Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Skåne 110531 Strokesamordnare en del av BÄST-projektet (Bättre Strokevård i Stockholm ) Lena Henricson Karin de Haas Ericson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Skåne 110531 Strokesamordnare en del av BÄST-projektet (Bättre Strokevård i Stockholm ) Lena Henricson Karin de Haas Ericson."— Presentationens avskrift:

1 Presentation Skåne 110531 Strokesamordnare en del av BÄST-projektet (Bättre Strokevård i Stockholm ) Lena Henricson Karin de Haas Ericson

2 Presentation Skåne 110531 Södersjukhuset/ Danderyds sjukhus •Primärt upptagningsområde: Sth – 7 stadsdelar, 6 andra kommuner •Befolkningsunderlag ca 600 000 inv •Antal vårdade strokepatienter 2010: 1270 •Medelålder för insjuknande: 75 •Medelvårdtid: 7 •Medianvårdtid: 5 •Antal VC/ HLM: ca 70 •Ger. kliniker: 4 st •Stroketeam: 7 st •Primärt upptagningsområde: 11 kommuner •Befolkningsunderlag: ca 446 000 inv. •Antal vårdade strokepatienter 2010: 845 •Medelålder för insjuknande: 76 •Medelvårdtid: 7 •Medianvårdtid: 5 •Antal VC/ HLM: ca 40 •Ger. kliniker: 3 st •Stroketeam: 8 st

3 Presentation Skåne 110531 Högspeciali- serad rehab Högspeciali- serad rehab Geriatrisk rehab Geriatrisk rehab Bistånds- bedömt boende Specialiserad rehab Specialiserad rehab Strokeenhet/ Akutsjukhus Strokeenhet/ Akutsjukhus Primärvårds- rehabilitering Kommunal dagverksamhet Sjukgymnaster och logopeder Kommunala anhörigstödjare Patient- föreningar Lena Henricson, Karin de Haas-Ericson, Grafik: Kjerstin Greve-Löberg, 100308 Planerad rehab neurologi Primärvården Stroketeam Hjärnskade- center Hjärnskade- center Folk- högskola Resurs- enheter Resurs- enheter Rätt patient på rätt plats i rätt tid!

4 Presentation Skåne 110531 Strokesamordnarens uppgift •Kartlägga vårdkedjan •Informera och skapa nätverk mellan vårdgrannar •Arbeta för förbättrade rutiner på akutsjukhuset när det gäller överföring till nästa vårdinstans •”hands-on”-ärenden •Ge feedback till HSNf (beställarorganisationen) •Identifiera ”svaga länkar”

5 Presentation Skåne 110531 Identifikation av svaga länkar •Vårdprocesser/rutiner på strokeenhet •Rehabilitering och vård på rätt nivå •Informationsöverföring i vårdkedjan •Information till och långsiktig uppföljning av patient och närstående •Samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg •Hjälpmedel

6 Presentation Skåne 110531

7 Få äro kallade…… Strokeföreningens enkät till medlemmarna om deras situation i primärvården- ”inte vård på lika villkor”

8 Presentation Skåne 110531 Resultat •2/3 vill bli kallade till husläkaren. 50% av dessa ser problem med att de inte blir kallade. •”Inititiativförmågan är nedsatt •Minnet är nedsatt •För mycket ansvar •Det känns som om man tränger sig på, när man kontaktar husläkaren. •Man känner sig lämnad i sticket.”

9 Presentation Skåne 110531 Vår vision Ett Strokeforum bör etableras mellan befintliga aktörer inom akutvård, rehabilitering, öppen vård och FoUU, samt frivilliga organisationer med bl. a följande funktioner: • lots- råd och stöd- för patient och närstående • multidisciplinär samverkan • expertstöd till patientens vårdgivare • strokesamordnare • fortbildning/samordning av information • samverkan med primärkommuner • mötesplats med aktiviteter för patient och närstående BÄST-projektet

10 Presentation Skåne 110531 Nationell informationskampanj för att förbättra överlevnaden vid stroke Start hösten 2011 ( pågår under tre år ) http://youtu.be/_mN7vJL0r5I

11 Presentation Skåne 110531


Ladda ner ppt "Presentation Skåne 110531 Strokesamordnare en del av BÄST-projektet (Bättre Strokevård i Stockholm ) Lena Henricson Karin de Haas Ericson."

Liknande presentationer


Google-annonser