Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem Miklós Molnár 1, Johan Jönsson 1, Kenneth Sandin 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem Miklós Molnár 1, Johan Jönsson 1, Kenneth Sandin 1."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem Miklós Molnár 1, Johan Jönsson 1, Kenneth Sandin 1 och Carl-Magnus Capener 2 1 Lunds tekniska högskola 2 Saint-Gobain Byggprodukter AB+SP Lund University

2 Problemställning • I typiska hus från efterkrigstiden sker cirka 20 % av energiförlusterna genom ytterväggarna • Tilläggsisolering kan halvera energiförlusterna genom ytterväggarna, vilket ger 10 % lägre energiförbrukning • Svårt att räkna hem företagsekonomiskt • Tilläggsisolering kan motiveras om ytterväggarna lider av fuktproblem – torra, välisolerade väggar ger både energi- och komfortvinster • Tilläggsisolering rationellt att kombinera med byte av fönster – ger vinster även i form av bättre lufttäthet • Bevarandeaspekter

3 Lund University Problemställning • Viktigt att lösningarna har bra långsiktiga beständighetsegenskaper • Läckande isolering ger sämre energiprestanda än beräknat + fortsatta fuktproblem • Studerade lösningar: • Tjockputs på isolering av mineralull • Putsad ventilerad skiva med isolering av mineralull • Dagens presentation handlar om tjockputs på isolering av mineralull

4 Lund University Systemuppbyggnad tjockputs på isolering av mineralull Källa: Weber - System Serporoc

5 Lund University Motstånd mot slagregn • Slagregn kan ta sig in i systemet genom sprickor i putsen samt glipor vid anslutningar • Vatten från slagregn som har tagit sig in i systemet kan transporteras: • i håligheter (”kanalsystem”) mellan putsen och isoleringen • I vertikala skarvar mellan isoleringsskivorna

6 Lund University Vatteninträngning genom sprickor • Hur mycket slagregn kan tränga in genom sprickor med olika vidd? • Labbundersökning på provkroppar med kontrollerad sprickvidd: • Putstjocklek 15 mm • Tre olika sprickvidder: 0.2 mm, 0.5 mm och 1.0 mm • Vattentryck: 50 Pa (motsvarar 50 mm vatten) • Försökstid: 60 minuter Ingen skarv i isoleri ng Spricka i puts

7 Lund University Slutsatser: - Begränsa uppkomsten av breda sprickor i putsen samt runt fönster, dörrar och balkonger

8 Lund University Slutsatser: -Mineralisk puts buffrar fukt -Ju tunnare puts desto mer slagregn kan tränga in i systemet -Tjock mineralisk puts är att föredra framför andra alternativ

9 Lund University Hur begränsar vi vatteninträngning genom putsen? Dubbelarmerat stålnätEnkelarmerat centriskt stålnät

10 Lund University Putsarmeringens inverkan på sprickvidden Enkelt centrisktDubbelt Stålnät0,20 mm0,08 mm Glasfibernät0,23 mm0,13 mm Slutsatser: - Nätarmering effektiv för att begränsa sprickvidder och därmed även vatteninträngning

11 Lund University Andra åtgärder för att hålla vatten borta • Mineralullssivor som appliceras i fler lager • Mineralullsskivor med ytskikt som kan buffra vatten • Hantverksmässigt utförande

12 Lund University Sammanfattning • Puts på mineralull är en relevant lösning vid renovering av efterkrigstidens bestånd • Valt system bör kunna buffra fukt som tränger in genom sprickor och glipor • Sprickvidderna kan begränsas genom bland annat nätarmering och hantverksmässigt utförande • Maximal sprickvidd är ett möjligt kriterium för att få önskad fuktsäkerhet och energieffektivitet • Fler resultat presenteras utförligt i handbok som kommer ut i oktober 2012

13 Projektdeltagarna tackar • Finansiärerna • CERBOF bidrag 2008-59 • FoU Syd genom SBUF bidrag 12211 • Weber - Saint-Gobain Byggprodukter AB • Bostadsbolaget i Göteborg för studieobjektet i Kyrkbyn Lund University

14 Huset i Kyrkbyn 2010 idag


Ladda ner ppt "Energieffektivisering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem Miklós Molnár 1, Johan Jönsson 1, Kenneth Sandin 1."

Liknande presentationer


Google-annonser