Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morgondagens fjärrvärme Charlotte Reidhav. Hamnhuset - Självklart med fjärrvärme i passivhus! 115 hyreslägenheter BOA: 7 868m2 BTA: 15 021m2 Atemp: 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morgondagens fjärrvärme Charlotte Reidhav. Hamnhuset - Självklart med fjärrvärme i passivhus! 115 hyreslägenheter BOA: 7 868m2 BTA: 15 021m2 Atemp: 11."— Presentationens avskrift:

1 Morgondagens fjärrvärme Charlotte Reidhav

2 Hamnhuset - Självklart med fjärrvärme i passivhus! 115 hyreslägenheter BOA: 7 868m2 BTA: 15 021m2 Atemp: 11 616m2 Projektkostnad: 208 MSEK (inkl mark, byggherrekostnader och moms) Entreprenad: 157 MSEK (inkl grundläggning, TE etc. exkl moms)

3 Helägt av Göteborgs stad Drivkraft - Utveckla Göteborg hållbart

4 Steg för steg mot ett miljöanpassat och energieffektivt bostadsbyggande 2004 Parkhuset, 110 kWh/m2, år 2006 Höghuset, 100 kWh/m2, år 2008 Hamnhuset, 60 (32) kWh/m2, år Inkluderar värme, varmvatten och fastighetsel. Utslaget på Atemp. Dagens krav i Göteborg 60kWh/m2, år (om fjärrvärme) inkl fastighetsel

5 Radiatorfritt system • Återvinning av 82% värme ur ventilationsluften med FTX • Tätt klimatskal, minimerat köldbryggor • Extra isolering på utsidan • Tre aggregat förser 115 lägenheter • Börtemperatur är 21 grader • Möjlighet att få varmare om man är frusen - men det betalar man själv • Solpaneler, ger halva varmvattenbehovet över året. • Merinvestering 4% enligt Älvstranden Beräknat fjärrvärmebehov 32 kWh/m2, år.

6 Hamnhuset, reflektioner för fjärrvärmen Låg merinvestering för fastighetsägaren. Solpaneler, fastighetsägaren vill att miljöprofilen ska synas, smala systemgränser. Har ett högre värmebehov än beräknat. Extravärmer med elbatteri som belastar hushållselen. Fjärrvärmen är konkurrenskraftig i Hamnhuset, både ekonomiskt och miljömässigt, jämför småhus. Hamnhuset Linjetäthet 350 MWh/ 50 meter rör = 7 MWh/m Småhus (befintligt) 20 MWh/20 meter rör = 1 MWh/m

7 Första steget i Göteborgs fjärrvärme togs 1953. Idag har 90% av flerbostadshusen och 20% av småhusen fjärrvärme. Stort system, utnyttjar spillvärmekällor i hela regionen

8 Morgondagens fjärrvärme Utvecklar nya tjänster/erbjudanden Stärka konkurrenskraft i lågenergibebyggelse Ge kunderna stark miljöprofil Fjärrvärme självklara alternativet i hållbart Göteborg.

9 Kundsamarbete Helhetsoptimering Effektsmart byggnad Renovering av miljonprogram Nya fjärrvärme- lösningar

10 El - behovet ska minska Förbrukningen av fossila bränslen ska minska Gemensam vision

11 Konvertering av Hamnhusets tvättstugor till fjärrvärmevärmda maskiner Forskningsprojekt, Asko/Cylinda, Högskolor, Svensk Fjärrvärme utvecklar fjärrvärmevärmda tvätt- och diskmaskiner och torktumlare som använder ca 80% mindre el, lanseras 2012. Göteborg Energi får 300 demomaskiner 2011. Minskar elbehovet

12 Fjärrvärmevärmda byggbodar Solceller på Älvstrandens byggnad Minskar elbehovet

13 Effektsmart byggnad FJÄRR- VÄRME Korttidslager i byggnadernas termiska massa Ladda byggnader med spillvärme. Ladda ur byggnader då behovet är stort i systemet. Minskar fossila bränslen

14 Skeppsbron – byggnader och utomhusbad värms med fjärrvärmereturen ~ 40°C, fjärrkyla på sommaren Minskar elbehovet, minskar fossila bränslen

15 Miljonprogrammet Utforma strategi för GE:s fjärrvärme. GE:s fjärrvärmekoncept vid kommande renovering. Minskar elbehovet

16 Helhetsoptimering Identifiera flaskhalsar i fjärrvärmesystemet samt fjärrvärmecentraler med dålig avkylning. Bättre möjlighet att utnyttja rätt fjärrvärme Minskar fossila bränslen Helhetsoptimering

17 Fjärrvärmen utvecklas genom samarbete med våra kunder TACK Kontakta Charlotte Reidhav, Charlotte.reidhav@goteborgenergi.se


Ladda ner ppt "Morgondagens fjärrvärme Charlotte Reidhav. Hamnhuset - Självklart med fjärrvärme i passivhus! 115 hyreslägenheter BOA: 7 868m2 BTA: 15 021m2 Atemp: 11."

Liknande presentationer


Google-annonser