Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval ur ett patient/brukar- perspektiv Ola Johansson Hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval ur ett patient/brukar- perspektiv Ola Johansson Hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval ur ett patient/brukar- perspektiv Ola Johansson Hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO

2 Vårdval i Sverige – en PRO-modell? PRO har över 400 000 medlemmar - c:a 25 % av landets pensionärer PRO finns i pensionärsråd i nästan alla landets kommuner och landsting Samlad, bearbetad erfarenhet för brukarinflytande

3 PRO arbetar för äldres hälsa Gemenskap – en viktig hälsofaktor Fysisk och mental aktivitet – ex: Dans, golf, tennis, orientering, Vi i 65-an Studier/kunskap för att minska hälsorisker och förebygga ohälsa Diabetes, benskörhet, stroke, ögats sjukdomar – exempel på studieämnen Forskning – ny teknik

4 Vårdval – på väg i många landsting… 2007 Halland 2008 Stockholm Västmanland (Blekinge/Kalmar) 2009 Östergötland Kronoberg Region Skåne Region Västra Götaland Gotland …ska nu införas i samtliga!

5 Vårdval - möjligheter/risker Möjligheter: Bättre kontakt – när patienten kan välja Kontinuitet i vården Mer specialistvård i öppen vård Risker: Inte längre vård efter behov Förebyggande vård kan komma i kläm Svårare klara vården i glesbygd

6 Vårdval är olika! Några frågeställningar 1.Uppdragens omfattning 2.Avtal/Upphandling 3.Ersättning och kostnadsansvar 4.Regler för etablering 5.Säkra patientens rätt att välja 6.Ansvar för kontinuitet 7.Politiken – konflikt/ samarbete

7 Vårdval är olika! Jämförelse mellan Halland och Stockholm 1.Uppdragens omfattning - vad väljer man? Halland – en samlad vårdenhet – alla listas Stockholm – flera val – listning är frivillig 2. Avtal / Upphandling? LOU / LOV 3. Hur ersätts vårdgivarna? Halland – 80 % fast ersättning viktad efter ålder - brett kostnadsansvar Stockholm – i huvudsak besöksersättning - inget kostnadsansvar för annan vård - Man även väga in vårdbehov /ersätta för resultat? - Landstingets kostnadskontroll? Basläkemedel?

8 Vårdval är olika! Jämförelse mellan Halland och Stockholm 4. Var skall vården finnas? Halland – etablering efter behov Stockholm – fri etablering 5. Regler för listning om det är ”fullt”? Halland – 3 månader att bygga ut kapacitet Stockholm – landstinget ordnar kön 6. Patients rätt att byta/välja annan vård? Halland – 4 ggr per år – fritt andra vårdbesök Stockholm – obegränsad rätt att byta 7. Politiken - konflikt eller samarbete? Halland – samverkan mellan partierna Stockholm – konflikt

9 PRO:s förslag/riktlinjer 1.Låt vårdvalet omfatta ett brett vårduppdrag – med ett val för listning och en fast personkontakt som kan ”lotsa” vidare 2.Inkludera öppen specialistvård i uppdraget (bl a geriatrik, psykiatri) 3.Fast ersättning efter ålder och vårdtyngd (och vårdresultat ?) Alla ska vara listade – ”icke-valsalternativ” för alla som inte väljer 4.Ersättning som främjar förebyggande och uppsökande vård. Fortsätt ”uppströms” !!

10 Forts. 5. Etablering efter vårdbehov Etablering efter patienters vårdbehov - inte fri etablering för vårdgivare! 6. Vårdgivare får inte välja sina patienter Landstinget måste sköta ev. köer 7. Kontinuitet – patienten har ansvar Motverka ”vårdshopping”! Ingen patientavgift där man är ”listad” 8. Kontinuitet – politiken har ansvar Överenskommelser som ger stabila spelregler 9. Lika villkor för offentliga/privata vårdgivare Meddelarskydd, offentlighet, ek. insyn och regler för privatvård, för prioriteringar och för kriser.

11 Lagen om valfrihet, LOV Ett alternativ till LOU – bra Kvalitet, men med rum för mångfald Ny etablering – först när det behövs Lagen om vårdval Tvångsinförande - Nej Fri etablering - Nej Lagändring för annan fast vårdkontakt – Ja Ytterligare en tillsynsmyndighet - Nej PRO om LOV och Vårdval

12 www.pro.se PROs Vårdvalsrapport http://www.pro.se/PageFiles/22730/PROomVardval080226.pdf PROs Handlingsprogram 2009-2012 http://www.pro.se/PageFiles/23031/ PRO%20Handlingsprogram%202009_20012.pdf Kontakt: ola.johansson@pro.seola.johansson@pro.se Tel 070 654 47 03 FORTSATT ARBETE – En utvecklad primärvård/ närsjukvård. Äldre och läkemedel – hjälpmedel för de äldre


Ladda ner ppt "Vårdval ur ett patient/brukar- perspektiv Ola Johansson Hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO."

Liknande presentationer


Google-annonser