Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akustisk Planering VTA070 – 4,5 hp • Lärare och Kurskontakt • Akustikkurser vid LTH • Schema • Litteratur • Kurshemsida • Examination • Kursinnehåll och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akustisk Planering VTA070 – 4,5 hp • Lärare och Kurskontakt • Akustikkurser vid LTH • Schema • Litteratur • Kurshemsida • Examination • Kursinnehåll och."— Presentationens avskrift:

1 Akustisk Planering VTA070 – 4,5 hp • Lärare och Kurskontakt • Akustikkurser vid LTH • Schema • Litteratur • Kurshemsida • Examination • Kursinnehåll och Mål • Akustisk Planering – Översikt

2 Lärare / kurskontakt Föreläsningar Kristian Stålne, Tekn Lic, Byggnadsmekanik och Akustik (4:e våningen, V-huset)‏ – Kursansvarig – kristian.stalne@byggmek.lth.se kristian.stalne@byggmek.lth.se – 046-222 03 56 Övningar • Tina Wikström • Monica Nilsson Administration Christina Glans (5:e vån, V-huset)‏ – christina.glans@bekon.lth.se christina.glans@bekon.lth.se – 046-222 74 21

3 Avd för Teknisk Akustik • Lablokaler på BV och i Källaren mot A- huset • Ljudlab – Ljudhårda och Helt Tysta Rum

4 Kurser vid avd för Teknisk Akustik Lp2Lp1Lp2Lp1Lp2Lp1 Strukturakustik 9 hp Teknisk akustik 4,5 hp Byggnads- Akustik 7,5 hp Akustisk Planering 4,5 hp V4 VTV4 HTV3 VT

5 Byggnadsakustik 7,5 hp (V4) HT Lp1 • Akustik Tillämpad i Byggnader – Stommar av Betong, Stål, Trä – Ventilation – Vibrationer • Mer om Ljudisolering • Mer om Rumsakustik och Akustikreglering • Psykoakustik

6 Teknisk Akustik 4,5 hp (E,F,M,Pi) HT Lp2 • Ljudalstring, tex med Högtalare • Elektromekaniska Omvandlare • Akustiska Vågor i en Gas • Mätteknik inom Akustiken

7 Strukturakustik 9p (V4,E,F…) HT Lp1-2 • Utbredning av Strukturakustika Vågor i ett Fast Medium • Longitudinella, Transversella och Böjvågor i Stänger, Balkar och Plattor • Teoretisk/Matematisk Modellering

8 Litteratur • Kursboken: Grundläggande Akustik – (E. Nilsson m.fl, avd för Teknisk Akustik)‏ Köpes på KFS • Föreläsningsanteckningar, samt utdelat material på hemsidan.

9 Hemsida • Länkas från www.akustik.lth.se www.akustik.lth.se  Utbildning  Kurser • Föreläsnings- anteckningar – OH • Material till projektuppgiften • Formelblad

10 Examination • Skriftlig tentamen (50 %)‏ – Onsdag 11/3 kl 14-18 i Gasquesalen – Hjälpmedel: Formelblad och miniräknare – Teorifrågor och räkneuppgifter • Projektuppgift (50 %)‏ – Grupper om 3 pers – Redovisas: • Skriftlig rapport senast måndag 9/3 kl 12.00 ( papper till mig och elektroniskt till opponerande grupper )‏ • Muntlig presentation på ca 7 min fredag 13/3 (eller torsdag 12/3 – e.m.)

11 Projektuppgiften • Föreslå en Akustikreglering för en Valfri Lokal (ett rum)‏ • Tidigare – Reglering av övningssal

12 Schema: Obs – samläsning med VVB 090 Infrastruktur system (3 hp)‏ Ljudisolering 2 DC:304, DC:310DC:SHö 3 mar10 Ljudabsorption DC:304, DC:310DC:SHö 24 feb9 Ljudisolering, allmänt V:N2, V:O1V:A 17 feb8 Spridning av ljud V:N2, V:O1V:A 10 feb7 Beskrivning av ljud V:N2, V:O1V:A 3 feb6 Samhällsbuller V:N2, V:O1V:A 27 jan5 Introduktion, Alstring av ljud-DC:SHö 20 jan4 Kursavsnitt Övningar tisdagar kl 15-17 Föreläsningar tisdagar kl 13-15DagVecka

13 Kursmål • Syftet med kursen är att ge studenterna grundkunskap om ljud och dess effekt på människan. Anm. Betoning på oönskade ljud – buller.

14 Kursinnehåll 1. Buller och dess effekt på människan, problemställningar, riktvärden och rekommendationer 2. Hur vi beskriver ljud 3. Ljudutbredning 4. Absorption och akustikreglering 5. Ljudisolering 0. Alstring av ljud och buller

15 • Hur uppstår ljud? • Koppling mellan struktur och fluid (luft)

16 1. Samhällsbuller • Påverkan på människan • Riktvärden och rekom. • Vilka myndigheter? • Vilka problem dyker upp när man ska komma tillrätta med samhällsbuller?

17 2. Beskrivning av ljud • Vad är ljud? • Örat och hörseln • Ljudtryck, -nivå, -styrka… • Subjektiva och objektiva mått

18 3. Ljudutbredning • Hur sprider sig ljud? • Dämpning: Avstånd? Hinder? • Reflektion • Inomhus

19 4. Absorption och reglering (kap 5)‏ • Hur dämpar vi ljud i ett rum/sal? • Vad är optimal dämpning? • Varför dämpa?

20 5. Isolering (kap 4)‏ • Hur sprider sig ljud inomhus? • Dämpning i strukturen? • Olika typer av väggar.

21 Hur Alstras Ljud? • Vibrerande Ytor • Strömmande Gas/Vätska • Impulsljud

22 Vibrerande ytor

23

24 Ljudutstrålning

25 Vibrerande Ytor

26 Vibrationsisolering

27 Strömmande Gas/Vätska • Störelement:

28 Strömmande Gas/Vätska •Roterande motor

29 Strömmande Gas/Vätska

30 Impulsljud

31

32 Konflikter med Ventilation • Luftspalt under Ljudklassad Dörr • Överhörning via Ventilation • Bakgrundsnivå i Hörsalar • Ventilationsdon i Yttervägg

33 Att Påverka Felaktigheter Tidigt Diagram: WSP

34 Harmonisk svängningsrörelse: massa-fjädersystem • Rörelseekvationen • Harmonisk lösning • Egensvängningar

35 …med dämpning. • Rörelseekvationen, med extra kraft från dämparen.

36 Rörelseekvation

37 Harmonisk excitation: P(t) = P o sin(  t)

38 Excitation med olika frekvens   o


Ladda ner ppt "Akustisk Planering VTA070 – 4,5 hp • Lärare och Kurskontakt • Akustikkurser vid LTH • Schema • Litteratur • Kurshemsida • Examination • Kursinnehåll och."

Liknande presentationer


Google-annonser