Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RMPG-Forum 2012-01-11 Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RMPG-Forum 2012-01-11 Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping."— Presentationens avskrift:

1 RMPG-Forum 2012-01-11 Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping

2 Varför RMPG-forum? RMPG viktig del i regionala samverkan Dela erfarenheter – lära av varandra Uppdatering, återkoppling, dialog

3 Syfte Information - systemet, roller, uppdrag, återkoppling, nyheter Dela erfarenheter av RMPG-uppdragen Inspiration till RMPG-arbetet

4 Sydöstra sjukvårdsregionen

5 1. Vårdkvalitet Hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god tillgänglighet Likvärdig utveckling av sjukvården i regionen Utvärdering och kvalitetskontroll av regionsjukvården 2. Samverka Samverkansområde för hälso och sjukvård Ökad samordning i regionen 3. Fritt val Rätt att utan hinder av landstingsgränser välja vårdgivare i regionen 4. US, FOU, regionvård US - centrum för regionsjukvård, forskning, utveckling och utbildning Forskning och kompetensutveckling Hög självförsörjningsgrad av regionsjukvård 5. Ekonomi God ekonomisk hushållning Regionsamverkansavtal

6

7 RSN RSL Centrumråd RMPG Vårdprogramgrupp RCC Metodråd

8 Regionsjukvårdsnämnd. Varje landsting –Tre ledamöter med ersättare –Beslutsmandat utifrån kommunallagen Reglemente –Reglerar uppgifter, arbetsformer och organisation Beslutar –Vad som skall göras regiongemensamt - samverkansområden –Var regiongemensam vård skall göras –Fördelar resurserna för regiongemensam vård - budget

9 Regionsjukvårdsledning Beslutsunderlag till regionsjukvårdsnämnden Ansvar för verkställande Direktiv till resp. landstingsverksamheter Direktiv till regionverksamheter Samlad uppföljning Produktion, kvalitet, ekonomi

10 Centrumråd Deltagare  Ordförande samt sekreterare utses av regionsjukvårdsledningen  Ordförande från tillhörande regionala medicinska programgrupper.  Centrumchefer.  Regionsjukvårdssakunniga från de län som ej har sekreterarposten. Uppdrag  Utse ordförande i respektive RMPG.  Uppföljning  medicinska resultat, volymer, kvalitet och ekonomi.  Budgetberedning/förhandling  Initiera regionala utvecklings- / FoU-projekt.  Fastställande av vårdprogram.  Vid förändrad kostnadsbild - regionsjukvårdsledningen.

11 RMPG Deltagare:  Ordförande utsedd av centrumrådet.  Sekreterare - utredningsstöd.  Multiprofessionellt sakkunniga från respektive län. Uppdrag:  Utveckla professionella vårdsamarbetet.  Gemensamma indikationer och rutiner  Regionala vårdprogram - minst ett per år.  Utse deltagare till arbetsgrupper  Uppföljning, analys, prognos- årsrapport.  medicinska resultat, volymer, behov, förändringar  Tilläggsuppdrag

12 Fördelning Centrumråd - RMPG Centrumråd Kvinno-C Barn C Centrumråd Kvinno-C Barn C Centrumråd Hjärt.C Centrumråd Hjärt.C Centrumråd Rek.C – Med C Centrumråd Rek.C – Med C RMPG Hjärt sjv. RMPG Hjärt sjv. RMPG Kirurgi RMPG Kirurgi RMPG Neur.kirg Neurologi RMPG Neur.kirg Neurologi RMPG Barn- ungd RMPG Barn- ungd RMPG Lungsjv. RMPG Lungsjv. RMPG Onkologi RMPG Onkologi RMPG Hematolog RMPG Hematolog RMPG Ögon RMPG Ögon RMPG Öron RMPG Öron RMPG Urologi RMPG Urologi RMPG Folkhälsa (ny) RMPG Psykiatri (ny) Nätverk Smärta Nätverk Smärta Nätverk Sömn Nätverk Sömn RMPG Yrkesmed Nätverk ?? RMPG Ortopedi RMPG Ortopedi RMPG Rehab RMPG Rehab Nätverk ? Plastikkirg Nätverk ? Plastikkirg RMPG Handkirg RMPG Handkirg RMPG Kvinno sjv RMPG Kvinno sjv Centrumråd Kirg- Onk- Ort Centrumråd Kirg- Onk- Ort Nätverk Kärl.kirg Nätverk Kärl.kirg

13 Fördelning Centrumråd - RMPG Centrumråd Kvinno-C Barn C Centrumråd Kvinno-C Barn C Centrumråd Hjärt.C Centrumråd Hjärt.C Centrumråd Rek.C – Med C Centrumråd Rek.C – Med C RMPG Hjärt sjv. RMPG Hjärt sjv. RMPG Kirurgi RMPG Kirurgi RMPG Neur.kirg RMPG Neur.kirg RMPG Barn- ungd RMPG Barn- ungd RMPG Lungsjv. RMPG Lungsjv. RMPG Onkologi RMPG Onkologi RMPG Hematolog RMPG Hematolog RMPG Ögon RMPG Ögon RMPG Öron RMPG Öron RMPG Urologi RMPG Urologi RMPG Folkhälsa (ny) RMPG Psykiatri (ny) Nätverk Smärta Nätverk Smärta Nätverk Sömn Nätverk Sömn Nätverk Geriatrik RMPG Neurologi (ny) RMPG Yrkesmed Nätverk ?? RMPG Ortopedi RMPG Ortopedi RMPG Rehab RMPG Rehab Nätverk ? Plastikkirg Nätverk ? Plastikkirg RMPG Handkirg RMPG Handkirg RMPG Kvinno sjv RMPG Kvinno sjv Nätverk Malignt Melanom ? Nätverk Bröstkirg? Nätverk Medicinsk Diagn. (ny) Centrumråd Kirg- Onk- Ort Centrumråd Kirg- Onk- Ort Nätverk Kärl.kirg Nätverk Kärl.kirg Nätverk Flera ??

14 Regional vårdprogramsgrupp Deltagare:  Utses av RMPG.  Multiprofessionell representation från varje län Uppdrag Indikationer för diagnostik, behandling. vad som skall göras var och utifrån vilka indikationer Minst ett per år.


Ladda ner ppt "RMPG-Forum 2012-01-11 Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser