Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggnadsvårdsföreningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggnadsvårdsföreningen"— Presentationens avskrift:

1 Byggnadsvårdsföreningen
är en ideell, oberoende förening med c:a 6000 medlemmar i hela Sverige Medlemmarna är privatpersoner, företag och myndigheter. Vi försvarar, vårdar och utvecklar byggnadskulturen

2 Är det grönare i Sverige?
Energibesparing och byggnadsvård - vad fungerar och hur motivera? Björn Ohlén Svenska Byggnadsvårdsföreningen

3

4 Byggnader står för 40 % av Sveriges energiförbrukning
Byggnader står för 40 % av Sveriges energiförbrukning. Detta skall minskas. Mål Till 2020 minskning med 20% Till 2050 minskning med 50% Vid större ändring av befintliga byggnader gäller nybyggnadskraven för energiförbrukning. Hänsyn skall tas i kulturhistoriska byggnader. Kompetens att väga dessa perspektiv mot varandra saknas i många kommuner.

5 Vid eluppvärmning - 75 kWh/kvm/år
Dagens krav på energiförbrukning bostäder. Exempelvilla södra Sverige – 110 kWh/kvm/år Vid eluppvärmning - 75 kWh/kvm/år Tak 0,13 Vägg 0,18 Fönster 1,2 Dörr 1,2 Golv 0,15 Rekommenderade u-värden för olika byggnadsdelar.

6 Kritik mot för låga krav.
Vissa kommuner profilerar sig med passivhusstandard som krav vid nybyggnad. Inte möjligt att bygga nya timmerhus?

7 Forskas det om energi och kulturarv i Sverige?
Forskningen bedrivs på flera universitet och högskolor. Energimyndigheten har under perioderna avsatt 80 miljoner till forskningsprogrammet Spara och Bevara. Högskolan på Gotland samordnar forskningen. Antikvariska myndigheter dåliga på att initiera forskning. Merparten av forskningen berör ”monument” som kyrkor och offentliga byggnader. En mindre del berör småhus. För lite resurser läggs på att sprida resultatet.

8 Vad kan man göra med små resurser?

9 Energiboken Utgiven med stöd från Energimyndigheten 2010
Producerad 2011 13 författare ger råd om energieffektivisering i småhus. Beställ på

10 2011 Stockholm Göteborg Lund Kalmar 2012 Falun 11 oktober Gävle 14 november Karlstad 30 november Temadagar i samverkan med lokala aktörer runt om i landet.

11 Byggt 1850, flyttat 1890, bostad 160 år.
Naturmaterial. Miløhus? Energibruk 104 kWh/kvm/år. Medel kWh/kvm/år

12 20-30% besparing utan att skada huset.
Åtgärda otätheter i klimatskalet. Drag. Isolering av vindsbjälklag med hygroskopiskt materiel Varsam konvertering av fönster och dörrar. Översyn värmesystem.

13 Byte till energifönster u-värde 1,2
Kostnad: kr Årlig besparing: 2500 kWh/år Betalar sig efter 40 år. Byte till LE-glas i innerbågen Kostnad: kr Årlig besparing: 1500 kWh/år Betalar sig efter 10 år

14 Utförd vid Lunds Tekniska Högskola 1996

15 1,6 miljoner svenskar bor i hus med fuktskador.
En stor del beror på felaktiga åtgärder för att spara energi. Kostnaden för sanering och ombyggnad beräknas till över 100 miljarder kronor.

16 Hus skall innehålla gäst
-inte mögel

17 Fokus inomhusmiljö 2013- Bla. Temadag i samverkan med Astma och Allergiförbundet

18 Byggnadsvård Ekologiskt byggande Varför skall bara gamla hus vara byggda med bra material?

19 Byggnadsvårdsbutik eller ekologisk bygghandel?
Närmare hundra butiker i Sverige

20 Projekt Rådvilla Samverkan med Passivhuscentrum Västra Götaland
Projekt Rådvilla Samverkan med Passivhuscentrum Västra Götaland. Stöd från Energimyndigheten Energiberäkningar på fem småhus Skrift hösten 2012 Utbildning kommuner 2013.

21

22 Mer information till Jenny och Peter
Mer samverkan mellan byggnadsvård & miljö …och självklart genom nordiskt samarbete

23 Hur kastar byggnadsvården? Vilka argument använder vi?
Det är inte att fånga som är det primära, Det är hur du kastar. Det perfekta kastet Går alltid att fånga. Erik, jonglör Hur kastar byggnadsvården? Vilka argument använder vi?

24

25

26


Ladda ner ppt "Byggnadsvårdsföreningen"

Liknande presentationer


Google-annonser