Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENERGIEFFEKTIVISERING I BOSTADSSEKTORN Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENERGIEFFEKTIVISERING I BOSTADSSEKTORN Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 ENERGIEFFEKTIVISERING I BOSTADSSEKTORN Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

2 Hur långt kan vi komma när vi designar nya byggnader? Kongahälla är projekterat som en nollenergistadsdel. One tonne life utvecklat av A-hus. Portvakten har trästomme och passivhusteknik. De första passivhusen i Lindås har utvärderats efter 10 års drift. Hamnhuset, Sveriges största fler- familjshus byggt i passivhusteknik. Sveriges första plusenergihus, villa Åkarp.

3 Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1989 - 2009

4 Stor potential för energieffektivisering i det befintliga beståndet •I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus •Ca 1 miljon lägenheter är byggda under modernismen och rekordåren och är i stort behov av underhåll och renovering. Figur: Antal lägenheter i flerbostadshus i Sverige. Källa: SCB (2009).

5 Rekordåren hus byggda 1961-1975 Bland rekordårens byggnader har många likartade konstruktionsutformning vilket underlättar vid framtagande av rationella lösningar som ska kunna upprepas. Figur: Antal uppförda lägenheter 1961-1975 fördelat på byggnadstyp. Figur: Lamellhus på Brogården, Alingsås. Figur: Skivhus i Majorna, Göteborg.

6 Underhållsbehov i flerbostadshus Figur: Underhållsbehov beräknat på antal lägenheter. Källa: BOOM gruppen. Antal lägenheter

7 Finns det en marknad för nya lösningar? I SABOs rapport ”Hem för Miljoner” delar man in företagen i fyra kategorier efter vilka ekonomiska förutsättningar de har: KategoriKaraktär Antal bostäder byggda 1961-1975 i behov av renovering A.Företag med god ekonomi och starka bostadsmarknader Främst omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. I princip inga vakanser, hög soliditet 91 000 B. Företag med ekonomi och bostadsmarknad i balans Mellanstora företag på mellanstora orter främst i regionstäder. Låg vakans. God soliditet. 71 000 C. Företag med pressad ekonomi och på en priskänslig bostadsmarknad Små till mellanstora företag på mindre orter. Viss vakans. Svårighet att finansiera upprustning. 85 000 D. Företag med svag ekonomi på vikande bostadsmarknad Små företag i små kommuner. Höga vakanser. Låg soliditet. Saknar möjlighet att finansiera upprustning av beståndet från rekordåren. 53 000

8 Uppskattad renovering fram till 2020 för fyra scenarior Figur: Fyra scenarior för att uppskatta antal lägenheter som kommer att renoveras de kommande tio åren. Källa: Werner 2010.

9 Uppskattad energibesparing fram till 2020 för fyra scenarior Figur: Ackumulerad energibesparing beräknat för ett antal scenarior, där man gör olika omfattande energieffektiviseringar och renoverar olika antal lägenheter per år. Källa: Werner 2010.

10 BBR före: 178 kWh/m²BBR efter: 60 kWh/m² Omfattande åtgärder..! Hur långt kan vi komma? Pilotprojekt: Katjas gata 119.. i princip som ett nytt hus..!

11 Vilka Energieffektiviseringsåtgärder krävs? Nya fönster Tilläggsisolering Lufttätning Isolering av vind Isolering av grund FTX ventilation med värmeåtervinning Ny utfackningsvägg vid balkong

12 Brogården.. helt område i etapper..! BBR före: 177 kWh/m²BBR efter: 65 kWh/m² Omfattande åtgärder..!

13 13 Renoveringsåtgärder i Brogården Figur: Hans Eek Byggnad D – lägenhetsaggregat Övriga byggnader – centrala aggregat

14 Maratongatan (HFAB).. 2011.. BBR före: 145 kWh/m²BBR efter: 92 kWh/m² Självdrag till FTX..!

15 Vilka metoder behövs för att lyckas? Att engagera de boende och visa effekten av energieffektiviseringsåtgärderna för att främja ett energiklokt beteende.

16 Se helheten! SOCIAL EKOLOGISKEKONOMISK UTHÅLLIG HÅLLBAR RÄTTVIS GENOMFÖRBAR TACK!


Ladda ner ppt "ENERGIEFFEKTIVISERING I BOSTADSSEKTORN Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser