Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kv. Pilängen i Landskrona

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kv. Pilängen i Landskrona"— Presentationens avskrift:

1 Kv. Pilängen i Landskrona
- Vad krävs för att uppnå en s.k NNE-byggnad och vilka ekonomiska konsekvenser innebär det? AB Landskronahem Thomas Sjöholm

2 Syfte med förstudien Vad innebär EU-direktivet 2010/31/EU, även kallad NNE? Hur ska en för bolaget typisk byggnad i miljonprogrammet renoveras och vad kostar det att uppnå kraven för NNE? Ge ett beslutsunderlag för Landskronahem inför vägvalen

3 AB Landskronahem i dag Fastigheter i tätorten, Asmundtorp, Glumslöv
4 118 lägenheter, cirka kvm Cirka 1000 lägenheter/ 30 byggnader påminner om objektet i förstudien 160 kommersiella lokaler, cirka kvm 571 enkla lokaler, cirka kvm Cirka parkeringsplatser/garage 60-tal anställda kWh fjärrvärme

4 Vad innebär NNE? Det finns flera olika tolkningar av begreppet nära-noll- energibyggnad. Enligt regeringens tolkning motsvarar nära-noll-energibyggnad rådande byggregler, d.v.s. en årlig energianvändning av högst 90 kWh/m2 år för bostäder i södra Sverige. I denna utredning används istället tolkningen som ges i kravspecifikationen för passivhus och nollenergihus av FEBY 12: Summan av levererad viktad energi Eviktad till byggnaden skall vara mindre än eller lika med summan levererad viktad energi från byggnaden under ett år

5 Kv Pilängen LGH 401 st BOA 32 059 m2 Atemp 47 100 m2
Vatten 2,68 m3/m2/år

6 Ny fjärrvärme 2012 Sedan 1967 har det funnits en abonnentcentral där fjärrvärme växlats över till en hetvattenkrets i området. Hetvattenkretsen har shuntats till radiatorkretsen samt växlat över till VVB i alla 8 st UC. Hetvattenkretsens livslängd var uppnådd. Offerten för att byta hetvattenkretsen var kr/ink moms. Sedan september 2012 har hetvattenkretsen stängts ner och fjärrvärme har istället dragits direkt in i alla 8 st UC. Samtidigt installerades helt nya växlare och styr. Insatsen förväntas reducera behovet av fjärrvärme med ca 20 % utan att försämra för hyresgästerna. Ny fjärrvärme och 8 kompletta nya UC kostade kr/ink moms efter projektavslut.

7

8 Pilängsrundeln 7 Relativt välskött byggnad men åldern tar ut sin rätt!
4255 m2 Atemp 36 lägenheter Tegelsfasad, bärande lättbetongstomme utan isolering Platta tak F-system Relativt välskött byggnad men åldern tar ut sin rätt!

9 Förslag till nivån nollenergihus
Om byggnaden under ett år skall producera lika mycket energi som den använder, måste någon form av energi produceras i byggnaden. Åtgärderna skall även förbättra luftkvalitet, termisk komfort, funktion, säkerhet, och tillgänglighet. Samtliga ytterväggar och källarväggar tilläggsisoleras med 100 mm utvändig isolering Nytt pulpettak med 300 mm isolering på översta bjälklaget FTX på det gamla taket. Kanaler dras i utvändig isolering i ytterväggarna Samtliga fönster byts till fönster med U-värde 0,8 W/m K Fördelningsmätning Införa lågtempererat radiatorsystem Installation av 520 m2 solceller på taket Installation av grundvattenvärmepump

10 Alla insatser utan VP och Solel

11 Med VP utan solel

12 Utfall efter alla insatser

13 Kostnader

14 Ska det genomföras? Om vi enbart skall utgå ifrån de beräkningar som gjorts vad gäller ombyggnation av vårt typhus till näranollenergi, så blir det ingen lönsamhet inom rimlig tid. Att få en pay off tid på 30 år känns inte rimligt. Detta är om man endast utgår ifrån ett byggtekniskt perspektiv. Det vi överväger just nu, är om det trots allt finns ett så starkt marknadsvärde, som kan uppväga den byggtekniska aspekten och föranleder oss att bygga det i alla fall. Behovet på markanden efter denna typ av hus är mycket stort, för att kunna utvärdera och komma vidare. Kan vi skapa något slags joint venture? I detta måste då vägas in godwill, studiebesök, PR , skapa ytterligare nätverk med t.ex. Lunds universitet i studiesyfte? Helena Fremle VD

15 LCC - vad är alternativen?
Renovera enligt FEBY 12 som föreslås i rapporten? Endast fönsterbyte och FTX? En nivå av underhåll för att efter hand säkerställa att byggnaden bibehåller sin ursprungliga prestanda? Riva och bygga nytt enligt gällande BBR-krav? Riva och bygga nytt enligt FEBY 12? Mikael Dagbom Fastighetschef

16 Tack! AB Landskronahem tackar BeBo för bidraget. Rapporten i sin helhet kan fås via


Ladda ner ppt "Kv. Pilängen i Landskrona"

Liknande presentationer


Google-annonser