Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morgondagens fjärrvärme

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morgondagens fjärrvärme"— Presentationens avskrift:

1 Morgondagens fjärrvärme
Charlotte Reidhav Mitt namn är Charlotte Reidhav och kommer från Göteborg Energi där jag arbetar med att utveckla fjärrvärmen. Idag kommer jag presentera erfarenheter från ett fjärrvärmevärmt passivhus i Göteborg, Hamnhuset. Jag kommer även presentera hur Göteborg Energi organiserar arbetet för att fjärrvärmen ska vara en självklar del även i lågenergibebyggelse.

2 Hamnhuset - Självklart med fjärrvärme i passivhus!
115 hyreslägenheter BOA: 7 868m2 BTA: m2 Atemp: m2 Projektkostnad: 208 MSEK (inkl mark, byggherrekostnader och moms) Entreprenad: 157 MSEK (inkl grundläggning, TE etc. exkl moms) Hamnhuset är ett hyreshus som ligger på Norra Älvstranden med 115 lägenheter som stod klart Huset värms självklart med fjärrvärme.

3 Helägt av Göteborgs stad Drivkraft - Utveckla Göteborg hållbart
Älvstranden Utveckling som äger Hamnhuset äger marken i området omkring Älvstaden i centrala Göteborg. Detta är attraktiv mark och Älvstranden som är helägt av Göteborgs stad kan ställa höga krav på entreprenörer och byggherrar. De har ett stort miljöengagemang och stor drivkraft att utveckla ett hållbart Göteborgs samhälle.

4 Steg för steg mot ett miljöanpassat och energieffektivt bostadsbyggande
2004 Parkhuset, 110 kWh/m2, år 2006 Höghuset, 100 kWh/m2, år 2008 Hamnhuset, 60 (32) kWh/m2, år Inkluderar värme, varmvatten och fastighetsel. Utslaget på Atemp. Dagens krav i Göteborg 60kWh/m2, år (om fjärrvärme) inkl fastighetsel Hamnhuset är ett resultat av flera små utvecklingssteg i byggnationen byggde Älvstranden Parkhuset som använder 110 kWh/m2 år. Det här byggdes då normen i Sverige var 140 kWh/m2 år Här införde man individuell mätning och ställde högre kvalitetskrav när det gäller tex täthet. I höghuset kom man ner till 100 kWh/m2 år. Här isolerade man mer och provtryckte alla fastigheter. Sedan 2008 byggdes Hamnhuset som beräknades ha ett energibehov av 60 kWh/m2 år, varav 32 till värme och varmvatten. Älvstrandens hårda arbete mot lägre energianvändning har medfört att Göteborg Stad har startat ett program Miljöanpassat byggande där man reglerar tillåten energianvändning vid nybyggnation av flerbostadshus till 60 kWh/m2 år.

5 Radiatorfritt system Återvinning av 82% värme ur ventilationsluften med FTX Tätt klimatskal, minimerat köldbryggor Extra isolering på utsidan Tre aggregat förser 115 lägenheter Börtemperatur är 21 grader Möjlighet att få varmare om man är frusen - men det betalar man själv Solpaneler, ger halva varmvattenbehovet över året. Merinvestering 4% enligt Älvstranden Beräknat fjärrvärmebehov 32 kWh/m2, år. Hamnhuset är byggt med ett mycekt gott tätt klimatskal, med tjockare isolering på utsidan för att inte förlora uthyrbar yta, det har ett FTX-system som återvinner 80% av värmen i ventilationsluften. Man har solpaneler på taket som tillgodoser ungefär hälften av varmvattenbehovet. Man har byggt balkonger som ska skugga för att inte få övertemperaturer på sommaren. Hamnhuset hade ett beräknat fjärrvärmebehov av ca 32 kWh/m2 år vilket dock är större i verkligheten. Älvstranden har jobbat hårt för att få ner energianvändningen i huset som har minskat efter hand. Man har en lösning att ett kunden kan välja att sätta igång ett elbatteri om det är för kallt, vilket registreras på hushållselen. Detta är en mycket olycklig lösning för miljön tycker jag.

6 Hamnhuset, reflektioner för fjärrvärmen
Låg merinvestering för fastighetsägaren. Solpaneler, fastighetsägaren vill att miljöprofilen ska synas, smala systemgränser. Har ett högre värmebehov än beräknat. Extravärmer med elbatteri som belastar hushållselen. Fjärrvärmen är konkurrenskraftig i Hamnhuset, både ekonomiskt och miljömässigt, jämför småhus. Hamnhuset Linjetäthet 350 MWh/ 50 meter rör = 7 MWh/m Småhus (befintligt) 20 MWh/20 meter rör = 1 MWh/m Vad tar Göteborg Energis fjärrvärme för erfarenheter ännu så länge från Hamnhuset.

7 Stort system, utnyttjar spillvärmekällor i hela regionen
Första steget i Göteborgs fjärrvärme togs Idag har 90% av flerbostadshusen och 20% av småhusen fjärrvärme. Stort system, utnyttjar spillvärmekällor i hela regionen Hur ska Göteborg Energis fjärrvärme agera utifrån detta? Vi har idag ett stort fjärrvärmesystem som började byggas 1953 och idag har 90% av Göteborgs flerbostadshus fjärrvärme, medan ca 20% av småhusen har fjärrvärme. Göteborgsregionen har ett överskott på spillvärme från industrin, avfallsförbränning, elproduktion i kraftvärme och avloppsvatten. Detta fördelas till staden i vårt fjärrvärmesystem. Men hur ska vi utvecklas för att möta våra kunders önskan att bygga energieffektivt.

