Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping"— Presentationens avskrift:

1 2012-01-11 Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping
RMPG-Forum Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping

2 Varför RMPG-forum? RMPG viktig del i regionala samverkan
Dela erfarenheter – lära av varandra Uppdatering, återkoppling, dialog

3 Syfte Information - systemet, roller, uppdrag, återkoppling, nyheter
Dela erfarenheter av RMPG-uppdragen Inspiration till RMPG-arbetet

4 Sydöstra sjukvårdsregionen

5 Regionsamverkansavtal
1. Vårdkvalitet Hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god tillgänglighet Likvärdig utveckling av sjukvården i regionen Utvärdering och kvalitetskontroll av regionsjukvården 2. Samverka Samverkansområde för hälso och sjukvård Ökad samordning i regionen 3. Fritt val Rätt att utan hinder av landstingsgränser välja vårdgivare i regionen 4. US, FOU, regionvård US - centrum för regionsjukvård, forskning, utveckling och utbildning Forskning och kompetensutveckling Hög självförsörjningsgrad av regionsjukvård 5. Ekonomi God ekonomisk hushållning

6

7

8 Regionsjukvårdsnämnd.
Varje landsting Tre ledamöter med ersättare Beslutsmandat utifrån kommunallagen Reglemente Reglerar uppgifter, arbetsformer och organisation Beslutar Vad som skall göras regiongemensamt - samverkansområden Var regiongemensam vård skall göras Fördelar resurserna för regiongemensam vård - budget

9 Regionsjukvårdsledning
Beslutsunderlag till regionsjukvårdsnämnden Ansvar för verkställande Direktiv till resp. landstingsverksamheter Direktiv till regionverksamheter Samlad uppföljning Produktion, kvalitet, ekonomi

10 Centrumråd Deltagare Uppdrag
Ordförande samt sekreterare utses av regionsjukvårdsledningen Ordförande från tillhörande regionala medicinska programgrupper. Centrumchefer. Regionsjukvårdssakunniga från de län som ej har sekreterarposten. Uppdrag Utse ordförande i respektive RMPG. Uppföljning medicinska resultat, volymer, kvalitet och ekonomi. Budgetberedning/förhandling Initiera regionala utvecklings- / FoU-projekt. Fastställande av vårdprogram. Vid förändrad kostnadsbild - regionsjukvårdsledningen.

11 RMPG Deltagare: Ordförande utsedd av centrumrådet.
Sekreterare - utredningsstöd. Multiprofessionellt sakkunniga från respektive län. Uppdrag: Utveckla professionella vårdsamarbetet. Gemensamma indikationer och rutiner Regionala vårdprogram - minst ett per år. Utse deltagare till arbetsgrupper Uppföljning, analys, prognos - årsrapport. medicinska resultat, volymer, behov, förändringar Tilläggsuppdrag

12 Fördelning Centrumråd - RMPG
Kvinno-C Barn C Centrumråd Kirg- Onk- Ort Centrumråd Rek.C – Med C Centrumråd Hjärt.C RMPG Kvinno sjv RMPG Kirurgi RMPG Urologi RMPG Handkirg Nätverk ? Plastikkirg RMPG Hjärt sjv. RMPG Barn- ungd RMPG Onkologi RMPG Ortopedi RMPG Öron RMPG Ögon Nätverk Kärl.kirg RMPG Lungsjv. RMPG Hematolog RMPG Rehab Nätverk Sömn RMPG Neur.kirg Neurologi Nätverk Smärta RMPG Folkhälsa (ny) RMPG Yrkesmed Nätverk ?? RMPG Psykiatri (ny)

13 Fördelning Centrumråd - RMPG
Kvinno-C Barn C Centrumråd Kirg- Onk- Ort Centrumråd Rek.C – Med C Centrumråd Hjärt.C RMPG Kvinno sjv RMPG Kirurgi RMPG Urologi RMPG Handkirg Nätverk ? Plastikkirg RMPG Hjärt sjv. RMPG Barn- ungd RMPG Onkologi RMPG Ortopedi RMPG Öron RMPG Ögon Nätverk Kärl.kirg RMPG Lungsjv. RMPG Hematolog RMPG Rehab Nätverk Sömn RMPG Neur.kirg Nätverk Smärta Nätverk Flera ?? RMPG Folkhälsa (ny) RMPG Yrkesmed Nätverk ?? RMPG Psykiatri (ny) Nätverk Bröstkirg? Nätverk Malignt Melanom ? RMPG Neurologi (ny) Nätverk Geriatrik Nätverk Medicinsk Diagn. (ny)

14 Regional vårdprogramsgrupp
Deltagare: Utses av RMPG. Multiprofessionell representation från varje län Uppdrag Indikationer för diagnostik, behandling. vad som skall göras var och utifrån vilka indikationer Minst ett per år.


Ladda ner ppt "Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser