Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STUDIEREKTORER AT/ST Sörmland Nya ST-utbildningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STUDIEREKTORER AT/ST Sörmland Nya ST-utbildningen."— Presentationens avskrift:

1 STUDIEREKTORER AT/ST Sörmland Nya ST-utbildningen

2 ”Nya” ST-utbildningen juli -06  lag ang specialitetsindelning och ST-utbildningen aug -08  SoS föreskrifter och allmänna råd med målbeskrivningar

3

4

5 Efter legitimation Heltid

6

7 Svensk Medicine Doktorsexamen (eller motsvarande utländsk examen) Ger generellt 6 mån förkortad ST-utbildning  oberoende av inom vilket område forskningen skett  gäller under förutsättning att målbeskrivningens krav är uppfyllda

8 Kan tillgododräknas under förutsättning att:

9 Alla handledare ska ha gått handledarutbildning senast sept 2010!

10 Ex v SPUR-inspektioner Regelbundet!

11 ST-kontrakt Överenskommelse mellan verksamhetschef, ST- ansvarig, handledare och ST-läkare  bilaga: utbildningsplan  revideras årligen Mall för Sörmland  Insidan/personal/AT- och ST-utbildning

12 Studierektorsfunktionen Sörmland (övergripande) Studierektor  överordnat ansvar  rådgivare/samarbetspartner till HoS- o Divisionsledning, verksamhetschefer och handledare/ST-läkare  ansvar för gemensam ST-utbildning, ex v: Handledarutbildning Ledarskapsutbildning FoU-utbildning mm  specialistkompetenta, kliniskt verksamma läkare  sidoställda från linjeorganisationen  underställda PU-enheten

13 Utbildningsansvarig för ST ”klinikstudierektor” Specialistkompetent läkare inom aktuell specialitet Delegation från verksamhetschef  ser till att handledare finns  ST-kontrakt och utbildningsplan  samordnar sidoutbildningar  ordnar utbildningsprogram mm

14

15

16 Dokumentation ST-läkarens ansvar!  intyg (enl mall) från all tjänstgöring inkl sidoutbildningar, auskulteringar, kurser, handledningsträffar etc Kompetensportföljen!  www.kompetensportfoljen.se

17

18 Mer info? www.lakarforbundet.se  utbildning - ST www.socialstyrelsen.se/st


Ladda ner ppt "STUDIEREKTORER AT/ST Sörmland Nya ST-utbildningen."

Liknande presentationer


Google-annonser