Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exjobb--Från Idé till Rapport Jürgen Börstler Umeå University SWEDEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exjobb--Från Idé till Rapport Jürgen Börstler Umeå University SWEDEN"— Presentationens avskrift:

1 Exjobb--Från Idé till Rapport Jürgen Börstler Umeå University SWEDEN http://www.cs.umu.se/~jubo/

2 Exjobb'99jubo@cs.umu.se2 Mål u Självständig genomföra ett större “jobb” u Arbeta vetenskaplig u Tillämpa kunskaper u Förvärva nya kunskaper u Presentera resultaten muntlig och skriftlig

3 Exjobb'99jubo@cs.umu.se3 Moment u Hitta ämne u Tränga in i ämnet u Speca själva exjobbet u Planera arbetet u “Forska” u Hålla kontakt med handledaren u Genomföra arbetet u Beskriva ansats, arbetet och resultat u Vetenskaplig fördjupning u Skriva rapport u Presentera exjobbet

4 Exjobb'99jubo@cs.umu.se4 Frågor u Hur noga måste specen vara (vem ansvarar) u Hur planeras ett exjobb u Hur går man till väga u Hur forskar man u Hur skrivs en rapport o Vetenskaplighet o Organisation av innehållet o Citat och referenser o Bedömningskriterier u Hur presenteras ett exjobb

5 Exjobb'99jubo@cs.umu.se5 Specifikation av exjobbet u Uppdragsgivaren och exjobbaren ansvarar u Måste vara tillräcklig detaljerat, så att alla inblandade förstår vad exjobbet går ut på u Måste finnas i i skriftlig form u Måste godkännas av o Exjobbaren o Handledarna o Examinatorn

6 Exjobb'99jubo@cs.umu.se6 Hur planeras och genomförs ett exjobb u Planera över huvud taget o Utan planering har du ingen koll på framgång o Gör gärna en riskanalys o Följ upp planeringen o Håll planen up-to-date u Dra nytta av handledningen o Se till att du få handledning (externa exjobb) o Håll regelbunden kontakt med handledarna o För fram problem tidig u Glöm inte fördjupningsdelen u Tänk på “vetenskapligheten” “Ett steg i taget”


Ladda ner ppt "Exjobb--Från Idé till Rapport Jürgen Börstler Umeå University SWEDEN"

Liknande presentationer


Google-annonser