn tas till pågående förändringar Fortsatt lokalt arbete

11 4/00 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tre akutintag behövs för vuxensjukvården- ser olika ut Omdisponeringar för ökad effektivitet Mer akutsjukvård Mindre planerad vård

12 4/00 SU/Mölndal Specialistsjukhus Akutmottagning Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Akut och planerad ortopedi Ingen kirurgi Förlossning kvar Nivåstrukturerad internmedicin Viss regionsjukvård

13 4/00 SU/Östra Akutsjukhus Akutmottagning Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Hjärtsjukvård förstärks, kranskärlsröntgen, PCI All urologi inom SU Mer akut och planerad kirurgi Ingen planerad eller akut ortopedi Psykiatri från Lillhagen Viss regionsjukvård

14 4/00 SU/Sahlgrenska Regionsjukhus Akutsjukhus Akutmottagning med akutläkare Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården All hematologi (blodsjukdomar) inom SU Mer akut och planerad kirurgi Ingen planerad ortopedi Traumaortopedi

15 4/00 Frölunda Specialistsjukhus, Carlanderska Sjukhuset, Lundby Sjukhus Oförändrat uppdrag i nuläget Fortsatt lokalt arbete

16 4/00 Alingsås lasarett Specialistsjukhus Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Mer planerade operationer Profil inom höft- och knäledsoperation Akutmottagning dag- och kvällstid Jourmottagning nattetid

17 4/00 Kungälvs sjukhus Akutsjukhus; ej komplett Mer akutsjukvård - patientströmmar från Uddevalla och nordöstra Göteborg Nivåstrukturerad internmedicin, kirurgi, ortopedi Minskad planerad vård Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården

18 4/00 NU-sjukvården Två alternativ Alternativ A (remissförslaget) Både NÄL och Uddevalla har akutsjukvård. NÄL det breda akutsjukhuset. Kompletteras med akut ortopedi. Uddevalla mer planerad vård, mindre akutsjukvård. Alternativ B NÄL är ett renodlat akutsjukhus. Ingen planerad vård. Uddevalla är ett renodlat specialistsjukhus för planerad vård. Ingen akutsjukvård.

19 4/00 Alternativ A Akutsjukvård vid både NÄL och Uddevalla NÄL det breda akutsjukhuset Uddevalla mer specialiserad planerad vård Uddevalla akutsjukvård dagar och kvällar NÄL kompletteras med akut ortopedi Dygnet runt-jour inom ögonsjukvård saknas på NÄL men har mindre betydelse Undvik dubbel jourverksamhet

20 4/00 Alternativ B Uddevalla ett renodlat specialistsjukhus för planerad vård. Ingen akutsjukvård NÄL ett renodlat akutsjukhus. Ingen planerad vård. Bygger på att många patienter, som i dag vårdas inom akutsjukvården, i stället kan tas om hand på ett specialistsjukhus Ger bästa möjliga vård, långsiktig organisatorisk stabilitet, tydligare uppdrag, minskad konkurrens mellan sjukhusen

21 4/00 NÄL - alternativ A Akutsjukhus – akutmottagning dygnet runt Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Ökad akutverksamhet inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi Mindre planerad vård Kompletteras med akut ortopedi PCI dygnet runt på sikt

22 4/00 Uddevalla Sjukhus Alternativ A Specialistsjukhus med akut vård Mer planerad vård inom ögon, urologi, kirurgi, ortopedi Profilområde inom ögonsjukvård och planerad kirurgin samt ortopedi Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården

23 4/00 Uddevalla Sjukhus Alternativ A, forts Akutmottagning dagar och kvällar Jourmottagning nattetid Ev dygnet-runt-öppen akut sommartid Akut kirurgi/ortopedi flyttas till NÄL på kvällar och nätter i ett första steg Senare flyttas eventuellt internmedicin /geriatrik kvällar och nätter Infektion kvar

24 4/00 NÄL, alternativ B Ett renodlat akutsjukhus med bred specialiserad akutsjukvård Planerad vård flyttas till Uddevalla Områdesansvar tillsammans med primärvården för befolkningens behov av närsjukvård Ökad akutverksamhet inom alla specialiteter Tar emot akutpatienter från västra Skaraborg PCI dygnet runt på sikt Vårdcentral/jourcentral dygnet runt

25 4/00 Uddevalla Sjukhus, alternativ B Ett renodlat specialistsjukhus med enbart planerad vård. Ingen akutmottagning eller multitraumamottagning Mer planerad vård inom alla specialiteter - även inom en korttidsplanerade vården Profil inom ögonsjukvård, kirurgi, ortopedi Områdesansvar tillsammans med primärvården för befolkningens behov av närsjukvård Vårdcentral med jourmottagning öppen dygnet runt

26 4/00 Strömstads Sjukhus, Lysekils Sjukhus, Dalslands Sjukhus Specialistsjukhus Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Den öppna specialistvården utvecklas tillsammans med primärvården Behov av vårdplatser övervägs i det lokala arbetet

27 4/00 SÄS/Borås Akutsjukhus – akutmottagning dygnet runt Små förändringar - det mesta redan gjort Viss ökning av akutvård nattetid Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Viss minskning av planerade operationer Mer planerad gynekologi - profilområde framfalls-, inkontinensop. PCI (ballongvidgning) dygnet runt på sikt

28 4/00 SÄS/Skene Specialistsjukhus Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården Två jourlinjer blir en (internmedicin)

29 4/00 Kärnsjukhuset i Skövde Akutsjukhus – akutmottagning dygnet runt Mer akutsjukvård Mer resurskrävande, IVA-krävande planerad kirurgi och ortopedi Mindre planerad, icke IVA-krävande kirurgi och ortopedi PCI (ballongvidgning) dygnet runt på sikt - första sjukhus utanför SU Områdesansvar för närsjukvård i samverkan med primärvården

30 4/00 Sjukhuset i Lidköping Specialistsjukhus Fler planerade operationer - profil inom planerad kirurgi/ortopedi Områdesansvar för närsjukvård i samarbete med primärvården Öppenvårdsverksamhet med flera specialistmottagningar

31 4/00 Sjukhuset i Lidköping, forts Akutmottagning internmedicin dygnet runt, kirurgi/ortopedi må-fre dagtid Jourcentral kvällstid på vardagar samt helger dag- och kvällstid IVA utifrån sjukhusets uppdrag Anestesiläkare i jour på sjukhuset. Respiratorvård. Patienter som behöver tung intensivvård styrs mot KSS eller NÄL

32 4/00 Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Oförändrat uppdrag Områdesansvar för närsjukvård tillsammans med primärvården Utbyggd öppen specialistvård


Ladda ner ppt "4/00 Varför förändring? Åldrande befolkning – ökat vårdbehov Medicinsk och medicinsk-teknisk utveckling Glapp mellan resurser och behov Bristande tillgänglighet."

Liknande presentationer


Google-annonser