Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande studierektorsfunktionen Sörmland GRUNDUPPDRAG Huvuduppgifter för Övergripande studierektorerna är att på sjukvårdsledningens uppdrag skapa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande studierektorsfunktionen Sörmland GRUNDUPPDRAG Huvuduppgifter för Övergripande studierektorerna är att på sjukvårdsledningens uppdrag skapa."— Presentationens avskrift:

1 Övergripande studierektorsfunktionen Sörmland GRUNDUPPDRAG Huvuduppgifter för Övergripande studierektorerna är att på sjukvårdsledningens uppdrag skapa bästa möjliga förutsättningar för utbildning av AT- och ST-läkare i enlighet med socialstyrelsens och specialistföreningarnas målbeskrivningar Övergripande studierektorerna är sidoställda divisionsorganisationen, rapporterar till Personalutvecklingsenheten och skall genomgående bedriva sitt arbete i nära samarbete med divisionsledningarna, verksamhetschefer och Personalutvecklingsenheten Övergripande studierektorerna är samarbetspartner och rådgivare till verksamhetscheferna i frågor som berör utbildning av AT- och ST-läkare samt skall fungera som ett stöd för läkarna under utbildning, deras handledare och klinikernas utbildningsansvariga Övergripande studierektorerna är specialistkompetenta läkare, som är kliniskt verksamma inom Landstinget Sörmland

2 Studierektorsfunktionen Sörmland GRUNDUPPDRAG forts Viktiga arbetsuppgifter för Övergripande studierektorerna är att: Vara sakkunniga och rådgivare vid dimensionering, rekrytering och tillsättning av AT/ST- anställningar Verka för en god samordning av AT- och ST- tjänstgöringarna inom olika delar av Landstinget Bevaka att klinikerna och vårdcentralerna utformar personliga tjänstgöringsplaner (inkl sidoutbildningar) för ST-läkare och medverka till att ST-kontrakt upprättas Bevaka att det vid klinikerna och vårdcentralerna utses en personlig handledare för varje AT/ST- läkare Medverka vid framtagandet av introduktionsprogram för AT/ST-läkare Tillse att handledarna får utbildning och stöd för uppgiften Vara huvudhandledare, dvs vara tillgängliga för AT/ST-läkare, handledare och utbildningsansvariga om problem vad gäller tjänstgöring eller handledning skulle uppstå

3 Övergripande studierektorsfunktionen Sörmland GRUNDUPPDRAG forts Verka för att utbildningssammankomster anordnas i form av temadagar inom övergripande områden som t ex läkares ledarskap, etik, patient- läkarkommunikation och IT Verka för att tid finns avsatt för handledning och teoretiska studier Verka för en god arbets/utbildningsmiljö för läkare under utbildning Utforma och genomföra uppföljning och kvalitetskontroll av AT- och ST-utbildningen Medverka till en rättvis och allsidig bedömning när det finns tvekan om huruvida en AT- eller ST-läkare fyller kraven för legitimation resp specialistkompetens Följa den pedagogiska utvecklingen inom området samt delta i studierektorskonferenser och andra kompetensutvecklande aktiviteter Tillsammans med andra Studierektorer skapa lokala och regionala studierektorsnätverk

4 Övergripande studierektorsfunktionen Sörmland SPECIFIKA UPPDRAG FÖR 2011 * a) inventera möjligheten att genomföra en förändring så att AT-utbildningseftermiddagen på de tre sjukhusen läggs på samma dag b) informera verksamheterna om nya ST- utbildningen. Målgrupp chefer, handledare och underläkare c) inventera möjligheten till att inrätta block ”AT- primärvård” även på NLN d) utveckla och få struktur på samarbetet med FoU-enheten med särskild inriktning på kurser och handledning i FoU för ST-läkare e) genomföra ST-utbildning Ledarskap VT-11 f) genomföra gemensam ST-dag HT-11 ”Mångfald” och AT-dag HT-11 med temat ”Kommunikation och möten i vården” g) genomföra kurs ”Vitala funktioner” för AT, 3 ggr under året

5 SPECIFIKA UPPDRAG FÖR 2011 (forts) * h) genomföra Ledarskapskurser för AT- läkare VT och HT -11 l) genomföra Handledarutbildning VT och HT -11 för både specialister och ST-läkare j) genomföra ST-kurs i ”Ortopedisk Medicin” VT - 09 k) genomföra ”Kompetensvärderingskurs” för PV VT -09 l) i samverkan med PU-enheten utarbeta, upphandla och planera genomförandet av framtida Handledarutbildning i Sörmland

6 Övergripande studierektorsfunktionen Sörmland MEDARBETARE (aktuella uppgifter feb-11) NamnAnsvarsområdeAvsatt tid/vecka Anna OrmegardAT/ST KSK8 tim Gunilla EngblomAT/ST PV KFV10 tim Eva OscarssonAT/ST PV NLN12,75 tim Iwona ZalewskaST/AT NLN8 tim AT/ST NLN8 tim Rolf BergströmAT/ST PV ESM12 tim Eva Hesse-SundinAT/ST MSE14 tim Jörgen EnarssonAT/ST MSE10 tim


Ladda ner ppt "Övergripande studierektorsfunktionen Sörmland GRUNDUPPDRAG Huvuduppgifter för Övergripande studierektorerna är att på sjukvårdsledningens uppdrag skapa."

Liknande presentationer


Google-annonser