Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborg 2009-06-10 Kvinnofrid Norra Bohuslän - Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborg 2009-06-10 Kvinnofrid Norra Bohuslän - Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer."— Presentationens avskrift:

1 Göteborg Kvinnofrid Norra Bohuslän - Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

2 Göteborg Kvinnofrid våld i nära relationer, samverkan i Norra Bohuslän. •Hösten -07 påbörjades diskussionerna. Gemensam projektansökan. •Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad. •Olika förutsättningar. •Olika bilder av vad projektet skulle syfta till. •Outforskat område

3 Göteborg •Utgångspunkt: Gemensam samordnare för projektet samt en huvudarbetsgivare för samordnaren. •Samverkansavtal mellan kommunerna. •Rekryteringsgrupp bildades för rekrytering av samordnaren.

4 Göteborg •Anställningsintervjuer påbörjades april 08. •Samordnaren på plats maj -08 och träffade styrgruppen första gången. •Planeringsarbetet påbörjades under hösten •Regional referensgrupp/arbetsgrupp bildades under projekttiden. •Lokala projekt

5 Göteborg Mål för projektet •Utveckla ett nätverk mellan kommunerna •Planera och genomföra utbildningsinsatser för tjänstepersoner och frivilliga nyckelpersoner. •Utarbeta kommungemensamt informationsmaterial och en kommungemensam plan för utveckling av verksamheten. •Hitta bra modeller för stödarbete och behandlingsinsatser till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik samt barn som bevittnat våld

6 Göteborg Reflektioner kring projektet •En huvudarbetsgivare •Tidsaspekten •Omvärldens påverkan •Kontinuitet/flexibilitet •Tillit/förtroende •Andra myndigheter

7 Göteborg Kvinnofrid Norra Bohuslän - Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

8 Göteborg Situationen i Norra Bohuslän maj 2008 •Lokala kvinnofridsansvariga •Projektansökan •Stor förhoppning till projektet •Ingen kartlagd bild av problemet •Osäkerhet kring vad de lagstadgade kraven innebar i praktiken •Dålig kännedom om frågan bland ledande politiker och chefer

9 Göteborg Samordnarens funderingar •Hur identifiera samverkanspunkter på bästa sätt när det råder osäkerhet på vad man skall göra? •Hur utvecklar man en samverkansplan och vilka måste ingå i utvecklingsarbetet? •Hur förankras arbetet på bästa sätt?

10 Göteborg Metod: ”Tillsynsanalys” •Tillsynskriterierna från Länsstyrelsen •Tillsynsbesluten från Länsstyrelsen VG •Framtagande av analysunderlag •Intervjuer i varje kommun •Analys och rapport •Kartläggning av utvecklingsområden

11 Göteborg Effekter av ”Tillsynsanalys” •Kunskapsunderlag i form av rapport: - Konkretiserar kommuners ansvar -Kartläggning av dagsläget -Ha som diskussionsunderlag för utvecklingsarbetet •Processarbete: -Kunskapsutveckling -Förändringar -Samverkan NB

12 Göteborg Enkelt och samtidigt så svårt •För att samverka krävs det: - Tydligt uppdrag - Kunskap - Resurser - Befogenhet

13 Göteborg Andra framgångsfaktorer •Bildandet av arbetsgruppen •Gemensam samordnare •Handledare

14 Göteborg Kommunsamverkan NB •Olika plan -Styrgrupp: ansökan, rekrytering, övergripande ansvar -Arbetsgrupp: praktiker, kunskapsutveckling -Gemensam samordnare -Kartläggning: gemensamt underlag för att utveckla samverkan

15 Göteborg Kvinnofrid Norra Bohuslän - Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer


Ladda ner ppt "Göteborg 2009-06-10 Kvinnofrid Norra Bohuslän - Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer."

Liknande presentationer


Google-annonser