Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pressträff 26/11 2012 Framtidens hälso- och sjukvård och en ekonomi i balans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pressträff 26/11 2012 Framtidens hälso- och sjukvård och en ekonomi i balans."— Presentationens avskrift:

1 Pressträff 26/11 2012 Framtidens hälso- och sjukvård och en ekonomi i balans

2 Politisk målbild för projektet Skapa möjligheter att möta den snabba medicinska utvecklingen. Upprätthålla kompetens även inom mindre specialiteter. Vara attraktiv som arbetsgivare och kunna både behålla och rekrytera rätt medarbetare. Skapa möjligheter för både patienter och närstående att vara mer delaktiga i vården. Hälso- och sjukvården i ekonomisk balans 2015.

3 Politiska konkretiseringar i målbilden Strukturera och effektivisera i kärnverksamheterna – se över arbetsfördelningen mellan sjukhusen. Två akutsjukhus. Två akutmedicinska kliniker. Två förlossningsenheter. Två akutmottagningar som klarar att slutbehandla flertalet akutsökande.

4 Vad har vi gjort? Utifrån det har vi jobbat så här – tillsammans – i en analysfas, med arbetsgrupper över hela regionen – tio delprojekt i alla förvaltningar. Nu har vi presenterat ett förslag med flera olika delar för politiken – det berättar vi nu om för er. Redovisar projektet utifrån fem spar- och förändringsprinciper.

5 I stora drag… Förslagen hittills klarar stora delar av sparkrav inför 2013 – cirka 70 miljoner kronor – kan påbörjas på en gång efter beslut. Måste nu snabbt komma igång med 2014–2015 för att få balans i hälso- och sjukvården. Analys av strukturella förändringar på längre sikt – fortsätter. Analys akutflöden – arbetet fortsätter.

6 Hur kan vi spara pengar – olika nivåer 1.Effektivisera stödprocesser, t ex administration – påverkar inte vården. 2.Ta bort gamla metoder och bidrag, förändring av patientavgifter – påverkar inte vårdens kvalitet. 3.Effektivisering genom strukturförändringar eller nya arbetssätt – påverkar inte produktion eller kvalitet. 4.Prioriteringar i form av skärpta indikationer för olika åtgärder – motverka indikationsglidning. 5.Medveten minskning av lågprioriterad verksamhet – påverkar utbudet.

7 Nivå 1 – stödfunktioner Administration Läkemedelsförsörjning Inrätta central reception Effektiviseringar inom laboratorier och röntgen

8 Nivå 2 – Ta bort gamla metoder och bidrag, förändring av patientavgifter Olika former av bidrag – t ex till specialkost Patientavgift i ambulanssjukvården Vissa förbrukningsartiklar för hjälpmedel – patienten betalar själv

9 Nivå 3 – Effektivisering genom struktur- förändring och/eller nya arbetssätt Koncentrera urologisk sluten vård. Minskning av antal vårdplatser, utbudspunkter för dagkirurgi och specialistmottagningar. Avveckla en operationsrobot. Samnyttja resurser, t ex allergilab för barn och vuxna. Slå samman syncentralerna till en utbudspunkt. 1177 Sjukvårdsrådgivningen koncentreras till en plats. Nattsamverkan med andra landsting för 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

10 Nivå 4 – Prioriteringar, skärpta indikationer Strikt tillämpning av nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram. Motverka indikationsglidning för kirurgiska åtgärder och läkemedelsbehandling. Systematiskt arbete vid introduktion av nya diagnostiska och behandlingsmetoder.

11 Nivå 5 – Medveten minskning av lågprioriterad eller icke evidensbaserad verksamhet Avveckla klimatvården enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

12 Vad händer nu? Redan beslutade åtgärder pågår eller påbörjas. Politisk beredning av framlagda förslag. Fortsatt utredningsarbete med sikte på förändringar 2014–2015. Minst 200 miljoner kronor återstår att spara.


Ladda ner ppt "Pressträff 26/11 2012 Framtidens hälso- och sjukvård och en ekonomi i balans."

Liknande presentationer


Google-annonser