Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demensprojekt Tranebergs vårdcentral Bromma H:\FÖRELÄSNINGAR(2)\21 demensdagen 15 sept 2011\00 demensdagen 15 sept 2011(6EL).doc ”med kunskap och engagemang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demensprojekt Tranebergs vårdcentral Bromma H:\FÖRELÄSNINGAR(2)\21 demensdagen 15 sept 2011\00 demensdagen 15 sept 2011(6EL).doc ”med kunskap och engagemang."— Presentationens avskrift:

1 Demensprojekt Tranebergs vårdcentral Bromma H:\FÖRELÄSNINGAR(2)\21 demensdagen 15 sept 2011\00 demensdagen 15 sept 2011(6EL).doc ”med kunskap och engagemang för din hälsa”

2 Huvuddeltagare i steg 1 Helena Viklund, DSK, projekt demenssköterska Maria Persson, enhetschef Erik Lucht, verksamhetschef Rune Modig, HSN-f, projektledare

3 Övergripande målsättning Följa Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2010. Åstadkomma obruten vårdkedja från första symptom till vård i livets slutskede.

4 Mål 1 Diagnos i ett tidigare skede Nuläge år 2010: 45k + 42m ks / 19 750 listade brukare. Mätning 2011 & 2012: ökning av antal diagnostiserade/år. Medel: Lokalt vårdprogram för Tranebergs vårdcentral som del i ett gemensamt vårdprogram med vårdgrannar. Hållbarhet: Fortsätta att mäta antal diagnostiserade, uppdatera vårdprogrammet 1x/år och säkra följsamheten genom regelb. samverkansmöten med vårdgrannar.

5 Mål 2 Utröna om Demenssköterska, anställd av landstinget, i första linjens vård, är ett bra sätt att utveckla vård och omsorg vid demenssjukdom. Nuläge år 2010: Av 16 identifierade vårdåtgärder gör demenssköterska=0, DSK=3, DSK ibland=4, Läkare=1, Läkare ibland=2, Läkare/DSK=2, görs inte=4. Mätning 2011 & 2012: vem gör vad av de identifierade vårdåtgärderna år 2011 och 2012. Medel: Demenssköterska vårdåtgärdslista. Hållbarhet: Prioritera, utvärdera och mäta vårdåtgärderna i primärvården i samverkan med vårdgrannar.

6 Vårdåtgärder 1) Diagnostik 2) Anhörigintervju 3) MMT 4) Vikt, blodtryck & puls 5) Undvika/upptäcka viktförlust 6) Uppföljande anhörigkontakt 7) Stödja orolig anhörig vid behöv 8) Vid ny hemsjukvårdspatient

7 Vårdåtgärder 9) Vårdplanering 10) Information vid flytt till annat boende 11) Årlig läkaruppföljning 12) Tidig upptäckt av minnessvikt 13) Årliga möten med biståndshandläggare 14) Regelbundna möten med Demensteamet i Bromma för att öka samarbetet 15) Skapa obruten vårdkedja 16) Hjälpmedel för patient och anhörig

8 Inventering år 2010 och inriktning för år 2011 Profession Vårdåtgärder år 2010 år 2011 Demenssköterska 0 3 + (5) DSK (usk) 2 + (2) 5 + (0) Distriktsläkare 0 + (3) 0 + (1) Distriktsläkare/DSK/usk 3 + (2) 6 + (0) görs inte 4 0


Ladda ner ppt "Demensprojekt Tranebergs vårdcentral Bromma H:\FÖRELÄSNINGAR(2)\21 demensdagen 15 sept 2011\00 demensdagen 15 sept 2011(6EL).doc ”med kunskap och engagemang."

Liknande presentationer


Google-annonser