Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kundmötet 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kundmötet 2011"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kundmötet 2011
Öppenhet Jämförbarhet Förtroende

2 Dagordning Inledning styrelse ordf. Lars-Olof Sandberg Organisation
Ekonomi Miljö Fjärrvärmens utbredning i kommunen Framtid Taxa Fakturor Reko-Fjärrvärme Kundforum Övrigt

3 Organisation MKVAB

4 Verksamhetsmått 2010 Årets resultat 2 608 Kkr. Kunder 807 st.
Energi försäljning ,5 GWh Biobränsle andel ,8 % Värme intäkt ,3 öre/ KWh El intäkt ,8 öre/ KWh Omsättning / anställd milj.

5 Ekonomi

6

7

8

9 Miljö

10 Utsläpp av koldioxid (CO2) och fossil andel i % Officiell statistik för 2009
Borås Varberg Mark 85 g CO2 ekv/KWh 20% 49 g CO2 ekv/KWh 14% 19 g CO2 ekv/KWh 1%

11 Bra Miljöval All värme, el och ånga som Mark Kraftvärme AB producerar är Bra Miljöval Kravet för Bra Miljöval är att den fossila delen i bränsle, transporterna och bränsleberedningen inte överstiger 10%

12 Fjärrvärmens utbredning i Mark

13

14 Näs

15 Örby

16

17

18

19 Vad händer i MKVAB

20 Hyssna

21 Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Kinna och Fritsla

22 Service avtal Villa kunder ca. 100 st.
Övriga kunder har under hösten fått möjlighet att teckna intresse anmälan om service avtal

23 Taxor

24 Fjärrvärmetaxor 2012 Hyreshus och Lokaler Fasttaxa Fasttaxa Effekttaxa
Villor Hyreshus och Lokaler Fasttaxa Effekttaxa Förbrukningstaxa Fasttaxa Effekttaxa Förbrukningstaxa

25 Taxejämförelser Normal fjärrvärme taxa 82-87 öre/ KWh
Oljeeldning ca öre/ KWh Pellets öre/ KWh El inkl. nät avgift ca öre/ KWh

26

27 Öppenhet Jämförbarhet Förtroende

28 Öppenhet Verksamhetsgenomlysning. Miljöredovisning. Särredovisning.

29 Jämförbarhet Avtal för konsumenter och näringsidkare
Avtalsförändringar skall meddelas senast 60 dagar innan förändring ska ske Olika kundkategorier ska ha en normalpris lista Normalprislista (finns på vår hemsida) Prisförändringar ska meddelas senast 60 dagar innan förändring ska ske

30 Förtroende Kundmöte Kundforum Kundundersökning (NKI)
Kvalitetspåverkande störningar d.v.s. planerade avbrott i leveranserna mer än två timmar skall meddelas kunder i god tid Allmänna Reklamationsnämndens utslag skall följas av REKO företag.

31 Kundforum MKVAB kommer att stödja bildandet av ett kundforum där Ni har möjlighet att låna vårat konferensrum för möten.

32 Kundundersökning Kundnöjdindex Villor % % Övriga % %

33 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Välkommen till kundmötet 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser