Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering av miljonprogrammets

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering av miljonprogrammets"— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering av miljonprogrammets
flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem Miklós Molnár1, Johan Jönsson1, Kenneth Sandin1och Carl-Magnus Capener2 1Lunds tekniska högskola 2Saint-Gobain Byggprodukter AB+SP Lund University

2 Problemställning I typiska hus från efterkrigstiden sker cirka 20 % av energiförlusterna genom ytterväggarna Tilläggsisolering kan halvera energiförlusterna genom ytterväggarna, vilket ger 10 % lägre energiförbrukning Svårt att räkna hem företagsekonomiskt Tilläggsisolering kan motiveras om ytterväggarna lider av fuktproblem – torra, välisolerade väggar ger både energi- och komfortvinster Tilläggsisolering rationellt att kombinera med byte av fönster – ger vinster även i form av bättre lufttäthet Bevarandeaspekter Lund University

3 Problemställning Viktigt att lösningarna har bra långsiktiga beständighetsegenskaper Läckande isolering ger sämre energiprestanda än beräknat + fortsatta fuktproblem Studerade lösningar: Tjockputs på isolering av mineralull Putsad ventilerad skiva med isolering av mineralull Dagens presentation handlar om tjockputs på isolering av mineralull Lund University

4 Systemuppbyggnad tjockputs på isolering av mineralull
Källa: Weber - System Serporoc Lund University

5 Motstånd mot slagregn Slagregn kan ta sig in i systemet genom sprickor i putsen samt glipor vid anslutningar Vatten från slagregn som har tagit sig in i systemet kan transporteras: i håligheter (”kanalsystem”) mellan putsen och isoleringen I vertikala skarvar mellan isoleringsskivorna Lund University

6 Vatteninträngning genom sprickor
Hur mycket slagregn kan tränga in genom sprickor med olika vidd? Labbundersökning på provkroppar med kontrollerad sprickvidd: Putstjocklek 15 mm Tre olika sprickvidder: 0.2 mm, 0.5 mm och 1.0 mm Vattentryck: 50 Pa (motsvarar 50 mm vatten) Försökstid: 60 minuter Ingen skarv i isolering Spricka i puts Lund University

7 Slutsatser: - Begränsa uppkomsten av breda sprickor i putsen samt runt fönster, dörrar och balkonger Lund University

8 Mineralisk puts buffrar fukt
Slutsatser: Mineralisk puts buffrar fukt Ju tunnare puts desto mer slagregn kan tränga in i systemet Tjock mineralisk puts är att föredra framför andra alternativ Lund University

9 Hur begränsar vi vatteninträngning genom putsen?
Dubbelarmerat stålnät Enkelarmerat centriskt stålnät Lund University

10 Putsarmeringens inverkan på sprickvidden
Enkelt centriskt Dubbelt Stålnät 0,20 mm 0,08 mm Glasfibernät 0,23 mm 0,13 mm Slutsatser: - Nätarmering effektiv för att begränsa sprickvidder och därmed även vatteninträngning Lund University

11 Andra åtgärder för att hålla vatten borta
Mineralullssivor som appliceras i fler lager Mineralullsskivor med ytskikt som kan buffra vatten Hantverksmässigt utförande Lund University

12 Sammanfattning Puts på mineralull är en relevant lösning vid renovering av efterkrigstidens bestånd Valt system bör kunna buffra fukt som tränger in genom sprickor och glipor Sprickvidderna kan begränsas genom bland annat nätarmering och hantverksmässigt utförande Maximal sprickvidd är ett möjligt kriterium för att få önskad fuktsäkerhet och energieffektivitet Fler resultat presenteras utförligt i handbok som kommer ut i oktober 2012 Lund University

13 Projektdeltagarna tackar
Finansiärerna CERBOF bidrag FoU Syd genom SBUF bidrag 12211 Weber - Saint-Gobain Byggprodukter AB Bostadsbolaget i Göteborg för studieobjektet i Kyrkbyn Lund University

14 Huset i Kyrkbyn 2010 idag Lund University


Ladda ner ppt "Energieffektivisering av miljonprogrammets"

Liknande presentationer


Google-annonser