Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya ST i Region Skåne Sven Karlander Övergripande studierektor UMAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya ST i Region Skåne Sven Karlander Övergripande studierektor UMAS."— Presentationens avskrift:

1 Nya ST i Region Skåne Sven Karlander Övergripande studierektor UMAS

2

3 Föreskrifter vs. allmänna råd Föreskrifter är bindande regler Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen

4 Föreskrifter för vårdgivaren (1) Vårdgivaren skall ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att specialiseringstjänstgöringen kan genomföras och regelbundet utvärderas för att säkerställa en hög och jämn kvalitet i specialistutbildningen.

5 Föreskrifter för vårdgivaren (2) Vårdgivaren skall ansvara för att det finns tillgång till en studierektor som skall vara läkare med specialistkompetens samt skall ha genomgått handledarutbildning.

6 Föreskrifter för vårdgivaren (3) Vårdgivaren skall ge direktiv och säkerställa att det finns dokumenterade rutiner för hur verksamheter med specialiseringstjänstgöring regelbundet skall granskas genom externa inspektioner

7 Tidskrav i allmänna råd Handledning bör ges regelbundet … samt vara överenskommen

8 Tidskrav i allmänna råd Handledning bör ges regelbundet … samt vara överenskommen Samtliga ST-läkare bör ha tillgång till: –regelbunden och planerad utbildning

9 Tidskrav i allmänna råd Handledning bör ges regelbundet … samt vara överenskommen Samtliga ST-läkare bör ha tillgång till: –regelbunden och planerad utbildning Samtliga ST-läkare bör ha möjlighet till: –regelbundet avsatt tid till självstudier

10 Tidskrav i allmänna råd Handledning bör ges regelbundet … samt vara överenskommen Samtliga ST-läkare bör ha tillgång till: –regelbunden och planerad utbildning Samtliga ST-läkare bör ha möjlighet till: –regelbundet avsatt tid till självstudier –deltagande i forsknings- och kvalitetsarbete

11 Den nya målbeskrivningsmodellen Delmål KompetensMålMetoder för lärande Uppföljning Medicinska12 Kommunikation 3 Ledarskap 3 Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 2-3 Ny struktur för delmål

12

13 föreskrift allmänt råd

14 Kurser i nya ST (1)

15 Kurser i nya ST (2) Kurs = "lärarledd utbildning med fastställd plan som ges över en avgränsad tidsperiod"

16 Kurser i nya ST (2) Kurs = "lärarledd utbildning med fastställd plan som ges över en avgränsad tidsperiod" tidsperioden kan vara kortare än en vecka

17 Kurser i nya ST (2) Kurs = "lärarledd utbildning med fastställd plan som ges över en avgränsad tidsperiod" tidsperioden kan vara kortare än en vecka en kurs kan beröra >1 delmål

18 Kurser i nya ST (2) Kurs = "lärarledd utbildning med fastställd plan som ges över en avgränsad tidsperiod" tidsperioden kan vara kortare än en vecka en kurs kan beröra >1 delmål kurser bör vara kvalitetsgranskade (IPULS?)

19 Kurser i nya ST (3) Hur skall vi göra i Region Skåne?

20 Vetenskap i nya ST (1)

21 Vetenskap i nya ST (2) doktorsexamen före eller under ST kan tillgodoräknas med 6 månaders tjänstgöring

22 Vetenskap i nya ST (2) doktorsexamen före eller under ST kan tillgodoräknas med 6 månaders tjänstgöring tillgodoräkna grundutbildning?

23 Vetenskap i nya ST (2) doktorsexamen före eller under ST kan tillgodoräknas med 6 månaders tjänstgöring tillgodoräkna grundutbildning? arbetet skall i princip utföras under ST

24 Vetenskap i nya ST (2) doktorsexamen före eller under ST kan tillgodoräknas med 6 månaders tjänstgöring tillgodoräkna grundutbildning? arbetet skall i princip utföras under ST "rimligt att anta" att doktorsexamen kan uppfylla delmål om vetenskap

25 Läkartidningen 2008; 105: 369-72

26 Vetenskap i nya ST (3) Förslag för Region Skåne

27 Sammanlagt 10 veckor, varav c:a 1 vecka teori

28 Vetenskap i nya ST (3) Förslag för Region Skåne Sammanlagt 10 veckor, varav c:a 1 vecka teori Start 1-2 år in på ST, duration 1-2 år

29 Vetenskap i nya ST (3) Förslag för Region Skåne Sammanlagt 10 veckor, varav c:a 1 vecka teori Start 1-2 år in på ST, duration 1-2 år Projekt utgår från kliniska (kvalitets)fråge- ställningar, gärna över specialitetsgränser

30 Vetenskap i nya ST (3) Förslag för Region Skåne Sammanlagt 10 veckor, varav c:a 1 vecka teori Start 1-2 år in på ST, duration 1-2 år Projekt utgår från kliniska (kvalitets)fråge- ställningar, gärna över specialitetsgränser Lokal (grupp)handledning

31 Vetenskap i nya ST (3) Förslag för Region Skåne Sammanlagt 10 veckor, varav c:a 1 vecka teori Start 1-2 år in på ST, duration 1-2 år Projekt utgår från kliniska (kvalitets)fråge- ställningar, gärna över specialitetsgränser Lokal (grupp)handledning Redovisning på regionala ST- vetenskapsdagar

32 Riktlinjer för Region Skåne Existerande dokument: Kravspecifikation för enheter som utbildar ST-läkare (2005) Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning (2006) Ur innehållet: ST-kontrakt, handledare, tid för handledning, studierektor, "tid för teoretisk förankring..", lokala målbeskrivningar, bedömningsmodell, godkännande av varje utbildningsavsnitt, regelbunden SPUR-inspektion...

33 Riktlinjer för Region Skåne Existerande dokument: Kravspecifikation för enheter som utbildar ST-läkare (2005) Region Skånes riktlinjer för ST-utbildning (2006) Ur innehållet: ST-kontrakt, handledare, tid för handledning, studierektor, "tid för teoretisk förankring..", lokala målbeskrivningar, bedömningsmodell, godkännande av varje utbildningsavsnitt, regelbunden SPUR-inspektion

34 Nya ST i Region Skåne Vad behöver vi göra? Uppdatera riktlinjer (inklusive tidstilldelning)

35 Nya ST i Region Skåne Vad behöver vi göra? Uppdatera riktlinjer (inklusive tidstilldelning) Kvalitetssäkra organisation och genomförande

36 Nya ST i Region Skåne Vad behöver vi göra? Uppdatera riktlinjer (inklusive tidstilldelning) Kvalitetssäkra organisation och genomförande Organisera kursverksamhet:

37 Nya ST i Region Skåne Vad behöver vi göra? Uppdatera riktlinjer (inklusive tidstilldelning) Kvalitetssäkra organisation och genomförande Organisera kursverksamhet: –handledarkurser (för handledare och ST-läkare) –utbildning i vetenskap/kvalitet –ledarskapskurser (2-3 nivåer?) –medicinska kurser


Ladda ner ppt "Nya ST i Region Skåne Sven Karlander Övergripande studierektor UMAS."

Liknande presentationer


Google-annonser