Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om regional demensöverenskommelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om regional demensöverenskommelse"— Presentationens avskrift:

1 Om regional demensöverenskommelse
Stockholms läns demensdag Om regional demensöverenskommelse VÄLKOMNA! Presentation Anekdot

2 Korta fakta Idag i länet:
C:a diagnostiserat demenssjuka 26 kommuner 14 stadsdelar Ex: 91 st hemtjänstutförare i Stockholms stad 201 husläkarmottagningar 12 st minnesmottagningar Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom: Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt teambaserat arbete inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom (prioritet 2) (på 10-gradig skala) Förekomst idag av lokala program: 4-5 kommuner/std Mats Norrtälje, Värmdö, Bromma std, Haninge, ev Nacka (kommer efter lunch)

3 Bakgrund till överenskommelsen
Beslut i Presidiegruppen för Hälso- och sjukvårdsnämnden och KSLs sociala välfärdsberedning. Nationella riktlinjer, regionalt vårdprogram, VISS mm Statliga medel Arbetsgrupp, dialogkonferens Anna

4 ”Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående” Mats

5 Syfte och målsättning Samverkan; förutsättning för att säkerställa en god kvalitet. Syftet; grund och ett stöd för det gemensamma arbetet mellan kommunen och landstinget på lokal nivå. Målsättningen; skriftliga lokala program utarbetas i samtliga kommuner i Stockholms län. Utarbetas i samverkan. Ska tydliggöra ansvars- och rollfördelning. Vara ett forum för samverkan kring den enskilde. Anna

6 Kommunens och landstingets ansvar för samverkan
Båda huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att lokala program utarbetas. Kommunen ansvarar för att initiera arbetet med lokala program. Kommunen och landstinget ansvarar för att överenskommelser och lokala program är väl kända och fungerar internt mellan olika förvaltningar, verksamheter och vårdområden inom den egna organisationen samt att berörda aktörer medverkar i arbetet. Mats

7 Ledningens ansvar för samverkan och samordning av insatser
Ledning och chefer hos båda huvudmännen har ansvar för att prioritera samverkansarbetet. Ledning och chefer ska säkerställa: att det finns en tydlig struktur och beslutsordning för framtagande och fastställande av lokalt program att det finns representation från berörda verksamheter i arbetet med lokala program Anna

8 Vad händer nu? Presidiet HSN-KSL antog överenskommelsen i juni.
KSL´s styrelse beslutade i juni rekommendera kommunerna att teckna överenskommelsen med landstinget. Utsänd till kommunerna. Landstinget; HSN har ärendet i september för beslut. Efter signering skall överenskommelse finnas inom 1 år. Mats


Ladda ner ppt "Om regional demensöverenskommelse"

Liknande presentationer


Google-annonser