Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen Staffan Björck, analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen Staffan Björck, analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet."— Presentationens avskrift:

1 Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen Staffan Björck, analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet

2 Tre studier •produktivitetsutvecklingen sjukhusgrupper •Jämförelse av NU/SkaS •jämförelse inom Sahlgrenska universitetssjukhuset

3 Sjukhusens produktivitetsutveckling under perioden 1998-2001 Studie över sjukhusen i Västra Götalandsregionen

4 Dalslands sjukhus Lundby sjukhus Kungälvs sjukhus Sjukhuset i Mariestad Frölunda specialist- sjukhus SAHLGRENSKA UNIVERSITETS- SJUKHUSET Strömstads sjukhus Lysekils sjukhus Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Kärnsjukhuset i Skövde Alingsås lasarett SU/Östra SU/Sahlgrenska SU/Mölndal Borås lasarett Skene lasarett NU-SJUKVÅRDEN SKARABORGS SJUKHUS Norra Älvsborgs Länssjukhus - NÄL Uddevalla sjukhus SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS

5 •Utveckling 1998-2001 av: –kostnader –personal –Prestationer •Produktivitet = kostnad per prestation

6 KOSTNADER •Enklaste variabeln

7 Kostnader, metod •Nettokostnad –Exklusive köpt och såld vård •Hänsyn till organisatoriska förändringar •Fast pris (Landstingsförbundets vägda index)

8

9 PERSONAL •Något svårare än kostnader

10

11 Förändring i % Samtliga sjukhus98/0199/01 Totalt årsarbetare6,24,3 Frånvarande årsarbetare8,9 Närvarande årsarbetare2,6

12 PRESTATIONER •Svår variabel!

13 Läkarbesök -2,0% 1998-2001 •N=1,27 milj besök –Korrigeringar för jämförbarhet -41% till + 17% •Inläggningsbesök? •Jourcentral? •Primärvård? •Dialys? •AK-mottagning? •Gräns öppen sluten vård?

14 Övriga besök +7,4% •N=1,03 milj besök –Korrigeringar för jämförbarhet -18% till + 5% •Vad ingår? •Hur tolkas förändring? •Förbättrad registrering?

15 Prestationen slutenvård, •Vårdtillfället otillräckligt som beskrivning –olika definitioner –speglar inte svårighetsgrad –poliklinisering. Svåraste fallen kvar •Metod –Sjukhusvårdtillfälle –DRG-poäng huvudprestation –justerad gräns öppen/sluten vård

16 SJUKHUSVÅRDTILLFÄLLET

17 Medicin Kirurgi Geriatrik (Medicin, kirurgi) Geriatrik Före Efter bearbetning

18 SVERIGE 2000, Efter konstruktion av "sjukhusvårdtillfällen” andel med mer än en omflyttning under vården. Sjukhus med >15 000 vtf 0 2 4 6 8 10 12 14 13579 111315171921232527293133 procent

19 Konsekvenser för vårdtidsberäkning av typ av vårdtillfälle Exempel, vårdtid stroke (DRG 14) vid ett VG sjukhus 2001

20 Sjukhusvårdtillfället •mått på sjukhusets prestationer •jämförbarhet mellan sjukhus •jämförbarhet över tid •klinikvårdtillfället –oundgänglig byggsten

21 Öppen/sluten vård

22 Vårdtillfällen med 0 vårddagar och en åtgärd

23 DRG case-mix

24 •DRG •System för överskådlig verksamhetsbeskrivning •Alla DRG har en vikt beroende på resursförbrukning

25 Utveckling av DRG-summa

26 DRG glidning, m.m. överväganden

27 källa: www.sos.se/epc/cpk/

28 •Förändrat registreringsmönster spelar sannolikt en mindre roll för ändring av case- mix under den aktuella uppföljningsperioden

29 RESULTAT Sammanvägda prestationer DRG-poäng = huvudprestation 19,9 besök motsvarar en DRG - poäng 0,37 psykiatriska vårdtillfällen = 1 DRG