8 Morgondagens fjärrvärme
Utvecklar nya tjänster/erbjudanden Stärka konkurrenskraft i lågenergibebyggelse Ge kunderna stark miljöprofil Fjärrvärme självklara alternativet i hållbart Göteborg. Morgondagens fjärrvärme, vad är det? Morgondagens fjärrvärme utvecklar nya tjänster och erbjudanden som ska stärka fjärrvärmens konkurrenskraft i bebyggelse med lågt energibehov. De här produkterna och tjänsterna ska stärka våra kunders miljöprofil och fjärrvärme ska därmed vara det självklara alternativet i ett hållbart Göteborgssamhälle. Treårigt utvecklingsprojekt, från 2009 som avslutas dec 2011.

9 Renovering av miljonprogram
Nya fjärrvärme- lösningar Kundsamarbete Effektsmart byggnad Helhetsoptimering

10 Gemensam vision El - behovet ska minska
Förbrukningen av fossila bränslen ska minska I samarbetet med Älvstranden har Göteborg Energi och Älvstranden utformat en gemensam vision att vi inte ska ha några koldioxidutsläpp ifrån energisystemet. Utifrån stadens prioriterade miljömål att eleffektiviteten ska öka och förbrukningen av fossila bränslen ska minska så utför vi en rad aktiviteter. Tex har vi utrett möjligheten att konvertera Hamnhusets tvättstuga till fjärrvärmevärmda maskiner, vilket vi hoppas blir av. Det är också att utveckla möjligheten att använda byggnader som energilager för att jämna ut effektbehovet i systemet och på så sätt slippa starta fossil topplastproduktion.

11 Konvertering av Hamnhusets tvättstugor till fjärrvärmevärmda maskiner
Minskar elbehovet Forskningsprojekt, Asko/Cylinda, Högskolor, Svensk Fjärrvärme utvecklar fjärrvärmevärmda tvätt- och diskmaskiner och torktumlare som använder ca 80% mindre el, lanseras Göteborg Energi får 300 demomaskiner 2011. Morgondagens fjärrvärme bidrar till att minska elbehovet genom att vi är med och utvecklar fjärrvärmevärmda tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner som drar ca 80% mindre el i ett forskningsprojekt. Dessa maskiner kommer att finnas på marknaden 2012, men Göteborg Energi kommer att få 300 demomaskiner 2011.

12 Fjärrvärmevärmda byggbodar
Minskar elbehovet Solceller på Älvstrandens byggnad Morgondagens fjärrvärme minskar elbehovet genom att tillsammans med Cramo och Älvstranden för att få till fjärrvärmevärmda byggbodar och vi kommer att installera solceller på en av Älvstrandens byggnader och de får köpa elen av oss.

13 Effektsmart byggnad Korttidslager i byggnadernas termiska massa
Ladda byggnader med spillvärme. Ladda ur byggnader då behovet är stort i systemet. FJÄRR- VÄRME Minskar fossila bränslen Morgondagens fjärrvärme jobbar med att minska andelen fossila bränslen i fjärrvärmemixen genom att snart erbjuda effektsmart byggnad. En tjänst där kunden får en rabatt mot att vi får låna deras byggnad som korttids energilager.

14 Minskar elbehovet, minskar fossila bränslen
Skeppsbron – byggnader och utomhusbad värms med fjärrvärmereturen ~ 40°C, fjärrkyla på sommaren Minskar elbehovet, minskar fossila bränslen Morgondagens fjärrvärme minskar elbehovet och andelen fossila bränslen i en ny stadsdel på södra älvstranden genom att erbjuda att de får värma sina byggnader med fjärrvärmereturen.

15 Miljonprogrammet Utforma strategi för GE:s fjärrvärme.
GE:s fjärrvärmekoncept vid kommande renovering. Minskar elbehovet Morgondagens fjärrvärme minskar elbehovet genom att erbjuda ett paket av dessa tjänster i ett koncept vid renovering av flerbostadshus. En mycket stor andel av Göteborgs flerbostadshus är sk miljonprogramshus som har stort renoveringsbehov. Dessa kommer att energieffektiviseras betydligt vid renovering.

16 Helhetsoptimering Helhetsoptimering Helhetsoptimering
Identifiera flaskhalsar i fjärrvärmesystemet samt fjärrvärmecentraler med dålig avkylning. Bättre möjlighet att utnyttja rätt fjärrvärme Minskar fossila bränslen Slutligen bidrar Morgondagens fjärrvärme till att minska fossila bränslen i fjärrvärmesystemet genom helhetsoptimering där vi identifierar flaskhalsar som medför att vi inte kan flytta vår spillvärme till alla delar av stan.

17 Fjärrvärmen utvecklas genom samarbete med våra kunder
TACK Kontakta Charlotte Reidhav, Inledningsvis kommer jag presentera hur samarbetet med Älvstranden Utveckling har utvecklat fjärrvärmen. Älvstranden utveckling har en oerhörd kompetens och ett mycket stort miljöengagemang. Genom detta unika samarbete så får Morgondagens fjärrvärme och EF direkt återkoppling på hur Älvstranden vill att fjärrvärmen ska utvecklas och kan på så sätt utveckla de tjänster som efterfrågas. Det är nödvändigt för fjärrvärmen att den utvecklas tillsammans med våra kunder. I förlängningen får GE möjlighet att göra fler goda affärer.


Ladda ner ppt "Morgondagens fjärrvärme"

Liknande presentationer


Google-annonser