Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090."— Presentationens avskrift:

1 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

2 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudisolering 1 •Ljudisolering vs. Ljudabsorption •Luftljudisolering – mätning och beräkning av reduktionstal •Stomljud – mätning och beräkning av stegljudsnivå •Sammansatt reduktionstal •Springläckage – beräkning

3 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Olika sorters ljud som alstras i en byggnad:

4 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Hur stoppar vi ljudet?  Isolering - Blockera ljudvägen – ingen energiförlust  Absorption - Omvandla ljud till värme – energiförlust

5 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Kort om absorption •Absorptionsarea: A =  S   =  (f)‏   = 0: Hård vägg   = 1: Helt absorberande vägg •Efterklangstiden T  1/A •→ Rumsakustik

6 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudisolering •Luftljud ( Ljudfält i rum S, sprids genom vägg/via golv till rum M)‏ •Stomljud ( Ljud alstras i kontakt med golvet i rum S, sprids genom golv/via vägg till rum M.)‏

7 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden. Ljudklass B: Ljudklassen motsvarar tydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C. Berörda personer kan ändå i vissa fall vara störda. Denna ljudklass är minimikrav om god boendemiljö efterfrågas. Ljudklass C: Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som tillämpas som minimikrav i svenska byggnader. Ljudklass D: Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som är avsedda att tillämpas när ljudklass C inte kan uppnås, t. ex. i samband med ombyggnad. Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som kan förekomma i stenhus från sekelskiftet. Ljudisoleringsklasser Mellan två ljudklasser skiljer det 4 dB i ljudisolering

8 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudklassning av utrymmen enl SS

9 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Luftljudisolering - kvantifiering Π i Infallande vågens effekt Π r Reflekterade vågens effekt Π t Transmitterade vågens effekt Π a Effektminskning pga absorption

10 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Koefficienter Transmissionskoefficient : Absorptionskoefficient: Reflektionskoefficient [-]

11 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Reduktionstal Reduktionstal: [dB]

12 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Mätning av reduktionstal L s : Ljudtrycksnivån i sändarrummet [dB] L m : Ljudtrycksnivån i mottagarrummet [dB] S : Skiljeväggens area [m 2 ] A : Absorptionsarea i mottagarrummet [m 2 ] Skiljeväggens reduktionstal:

13 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Mätning av reduktionstal •Uppmätt kurva: •Höga värden → större absorption → Tystare!

14 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Reduktionstal – ensiffervärde •Referenskurva:

15 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Reduktionstal – beräkning "... referenskurvan flyttas i steg om 1 dB mot den uppmätta kurvan tills den ogynnsamma avvikelsen är så stor som möjligt, men inte större än 32 dB." "... ogynnsam avvikelse vid en speciell frekvens inträffar när resultatet av mätningarna är mindre än referensvärdet. Endast ogynnsamma avvikelser beaktas." "Det värde i dB som referenskurvan har vid 500 Hz, efter att ha flyttats enligt detta tillvägagångssätt, är R’ w."

16 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Reduktionstal – exempel

17 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Stomljud – Stegljudsisolering L m : Mottagarummets ljudtrycksnivå A : Mottagarrummets absorptionsarea Stegljudsnivå:

18 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Hammarapparaten •Standardiserad: 1 slag / 0.1 s •5 stålcylindrar som hissas upp och släpps i golvet.

19 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Mätning av stegljudsnivå •Uppmätt kurva: •Höga värden → större ljudledning → Bullrigare!

20 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Stegljudsnivå – ensiffervärde •Referenskurva:

21 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Stegljudsnivå – beräkning "... referenskurvan flyttas i steg om 1 dB mot den uppmätta kurvan tills den ogynnsamma avvikelsen är så stor som möjligt, men inte större än 32 dB." "... ogynnsam avvikelse vid en speciell frekvens inträffar när resultatet av mätningarna överskrider referensvärdet. Endast ogynnsamma avvikelser beaktas." "Det värde i dB som referenskurvan har vid 500 Hz, efter att ha flyttats enligt detta tillvägagångssätt, är L’ nw."

22 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Stegljudsnivå – exempel

23 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Beteckningar •Vägt reduktionstal, fältmätning: R’ w •Vägt reduktionstal, lab-mätning: R w •Vägd stegljudsnivå, fältmätning: L’ nw •Vägd stegljudsnivå, lab-mätning: L nw •Tumregel: Mellan fält och lab skiljer 4 dB!

24 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Sammansatt reduktionstal •Tex fasadisolering: R 1, R 2 … delkomponenternas reduktionstal, S den totala skiljeväggsytan dvs. S=S 1 +S 2 +…

25 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Springläckage •Effekten som når en springa: •Väggens reduktionstal blir då:

26 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Springläckage – exempel •Hur stor inverkan har en springa som är 1mm bred och 1m lång på en vägg som är 2.40m hög och 4m lång? Utan springa har väggen ett reduktionstal på 50dB. •Vad blir det sammansatta reduktionstalet om väggens reduktionstal höjs till 60dB?

27 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Fasadisolering •Fönster och tilluftsdon ofta dimensionerande

28 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Fasadisolering •Tätning av fönster är kritiskt!

29 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ventilationskanaler och dörrar •Ventilationskanaler bör förses med ljuddämpare •Dörrar bör vara tunga och tätas runt om med lister •Installationshål, tex för elledningar osv är kritiska!

30 Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Slutligen: •Hur ska en vägg vara beskaffad för att uppnå god ljudisolering? TUNG! TÄT! •Hur förvissa sig om att ljudisoleringen är god? MÄT!


Ladda ner ppt "Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090."

Liknande presentationer


Google-annonser