Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ett sjukhusbibliotek?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ett sjukhusbibliotek?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är ett sjukhusbibliotek?
Marie Källberg, Biblioteket, Karolinska Universitetssjukhuset Helena Kettner Rudberg, Sjukhusbiblioteken i Sörmland Petra Wallgren Björk, Medicinska biblioteket, Danderyds sjukhus AB Biblioteksdagarna 9 maj 2012

2 Vad är ett sjukhusbibliotek?
Från patientbibliotek till kombinerade eller medicinska bibliotek Bristfällig dokumentation Stödfunktion för landstingsanställda Skiftande identitet: bibliotek eller kunskapsförmedlare inom hälso- och sjukvård Samarbete mellan sjukhusbibliotek: EiRA, Pion, Vårdverktyget, Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer

3 KB:s Expertgrupp för biblioteksstatistik
Alla bibliotekstyper Samordning av statistikenkäterna Visa vad ett sjukhusbibliotek är med siffror Förankring i den egna biblioteksgruppen Arbetsgrupper gick igenom förslag Superenkäten – lämnas till KB Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer

4 Exempel ur “superenkäten”
Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer

5 Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer

6 Strategi för sjukhusbibliotek
2010: Projektmedel från KB med syfte att göra en kartläggning, nulägesanalys och framtidsspaning. Barbro Thomas, utredare 2011: Intervjuer, enkät, forskning 2012: förslag på utveckling för de framtida sjukhusbiblioteken som en del inom den offentliga bibliotekssektorn Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer

7 Förslag till sjukhusbiblioteken
Definiera hur och inom vilka områden samarbetet med KB ska utvecklas Delta i utvecklingsarbetet gällande LIBRIS som nationell katalog Utveckla metoder för gemensamma användarundersökningar Med utgångspunkt från patientens behov, se över och ompröva de allmänna sjukhusbibliotekens uppdrag Vara en aktör i de regionala kulturplaner som ska upprättas av samtliga regioner/landsting, samt i Kultur i vården som landstingen satsar på Föra en diskussion om övergripande och mätbara verksamhetsmål, i syfte att utarbeta ett modelldokument som kan anpassas till respektive sjukvårdsorganisations lokala behov Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer

8 Sjukhusbibliotekens representation i de nya expertgrupperna
Nationella referensgruppen Expertgruppen för kompetensutveckling och forskningsanknytning Expertgruppen för utvärdering och kvalitetsutveckling Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer

9 Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer
Vad ska vi syssla med? Kärnverksamheten Stödfunktion till sjukhusets personal Vårdforskning & kliniska projekt Hälsoinformation och skönlitteratur till patienter Kurser, handledning, support. Uppsökande verksamhet till kliniker Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer

10 Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer
4 tankar om FRAMTIDEN Ständigt marknadsföra oss Utveckla tjänsterna efter sjukhusets behov Tänk utanför biblioteket! Säg ja – det är roligare. Samarbeta med andra. Föreningen för Sveriges Sjukhusbibliotekschefer

11 Tack för oss! www.sjukhusbibliotekschefer.wordpress.com


Ladda ner ppt "Vad är ett sjukhusbibliotek?"

Liknande presentationer


Google-annonser