Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt metodråd, idé o förslag 11 januari. Elvar Theodorsson, ordförande, professor/överläkare vid Diagnostikcentrum, Klinisk kemi, Universitetssjukhuset,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt metodråd, idé o förslag 11 januari. Elvar Theodorsson, ordförande, professor/överläkare vid Diagnostikcentrum, Klinisk kemi, Universitetssjukhuset,"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt metodråd, idé o förslag 11 januari

2 Elvar Theodorsson, ordförande, professor/överläkare vid Diagnostikcentrum, Klinisk kemi, Universitetssjukhuset, Linköping Lena Lindgren, sekreterare, FoU-administratör Åke Aldman, chefläkare, Kirurgiska kliniken, Västerviks sjukhus Rune Sjödahl, professor vid Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset, Linköping Per Carlsson, professor (ämnesområde utvärdering/hälsoekonomi) Instit för Medicin och Hälsa, avd för hälso- och sjukvårdsanalys, LIU Raymond Lenrick, utvecklingsledare/överläkare, Qulturum, Jönköpings län Petra Lindberg, förvaltningsdirektör, Medicinsk diagnostik, Jönköpings län

3 Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen Landstingens beslutsprocesser Regional Sjukvårdsledning Regional Sjukvårdsledning Lokal Sjukvårdsledning Lokal Sjukvårdsledning Regional a MPG Regional a MPG Lokala MPG Lokala MPG SBU OTA NIC E AHR Q Socialstyrelse n Regionalt Metodråd REGMER Regionalt Metodråd REGMER Nationella och internationella organisationer för HTA - arbete Projektgrup p Uppdrag/Rapporter Samarbete

4 Regionalt metodråd, syfte utvärdera vetenskaplig evidens för tillämpade och nya medicinska metoder i hälso- och sjukvården Ett mer ordnat införande av nya metoder

5 Föreslaget uppdrag Utvärdera vetenskaplig evidens på förslag av verksamma inom sjukvården samt av Landstingens administrativa och politiska ledningar inför införande av nya metoder Metodrådet föreslår att respektive Landsting enas om en kostnadsnivå, över vilken man måste få saken utredd av Metodrådet. Exempelvis kräver Västra Götalandsregionen detta vid förhållandevis så låga investeringar som 1 miljon kronor.

6 forts sprida enkelt och lättfattligt skrivna utvärderingar så att vårdgivare och allmänhet kan tillägna sig kunskapen klarlägga de ekonomiska konsekvenserna av bedömningarna både för de nya metoderna och för möjlig avveckling av befintliga metoder

7 Avgränsningar Metodrådet ska enbart uttala sig om frågeställningar som kan bearbetas med vetenskapliga metoder som en beredningsinstans som bidrar med beslutsunderlag baserat på vetenskaplig evidens. Sjukvårdsstrategiska frågor hanteras av politisk och tjänstemannaledning

8 Arbetsformer Ledningsgrupp Expertgrupp För varje utvärdering en arbetsgrupp med minst en medlem från ledningsgrupp el expertgrupp

9 Aktiviteter 2012 Rekrytera medlemmar till expertgruppen, utses senast 15 februari Utarbetande av rutiner, utformning av egna rapporter etc. Metodrådet arbetar i skrivande stund med två bedömningar och beräknas göra ca 5 bedömningar under 2012. Genomföra en 3-dagars praktiskt inriktad kurs för expertgrupp och ledningsgrupp i bedömning av vetenskaplig evidens för ca 20 deltagare

10 Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen Landstingens beslutsprocesser Regional Sjukvårdsledning Regional Sjukvårdsledning Lokal Sjukvårdsledning Lokal Sjukvårdsledning Regional a MPG Regional a MPG Lokala MPG Lokala MPG SBU OTA NIC E AHR Q Socialstyrelse n Regionalt Metodråd REGMER Regionalt Metodråd REGMER Nationella och internationella organisationer för HTA - arbete Projektgrup p Uppdrag/Rapporter Samarbete

11


Ladda ner ppt "Regionalt metodråd, idé o förslag 11 januari. Elvar Theodorsson, ordförande, professor/överläkare vid Diagnostikcentrum, Klinisk kemi, Universitetssjukhuset,"

Liknande presentationer


Google-annonser