Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kundmötet 2011 Öppenhet Jämförbarhet Förtroende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kundmötet 2011 Öppenhet Jämförbarhet Förtroende."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kundmötet 2011 Öppenhet Jämförbarhet Förtroende

2 Dagordning • Inledning styrelse ordf. Lars-Olof Sandberg • Organisation • Ekonomi • Miljö • Fjärrvärmens utbredning i kommunen • Framtid • Taxa • Fakturor • Reko-Fjärrvärme • Kundforum • Övrigt

3 Organisation MKVAB

4 Verksamhetsmått 2010 • Årets resultat 2 608 Kkr. • Kunder 807 st. • Energi försäljning 123,5 GWh • Biobränsle andel 98,8 % • Värme intäkt 60,3 öre/ KWh • El intäkt 71,8 öre/ KWh • Omsättning / anställd 6 811 milj.

5 Ekonomi

6

7

8

9 Miljö

10 Utsläpp av koldioxid (CO2) och fossil andel i % Officiell statistik för 2009 • Borås • Varberg • Mark • 85 g CO2 ekv/KWh 20% • 49 g CO2 ekv/KWh 14% • 19 g CO2 ekv/KWh 1%

11 Bra Miljöval • All värme, el och ånga som Mark Kraftvärme AB producerar är Bra Miljöval • Kravet för Bra Miljöval är att den fossila delen i bränsle, transporterna och bränsleberedningen inte överstiger 10%

12 Fjärrvärmens utbredning i Mark

13

14 Näs

15 Örby

16

17

18

19 Vad händer i MKVAB

20 Hyssna

21 Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Kinna och Fritsla

22 Service avtal • Villa kunder ca. 100 st. • Övriga kunder har under hösten fått möjlighet att teckna intresse anmälan om service avtal

23 Taxor

24 Fjärrvärmetaxor 2012 Villor • Fasttaxa • Effekttaxa • Förbrukningstaxa Hyreshus och Lokaler • Fasttaxa • Effekttaxa • Förbrukningstaxa

25 Taxejämförelser • Normal fjärrvärme taxa 82-87 öre/ KWh • Oljeeldning ca. 150 öre/ KWh • Pellets. 70-85 öre/ KWh • El inkl. nät avgift ca. 130 öre/ KWh

26

27 • Öppenhet • Jämförbarhet • Förtroende

28 Öppenhet • Verksamhetsgenomlysning. • Miljöredovisning. • Särredovisning.

29 Jämförbarhet • Avtal för konsumenter och näringsidkare • Avtalsförändringar skall meddelas senast 60 dagar innan förändring ska ske • Olika kundkategorier ska ha en normalpris lista • Normalprislista (finns på vår hemsida) • Prisförändringar ska meddelas senast 60 dagar innan förändring ska ske

30 Förtroende • Kundmöte • Kundforum • Kundundersökning (NKI) • Kvalitetspåverkande störningar d.v.s. planerade avbrott i leveranserna mer än två timmar skall meddelas kunder i god tid • Allmänna Reklamationsnämndens utslag skall följas av REKO företag.

31 Kundforum • MKVAB kommer att stödja bildandet av ett kundforum där Ni har möjlighet att låna vårat konferensrum för möten.

32 Kundundersökning Kundnöjdindex 2011 2009 Villor 89% 86% Övriga 83% 84%

33 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Välkommen till kundmötet 2011 Öppenhet Jämförbarhet Förtroende."

Liknande presentationer


Google-annonser