30 Sammanvägd prestation med korrektion av övriga prestationer enligt DRG casemixförändring som för slutenvården

31 resultat

32 Kostnad per prestation

33 Huvudslutsatser •Försämrad produktivitet pga ökade kostnader •Teknisk utveckling •Produktivitetsförsämringen orsakas främst av satsningar på personal vilket dock rimligen inneburit en förbättring av arbetsmiljö •Väsentliga skillnader mellan sjukhusen •uppdrag för följdprojekt

34 Huvudsakliga problemområden •Psykiatriska prestationer •ytterfall •bristfälliga beskrivning av öppenvård •kvalitetsförändringar

35 Kostnad per sammanvägd prestation. Sjukhus, VGR

36

37

38 010 00020 000 30 00040 000 50 000 Västerbotten Västmanland Norrbotten Örebro Västernorrland Dalarna Kronoberg Blekinge Östergötland Värmland Sörmland Kalmar Skåne Gävleborg Västra Götaland Riket Stockholm Jönköping Jämtland Halland Kostnad per producerad DRG-poäng för specialiserad somatisk vård 2003. Landstingsförbundet. I beräkningen har även all specialiserad öppenvård vid, och utanför sjukhus, omvandlats till DRG-poäng

39 Kostnadsjämförelse 2002 mellan sjukhus i det nationella KPP-samarbetet. Index kostnad är kostnad per DRG-poäng för sjukhusens slutenvård efter det att vårdtillfällen med extrema kostnader tagits bort. Genomsnitt = 100

40 Nettokostnadsutveckling 1998-2003, fast pris 05101520253035 Karolinska sjukh Danderyds sjukh Södersjukh. Södertälje sjukh. Huddinge sjukh Norrtälje sjukh Frölunda sjukh SU Kungälvs sjh NU-sjukvården SÄS SkaS

41 Produktivitetsjämförelse av NUsjukvården och Skaraborgs sjukhus

42 Huvudslutsatser NU/SkaS •NU-sjukvården redovisar 5,6 % högre kostnad per DRG-poäng än SkaS, vilket innebär att produktiviteten mätt på detta sätt är högre på SkaS

43 Huvudslutsatser NU/SkaS •hyreskostnader och kostnader för administration skiljer men dessutom finns det betydelsefulla skillnader mellan olika medicinska verksamhetsområden

44

45 Produktivitet inom SU •Produktivitetsbedömning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, förstudie •Uppdrag från regionstyrelsen

46 Produktivitetsstudie, några vägval •Jämförelse bassjukvårdsområde ”sjukhusen inom sjukhuset”. •Analys av KPP som jämförelseverktyg •strokevård som exemplifiering

47 KPP •Kostnad per patient (eller egentligen vårdkontakt). •Består av kostnader för varje vårdkontakt –grundkostnad –särredovisade kostnader •redovisas för sjukhusvårdtillfällen

48 Kostnad för ett strokevårdtillfälle, SU 2002

49

50

51

52 Ut sjukhus Inskrivnings- avdelning 14 12 34 20 Möl Ut sjukhus Inskrivnings- avdelning Vårdtillfälle Ut 11 8 Östra Ut sjukhus Inskrivnings- avdelning 10 9 31 Sahl Ut sjukhus Inskrivnings- avdelning 9 17 33 neuro Vårdtillfälle Ut Vårdtillfälle Ut Vårdtillfälle Ut

53 Särredovisade kostnader per område för stroke, 2002. Baserat på prisuppgifter *=grundkostnaden och därmed summan justeras vid efterkalkylen

54 Slutsatser om förutsättningar för produktivitetsanalys •Organisationsskillnader försvårar jämförelser •KPP kan se bakom olikhet i organisation •SU har lång erfarenhet av KPP •KPP snabbt verktyg •KPP måste användas för att utvecklas •Används för lite •Möjliggör jämförelser med andra

55 Slutliga reflektioner •Samverkan med den undersökte •Mottagare av resultat? •Vilken nivå undersöks? Www.vgregion.se/ hälso- och sjukvård, dokument, analysenheten


Ladda ner ppt "Produktivitetsjämförelser mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen Staffan Björck, analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet."

Liknande presentationer


Google-annonser