Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval i Stockholms län omfattar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval i Stockholms län omfattar"— Presentationens avskrift:

1 Vårdval i Stockholms län omfattar
Tandvård för barn, 1993 Tandreglering för barn, 2000 2008 Husläkarverksamhet med hemsjukvård, mkr BVC, 330 mkr MVC, 280 mkr Fotsjukvård, 30 mkr Logopedi, 65 mkr Läkarinsatser i särskilda boenden, 90 mkr 2009 Höft- och knäledsplastik, 170 mkr Kataraktoperationer, 90 mkr Förlossningsvård, 900 mkr Ögonbottenfotografering, 25 mkr Vaccinationsverksamhet Totalt mkr – ca 14 % sjukvårdens kostnader + tandvården

2 Landstingsfullmäktiges syfte med Vårdval Stockholm
Öka patientens påverkan på vården Öka tillgängligheten Ökad mångfald När våra förtroendevalda beslutade att inför vårdval Stockholm var detta några viktiga punkter för dem: Öka patientens påverkan på vården, öka tillgängligheten och öka mångfalden. Vissa utgångspunkter skiljer sig från andra landsting som infört vårdval. Vilket främst påverka ersättningarna. Exempelvis följer ersättningen i Stockholm helt patienten, så att vi endast betalar för dem som är aktivt listade – vi betalar alltså ingen listersättning för olistade individer. Vi har också en väsentligt högre rörlig besöksersättning än andra landstingen.

3 Erfarenheter vårdvalet 2008 - Öka patientens påverkan på vården
Fritt val av vårdgivare Tydligare regler Välja på Internet Fler att välja bland 90 % av invånarna har valt mottagning, 14 % har bytt mottagning 2008 Pengarna följer patienten Endast listersättning för aktivt listade

4 Erfarenheter vårdvalet 2008 - Öka tillgängligheten
12 procent fler läkarbesök I stort oförändrat antal SSK och USK besök 10 procent fler besök hos kurator/psykolog Patienten välkommen istället för att bli avvisad på telefon Fler mottagningar har längre öppettider Utbyggd jourverksamhet

5 Erfarenheter vårdvalet 2008 - Ökad mångfald
Fler privata vårdgivare Regelverket utformat för att ge så få hinder som möjligt för nyetableringar 25 nya husläkarmottagningar (idag 31) Från 48 % till 56 % (idag 59 %) av mottagningarna är privata 51 (idag 53) % av de listade är det på privata mottagningar, ökning från 46 % Fler BVC, MVC, fotsjukvårdare och logopeder Konkurrensneutralitet Alla får samma avtal, ersättningar och villkor

6 Kritik mot vårdvalet Ersättningarna har sänkts för mottagningar i socialt utsatta områden Det har blivit många onödiga besök Friska patienter prioriteras före sjuka Nya mottagningar etableras bara i områden där de boende har höga inkomster Arbetsbelastningen har ökat, färre anställda gör mer

7 Fördelning ersättning hlm 2006
Här ser vi den totala ersättningen som varje vårdcentral fick 2006 per listad individ, sorterade efter områdets sociala tyngd. Längst till vänster ser vi mottagningar i områden med låg social tyngd, Danderyd och Östermalm, till höger områden med hög social tyngd Botkyrka, Järvafältet. Som ni ser saknas alla samband mellan social tyngd och den ersättning vi då betalade. Med denna bild vill jag inte försvara vare sig det gamla eller det nya ersättningssystemet, men vi har fått en debatt som om vi förstört något som fungerade rättvist. Jag vill hävda att det gamla systemet vare sig var rättvist eller fördelade pengarna efter behov. Högt socioekonmiskt index Låg socioekonmiskt index

8 Fördelning ersättning hlm 2008

9 Skillnad i ersättningar 2006 - 2008

10 Slutsatser ersättning
Tidigare ersättningsmodell var mycket ojämn i sin ersättning Nuvarande modell ger jämnare ersättningar Mottagningar i tunga områden har fått lägre ersättningar, men det finns variationer En ny ersättningsmodell håller på att tas fram till år 2011

11 Onödiga besök Underlag saknas som visar att så är fallet
Tillgängligheten är mycket god 64 % får besök samma dag de tar kontakt Besöken har ökat mest på mottagningar i socialt tunga områden Inga skillnader i diagnoser Patienterna tas emot istället för att få telefonrådgivning

12 Nya mottagningar etableras bara i områden där de boende har höga inkomster
Inga nya Danderyd, Lidingö, Täby eller Vaxholm 1 ny Bromma, Ekerö, Gullmarsplan, Telefonplan, Järfälla, Nynäshamn, Skarpnäck, Solna och Upplands Väsby 2 nya Kungsholmen, Nacka, Norrmalm, Södermalm och Södertälje 3 nya Kista-Rinkeby 4 nya Östermalm 2009 Haninge, Farsta, Märsta, Skärholmen och Tensta

13 Arbetsbelastningen har ökat, vårdpersonalen har minskat i antal
Flera mottagningar har reducerat antalet anställda, främst USK och i några fall SSK Antalet listningsbara läkare har ökat från 989 till 1 033 Produktiviteten (besök/kr) har ökat med 12 %

14 Skillnader i produktivitet
Källa: KI/MMC

15 På gång inom Vårdvalet 1(2)
Rehabilitering Obstetriska ultraljud (beslut i oktober) PV rehabilitering (utreds) Enskilda sjukgymnaster (LOS) (utreds) Specialiserad rehabilitering (Regelböcker skrivs) Lymfterapi Onkologisk Neurologisk Specialisttandvård för barn Somatisk specialistvård Ögon Öron, näs och hals Hud

16 På gång inom Vårdvalet 2(2)
Mångfaldsplan 2 (utreds) Gynekologi Allergologi Reumatologi Fot- och ryggkirurgi

17 Pågående utredning Se över hur andra specialister än allmänläkare ska kunna arbeta med landstingsfinansiering Övergångslösningar taxan Utredningen klar hösten 2009 Slutresultat och införande?


Ladda ner ppt "Vårdval i Stockholms län omfattar"

Liknande presentationer


Google-annonser