Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OGUs mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OGUs mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och."— Presentationens avskrift:

1 OGUs mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. OGU verkar för ett välfungerande ST-nätverk. Detta är OGUs aktuella måldokument (www.sfog.se)www.sfog.se Vi är ständigt tacksamma för återkoppling och ändringsförslag (marten.stromberg@vgregion.se)marten.stromberg@vgregion.se

2 OGUs Mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. OGU verkar för ett välfungerande ST-nätverk Kommunikation Inom föreningen och mot SFOG Internationellt kunskapsutbyte Utbildningklimat för ST-Läkare Värna arbetsmiljönYrkesrollen

3 OGU skall stimulera och arbeta för: •En ST-utbildning som grundar sig på EBM •Värna arbetsmiljön för ST-läkare •Den kliniska forskningen inom specialiteten •Ständigt diskutera ST läkarens yrkesroll och avgränsningen mot övriga aktörer inom vården •Två utbildningsdagar för ST-läkare varje år i OGUs regi •Utåtriktad information mot media, allmänhet och politiker/beslutsfattare

4 OGUs Mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. OGU verkar för ett välfungerande ST-nätverk Kommunikation Inom föreningen och mot SFOG Internationellt kunskapsutbyte Utbildningklimat för ST-Läkare Värna arbetsmiljönYrkesrollen

5 •Vår kompetens definieras enligt de 12 medicinska delmålen i ST-utbildningen, samt kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens och kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete •Tydliggöra ST-läkarens yrkesroll och specifika behov •Värna utbildningen gentemot produktionskrav i den dagliga verksamheten

6 OGUs Mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. OGU verkar för ett välfungerande ST-nätverk Kommunikation Inom föreningen och mot SFOG Internationellt kunskapsutbyte Utbildningklimat för ST-Läkare Värna arbetsmiljönYrkesrollen

7 Värna om arbetsmiljön •Synliggöra och tillvarata ST-läkarnas intressen i arbetsmiljöarbetet inom SFOG •Regelbunden kartläggning av ST-läkarnas arbetsmiljöförhållanden och behov via OGU-enkäten (t.ex. önskemål och möjlighet att bedriva forskning, löneskillnader, deltidsarbete, tjänstgöring under graviditet, samt jourtjänstgöring under graviditet). •Föra fram resultat i av ovan i medlemsblad, möten verksamhetschefer och möten för ST-ansvariga. •Motverka diskriminering.

8 OGUs Mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. OGU verkar för ett välfungerande ST-nätverk Kommunikation Inom föreningen och mot SFOG Internationellt kunskapsutbyte Utbildningklimat för ST-Läkare Värna arbetsmiljönYrkesrollen

9 Utbildningsklimat för ST-läkare •Verka för en god introduktion till specialiteten. •Verka för ST-kontrakt och handledarutbildade handledare •Delaktighet i arbetet med målbeskrivningen. •Delta med representant i utbildningsnämnden.

10 Utbildningsklimat för ST-läkare •Medverka vid utformning och genomförande av den frivilliga specialistexamen •Ansvara för årligen återkommande ST-dagar som anordnas i lokal regi. •Ansvara för delar av programmet under SFOG-veckan. •Via OGU-enkäten kartlägga ST-läkarnas utbildningssituation.

11 OGUs Mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. OGU verkar för ett välfungerande ST-nätverk Kommunikation Inom föreningen och mot SFOG Internationellt kunskapsutbyte Utbildningklimat för ST-Läkare Värna arbetsmiljönYrkesrollen

12 Kommunikation •Nå ut till medlemmarna via medlemsbladet, hemsidan samt möten såsom ST-dagarna och SFOG-veckan och kurser. •Representera ST-läkarna och redovisa OGU-enkäten vid verksamhets- och ST-ansvarigmöten. •Delta med en representant i SFOGs styrelse. •Främja rekrytering av nya kollegor och verka för en jämn könsfördelning inom specialiteten. (AT stämma, AT-ting, ABC-kurs)

13 OGUs Mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. OGU verkar för ett välfungerande ST-nätverk Kommunikation Inom föreningen och mot SFOG Internationellt kunskapsutbyte Utbildningklimat för ST-Läkare Värna arbetsmiljönYrkesrollen

14 Internationellt kunskapsutbyte •Delta med en representant i NFYOS och ENTOG. •Förmedla platser i ENTOGs utbytesprogram

15 OGUs Mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi. OGU verkar för ett välfungerande ST-nätverk Kommunikation Inom föreningen och mot SFOG Internationellt kunskapsutbyte Utbildningklimat för ST-Läkare Värna arbetsmiljönYrkesrollen


Ladda ner ppt "OGUs mål OGU är en intressegrupp inom SFOG vars mål är att värna och arbeta för bra utbildning och arbetsförhållanden för ST-läkare inom obstetrik och."

Liknande presentationer


Google-annonser