Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STUDIEREKTORER AT/ST Sörmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STUDIEREKTORER AT/ST Sörmland"— Presentationens avskrift:

1 STUDIEREKTORER AT/ST Sörmland
Nya ST-utbildningen STUDIEREKTORER AT/ST Sörmland

2 ”Nya” ST-utbildningen
juli -06 lag ang specialitetsindelning och ST-utbildningen aug -08 SoS föreskrifter och allmänna råd med målbeskrivningar

3

4

5 Efter legitimation Heltid

6

7 Svensk Medicine Doktorsexamen (eller motsvarande utländsk examen)
Ger generellt 6 mån förkortad ST-utbildning oberoende av inom vilket område forskningen skett gäller under förutsättning att målbeskrivningens krav är uppfyllda

8 Kan tillgododräknas under förutsättning att:

9 Alla handledare ska ha gått handledarutbildning senast sept 2010!

10 Ex v SPUR-inspektioner
Regelbundet!

11 ST-kontrakt Överenskommelse mellan verksamhetschef, ST-ansvarig, handledare och ST-läkare bilaga: utbildningsplan revideras årligen Mall för Sörmland Insidan/personal/AT- och ST-utbildning

12 Studierektorsfunktionen Sörmland
(övergripande) Studierektor överordnat ansvar rådgivare/samarbetspartner till HoS- o Divisionsledning, verksamhetschefer och handledare/ST-läkare ansvar för gemensam ST-utbildning, ex v: Handledarutbildning Ledarskapsutbildning FoU-utbildning mm specialistkompetenta, kliniskt verksamma läkare sidoställda från linjeorganisationen underställda PU-enheten

13 Utbildningsansvarig för ST ”klinikstudierektor”
Specialistkompetent läkare inom aktuell specialitet Delegation från verksamhetschef ser till att handledare finns ST-kontrakt och utbildningsplan samordnar sidoutbildningar ordnar utbildningsprogram mm

14

15

16 Dokumentation ST-läkarens ansvar! Kompetensportföljen!
intyg (enl mall) från all tjänstgöring inkl sidoutbildningar, auskulteringar, kurser, handledningsträffar etc Kompetensportföljen!

17

18 Mer info? www.lakarforbundet.se www.socialstyrelsen.se/st
utbildning - ST


Ladda ner ppt "STUDIEREKTORER AT/ST Sörmland"

Liknande presentationer


Google-annonser